Primary 7, Det Nye Testamente

lds.org

Primary 7, Det Nye Testamente

Hjælp til læreren

Kursusmaterialer

Forberedelse til

præstedømmet

Påske og jul

Frelseren belærte om, hvor vigtigt det er at adlyde og undervise i befalingerne, da

han sagde: »Den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i

Himmeriget« (Matt 5:19). Du har fået et helligt hverv med at hjælpe børn med at

lære, hvordan de skal holde deres dåbspagt og tjene andre. Nu da pigerne

forbereder sig til at blive unge piger og drenge til at blive unge mænd og

modtage præstedømmet, kan du blive en betydningsfuld indflydelse på deres liv.

I 1831, kort tid efter at Kirken var blevet genoprettet, belærte Frelseren om, at

lærere »skal forkynde mit evangeliums grundsætninger, som de findes i Bibelen

og Mormons Bog« (L&P 42:12), som var de eneste skrifter, man havde på det

tidspunkt. I dag er det læreres ansvar at undervise i de hellige sandheder fra alle

standardværkerne, herunder Lære & Pagter samt Den Kostelige Perle, som

hjælper børnene med at udvikle tro på Gud og på hans Søn, Jesus Kristus.

Alle børn, som den 1. januar er mellem otte og elleve år, skal undervises ud fra

kursushæfterne Primary 4, 5, 6 og 7. Der bruges kun ét studiekursus hvert år til

alle børnene i denne aldersgruppe. Hvert studiekursus er baseret på en bestemt

bog blandt skrifterne: Primary 4 er baseret på Mormons Bog, Primary 5 på Lære

& Pagter, Primary 6 på Det Gamle Testamente og Primary 7 på Det Nye

Testamente. Børnene har så studeret hvert enkelt af standardværkerne i løbet af

en periode på fire år.

Afhængig af lokale behov og antal børn i alderen otte til elleve år kan klasserne

opdeles efter aldersgrupper, blandede aldersgrupper eller særskilte klasser for

drenge og piger. Uanset hvordan din klasse er sammensat, skal du sikre dig, at

hvert barn får tilstrækkelig opmærksomhed.

Når børnene fylder 12 år, begynder de at komme i Unge Piger eller Det Aronske

Præstedømme. De bliver dog ved med at komme i deres Primaryklasse i

søndagsskoletiden til den første uge i januar, hvor de begynder at deltage i

Søndagsskolen.

En særlig lektion, »Præstedømmet kan velsigne os«, er medtaget i dette

kursushæfte. Denne lektion skal benyttes af de 11-årige børn, når drengene

forbereder sig til at blive diakoner, og pigerne forbereder sig til at rykke op i Unge

Piger. Undervis i denne lektion før det første barn i din klasse fylder 12 år. Bed

om Herrens vejledning, når du forbereder dig og præsenterer denne lektion, så

børnene kan forstå, hvad præstedømmet er, hvordan det kan velsigne dem i

deres liv, og hvordan de kan opfylde deres ansvar for at ære præstedømmet.

Dette kursushæfte indeholder ikke særlige lektioner til påske eller jul. Eftersom

kursushæftet fokuserer på Jesu Kristi liv og mission, føler du måske ikke behov

for ekstra lektioner til påske og jul. Hvis du ønsker en særlig lektion, kan du

forberede en ved at bruge henvisninger fra Mormons Bog og Det Nye Testamente

og andre hjælpekilder som fx Evangelisk Kunst og relevante numre af Stjernen.

V

More magazines by this user
Similar magazines