Referat - Økonomiudvalget - Ringsted Kommune

ringsted.dk

Referat - Økonomiudvalget - Ringsted Kommune

Økonomiudvalget

Møde nr. 13/2005

5. september Kl. 16.00 i Harhoff værelset

Sager fra Byplan- og Boligudvalget:

169. Lokalplan 172 (endelig vedtagelse) - del af Kærup Erhvervspark

– og kommuneplantillæg 21

Side 325

Form.init.:

Sagen blev behandlet 23. maj 2005 (punkt 73). Udvalget anbefalede,

at lokalplanen vedtages endeligt med de ændringer, der var foreslået i

det tidligere udsendte bilag 140/2005.

Efter udvalgsbehandlingen har Dybbro & Haastrup ApS på vegne af

PBI Holding præciseret sin indsigelse på et af punkterne (indsigelse nr.

1, punkt 7 i bilaget). PBI Holding ønsker, at det skal være muligt at

opsætte både skiltepyloner og flag i erhvervsområdet, svarende til de

nuværende forhold.

På denne baggrund forelægges sagen for udvalget igen.

Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslaget er tidligere udsendt som bilag 8/2005.

Lokalplanforslag 172 har været til offentlig høring i perioden 22. februar

- 20. april 2005.

Høring

Der er kommet bemærkninger fra

1. Dybbro & Haastrup ApS i samråd med PBI Holding

2. Sydvestsjællands Museum

3. Vestsjællands Amt

Indsiger nr. 1 var indbudt til Byplan- og Boligudvalget møde den 23.

maj.

Vurdering

I det tidligere udsendte bilag 140/2005 gennemgik forvaltningen de

indkomne bemærkninger og kom med forslag til behandling af dem.

På baggrund af indsigelserne foreslog forvaltningen en række mindre

ændringer, herunder at byggefeltet i område B udvides to steder med

henholdsvis 1.600 og 1.800 m². Ændringen var vist på det tidligere

udsendte bilag 141/2005.

Skilte og flag

I lokalplanforslaget § 8.6 hed det

Referat

Ringsted Kommune

Bilag 140/2005

Bilag 8/2005

Bilag 140/2005

Bilag 141/2005

More magazines by this user
Similar magazines