Kalve 2010

bios.au.dk

Kalve 2010

Fund af Lys skivevandkalv (LS) og Bred vandkalv (BV) på deres findesteder i NOVANA-perioden

(ad = voksen bille; larv = larve)

Fundlokalitet

(2004-2009)

Fundperiode NOVANAeftersøgn.,

år

Almindingen, Bastemose LS: 1971-2007

BV: 1980-2009

Alminding., Iglemose S 1) LS: 1971-1977

BV: 2008

Fundmetode og resultat

Flaskefælder (år) Ketsjning

(tilfældig el.

målrettet)

2004+2007 LS ad (2003+07)

BV ad (2004+07+08)

LS ad

BV ad+larv

- BV ad (2008) LS ad

Almindingen, Baremose BV: 2008 - BV ad (2008) 0

Alminding., Gammelmose LS: 2008 - 0 (2008) LS ad

Almind., Stakkelemose 2) LS: 2008 - 0 (2008) LS ad

Paradisbakk., Skottedam LS: 1945-2007 2007 0 (2007) LS ad

Spotning Smoltfælde

LS ad

BV ad+larv

Læså nær Boderne 3) BV: 2006-2009 - - - BV ad

Vaserne, Brillerne LS: 2006-2008 2009 0 (2009) LS ad

Vaserne, Olsens Sø LS: 1998-2009 2004+2009 LS ad (2004+09) LS ad+larv

Vaserne, SE f. Brillerne LS: 2007-2009 2009 LS ad (2009) LS ad

Holmegårds Mose, sk. 36 LS: 2008 - - LS ad

Holmegårds Mose, sk. 39 LS: 2007 2007 LS ad (2007) 0

Skærsø (inkl. Skærsø N) LS: 1966-2006 2004+2007 LS ad (2004) LS ad LS ad

1): Vandet blev uklart og mange fredfisk i periode i 1980erne, hvor ingen af arterne blev fundet.

2): Egentlig sø først etableret i vistnok 1990erne gennem vandstandshævning. Tidligere nærmest en mudderflade

omgivet af rigkær/kalkrig hængesæk.

3): Måske ligefrem en spredningsstrategi for arten at lade sig føre med strømmen fra søafløb om foråret??

More magazines by this user
Similar magazines