Opgave i GIS

geografi.dk

Opgave i GIS

Miniprojekt i GIS Sidefagssupplering i Naturgeografi AAU 2007

Introduktion af GIS emne

Som ny GIS underviser, er det et meget stort og uoverskueligt projekt at holde styr på både

software, litteratur, data og planlægge feltarbejde. Jeg har derfor fundet det formålstjenesteligt at

lave et ”nød-GIS-forløb”. Dvs. en art pakke-løsning, hvor alting kan foregå i de ”trygge” rammer i

klassen, men som samtidig giver mulighed for at ”gå ud i verden”, hvis der er tid og overskud hertil.

Projektet tager udgangspunkt i Aalborg by, idet jeg jo underviser i denne, og der er en pædagogisk

pointe at åbne elevernes øjne for, hvor lidt de egentligt kender den by de bor i.

Projektet hedder ”Kend din by”, og handler om byudvikling, lokalitets og centralitetsteorier.

Målgruppen er Naturgeografi Mellemniveau. Det antages, at elverne alle har egne bærbare PC´er,

samt almindeligt kendskab til Excel. Da netforbindelsen ofte er ustabil, når mange skal være på

samtidigt, er alle data i stedet lagt ud på CD. Det er derfor heller ikke tiltænkt at eleverne selv skal

indsamle data

Læringsmål (oversigt på bilag 8):

a) Eleverne skal opnå kendskab til de klassiske teorier inden for Lokalisering og Centralitet,

dvs. Von Thünen og W. Christaller. Von Thünen er her medtaget som

baggrundsinformation, der hjælper til forståelse af andre teorier.

b) Eleverne skal opnå kendskab til de mest anerkendte byudviklingsmodeller

c) Eleverne skal udfra geodata for Aalborg kunne fremstille kort, som kan anvendes til

underbygning af ovenstående. Konkret:

i. Topologisk kort, inkl. åer.

1. Målet er at eleverne skal udpege områder, som er velegnede til

bebyggelse, og områder som er uegnede. Kort sagt: Hvilke fysiske

restriktioner giver landskabet for Aalborg bys udvikling?

ii. Aldersfordeling for bygninger i Aalborg

1. Desuden tidslinie, hvori antal opførte bygninger fremgår.

a. Eleverne skal her finde forklaringer på variationerne.

b. Sammenhæng mellem bygninger til erhverv og bolig?

iii. Fordeling af Butikker i Aalborg

a. Eleverne skal forklare fordelingen af forskellige typer af

butikker.

VALGFRIE OPGAVER (Hvis der er tid og interesse)

iv. Fordeling af børnefamilier i Aalborg

v. Fordeling af Boligstørrelse på m2 niveau

vi. Fordeling af indkomster

vii. Fordeling af ejendomsvurdering (Kv net data RIGTIG GOD)

viii. Fordeling af ”høj” og ”lav” bebyggelse (Kv net data)

ix. Fordeling af erhverv og bolig (Kv net data)

d) Eleverne skal opnå en forståelse af at GIS ikke er fremstilling af kort, men en måde at få

komplekse og uoverskuelige data gjort overskuelige.

e) Eleverne skal forstå at man foretager generaliseringer i kortfremstillingen, og i GIS analyser,

og disse kan misbruges.

f) Eleverne skal få et indblik hvilke ”regler” der findes indenfor kommunikation med kort.

D. Clement 2007 side:3/22

More magazines by this user
Similar magazines