JUNI JULI AUGUST

harslevkirke.dk

JUNI JULI AUGUST

haarslevkirke.dk

tingjellingekirke.dk

krummerupkirke.dk

JUNI

JULI

AUGUST

2013

Kirkenyt

Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup


Ny præstetavle

i Krummerup

Avantgarde-gudstjenester 3

Nye parker ved kirkerne? 4

Vi har brug for dine idéer 5

Nye farver i Ting Jellinge 7

Børneside 8

For et træ er der håb 11

Gudstjenester 12


Kirkenyt

Redaktion:

Tom Thygesen Daugaard,

Carina Eriksen og

Marie Louise Dilling

Hansen (ansv)

tlf 55 45 64 64

eller 21 40 54 91

dilling_hansen@maildk

Layout og produktion:

Team Lynderup,

tlf 97 17 34 08

Deadline for indlæg

til næste blad:

11. juli 2013

Hvis kirkebladet

udebliver

ring da til distributør

Mogens Kessel

55 45 40 75

Forsidebillede

Verner Jensen ved siden af

den nye præstetavle

Sognevejviser

Sognepræst

Tom Thygesen Daugaard

Hårslev Præstegård

Hårslevvej 29, Hårslev, 4262 Sandved

Tlf 55 45 63 42 - 23 23 06 57

Mail: tdaugaard@yahoodk

Træffes bedst:

Tirsdag og torsdag kl 1200-1500

i Hårslev præstegård samt efter aftale

Telefontid: Tirsdag-fredag kl 1200-

1500, mandag er fridag

Graver - Ting-Jellinge

Maria Andreasen, tlf 61 20 70 73

Mail: htjk-personale@livedk

Træffes tirsdag til fredag kl 800-1000

Graver - Hårslev

Carina Eriksen, tlf 24 49 00 16

Mail: htjk-personale@livedk

Træffes tirsdag til fredag kl 800-1000

Graver - Krummerup

Ingelise Kirkeby Larsen, tlf 30 48 09 10

Mail: htjk-personale@livedk

Træffes tirsdag til fredag kl 800-1000

Kirkesanger

Anja Johanson, tlf 23 80 23 71

Mail: friede@ofirdk

Organist

Jan Winkler, tlf 61 27 06 52

Mail: jan@winklerdk

Formand for menighedsrådet

Kirsten Andersen,

Skydevænget 4, 4262 Sandved

Tlf 55 45 65 76

Mail: kiran1@smilepostdk

Kirkeværge - Hårslev

Susanne Skovgaard Johansen,

Bendslevvej 13, 4262 Sandved

Tlf 27 36 80 81

Mail: plaicir@johansenmaildk

Kirkeværge - Ting Jellinge

Sussie Pedersen,

Vådagervej 4, 4250 Fuglebjerg

Tlf 58 18 89 03

Mail: famped@privatdk

Kirkeværge - Krummerup

Anne Nielsen,

Nortvedvej 4, 4250 Fuglebjerg

Tlf 55 45 34 23

Mail: bronshojgaard@maildk

Hjemmesider

wwwhaarslevkirkedk

wwwtingjellingekirkedk

wwwkrummerupkirkedk

wwwnaestvedprovstidk

Åbent i kirken

Kirkerne er åbne på hverdage

kl 800-1600,

på helligdage i forbindelse

med gudstjenester


Præstetanker

Avantgarde-gudstjenester?

Søndagsgudstjenester er ikke for alle

og enhver Det kan man se af den

simple kendsgerning, at der i de lokale

kirker sjældent er over ti kirkegængere

ved søndagsgudstjenester Med mindre

der er dåb, konfirmation eller andre

specielle lejligheder Der er væsentligt

flere kirkegængere i enkelte kirker

Men ellers er billedet det samme landet

over Med mindre der er dåb

Det er der ikke nødvendigvis noget galt

i Det er blevet dansk tradition, at man

især går i kirke, hvis der er en særlig

grund til det En grund som fx dåb,

konfirmation, vielse og begravelse

Men der kan være andre grunde til, at

man ikke bruger søndagsgudstjenesterne

– eller »højmesserne« – som de

også hedder Den lange højmesse kl

1030 er meget bundet af traditionen

Der skal siges nogle bestemte bønner

Præsten skal læse 3 bestemte bibelske

tekster (forskellig fra søndag til

søndag) og prædike over den sidste

tekst (kaldet »evangeliet«) i form af en

monolog, som præsten fremfører fra

sin prædikestol hævet over forsamlingen

Man skal sige eller synge Trosbekendelsen,

blive velsignet og gennemføre

de såkaldte »sakramenter«, dvs

altergang og dåb, hvis der ellers er nogen,

der vil døbes Og det hele er vævet

sammen af salmer og orgelmusik

Den korte højmesse kl 9 – kaldet fromessen

– har næsten samme program,

bare lidt kortere Sakramenterne mang-

ler, der er kun to bibelske læsninger og

en salme mindre, men ellers sker der

akkurat det samme Og denne meget

faste og lidt stive form kan godt falde

nogle for brystet:

Hvorfor skal man mekanisk rejse sig

op ved bibellæsninger, trosbekendel-

se, velsignelser og nad verindstiftelsen?

Hvorfor skal præsten fyre de samme

formler af? Hvorfor skal præsten prædike

fra en stol højt hævet over tilhørerne

og uden man kan komme med

indsigelser? Hvorfor skal det absolut

foregå søndag formiddag, hvor man

gerne vil så meget andet? Andre derimod

elsker højmessens fornemhed og

faste og trygge mønster

Men der mangler måske gudstjenester

for dem, der ikke er fan af højmessens

form og tidspunkt? Derfor er jeg i gang

med at planlægge en helt anden slags

gudstjeneste, en eksperimenterende

hverdagsgudstjeneste der evt kan fore-

gå første onsdag i måneden kl 19 Det

er ikke besluttet, men det er en overvejelse

Her kunne man skære ned på

det stive ritual fra højmessen og nøjes

med et fadervor, en velsignelse og en

salme – helt uden det mekaniske Man

kunne inddrage kirkegængerne og skabe

stemning ved at lade alle, der vil,

tænde et stearinlys for at markere en

tanke, et minde, en bøn eller en person,

man tænker på Og endelig skal

præsten diskutere den tekst, han skal

prædike over om søndagen uden at gå

op på stolen, men nede blandt kirkegængerne

Og monologen er afskaffet

Kirkegængerne skal kunne komme med

indvendinger og spørgsmål, hvis de

har lyst En rigtig dialog, altså

Hvis præsten er rigtig fornuftig (det er

han ikke altid), så annoncerer han prædikenernes

tema i aviserne på forhånd,

så man ved, hvad der skal diskuteres

under de nye dialoggudstjenester

Mariakirken på Vesterbro blev engang

især brugt af misbrugere, der fandt et

fristed i denne kirke Misbrugerne kom

ofte med spontane tilråb under en

prædiken Det gav en særlig kant, nerve

og et specielt liv i kirken, fortalte

Mariakirkens daværende præst mig

Det kunne da være skægt, hvis der

kunne komme den samme slags liv i

Hårslev, Krummerup og Ting Jellinge

Kirke onsdag aften, når der er dialoggudstjeneste

Tom Daugaard

3


Fortælling fra sognet

4

Nye parker nær de lokale kirker?

Lokalområdet har masser af land-

mænd, håndværkere og lærere.

Og alle ved, hvad de laver. Men vi

har også noget så eksotisk som

kirkeværger. Og hvad det er for

størrelser, det ved de færreste vel.

Jeg har derfor inviteret de tre lokale

kirkeværger til sognegården i Hårslev

til en snak om, hvad de laver,

og hvem de er.

I Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup

Pastorat er der stærke kvinder

Menighedsrådsformanden er kvinde

De tre gravere er kvinder Og de tre

kirkeværger er også kvinder Det er

Susanne S Johansen, Anne Nielsen

og Sussie Pedersen

I begyndelsen er det mest kirke -

værgen for Hårslev Sogn, Susanne,

der fører ordet, da jeg spørger om,

hvad kirkeværgen laver Kirkeværgen

er ansat af menighedsrådet til at tage

sig af det daglige tilsyn med kirken,

kirkegården og samarbejdet med

graverne, fortæller hun Desuden

tager kirkeværgen sig af »legat-

aftalerne«, der er de flerårige aftaler

om pasning af gravsteder

Kirkeværgen sikrer, at de gamle kirke-

bygninger bliver løbende repareret, så

det er hendes ansvar at få fat på

håndværkere

Man kommer også let til at vide me-

get om lokalområdet, fremhæver

Anne Man læser gravstenene, og lærer

historien at kende Anne, der er

kirkeværge for Krummerup Sogn,

fortæller at der fx er den pudsige

detalje ved Krummerup Kirkegård, at

beboere fra Krummerup og Flemstof-

te især har valgt at lade deres afdøde

begrave på kirkegårdens sydlige del

– ud mod Krummerupvej – mens be-

boere fra Haldagermagle, Haldager

Mark osv især har valgt at lade deres

afdøde begrave mod nord – ud mod

Haldagermarkvej! Sådan at de døde

så at sige er vendt imod deres gamle

bopæle Det er der ingen regler om

Det har bare været tradition


Man læser

gravstenene og lærer

historien at kende

Store forandringer venter

Jeg spørger, om kirkegårdene

repræsenterer det traditionelle og

stabile centrum i lokalområdet? Det

benægter alle tre kirkeværger kraftigt

– Tværtimod! En mindre revolution er

nært forestående Affolkningen af

landområderne betyder, at kirkegår-

dene nu er for store i forhold til be-

folkningsgrundlaget Store dele af

kirkegårdene er ikke længere i brug

Derfor arbejder man for tiden på at

samle de dele, der ikke er i brug

Området med gravsteder skrumper,

mens der frisættes arealer til rekrea-

tive områder på kirkegårdene Der er

landskabsarkitekter inde over til den-

ne store opgave, der vedrører kirke-

gårdene i både Hårslev, Ting Jellinge

og Krummerup Det er ikke den

eneste forandring, fortæller Sussie,

der er kirkeværge for Ting Jellinge Kir-

ke Der er planlagt store forandringer

i Ting Jellinge Kirkes indre Kirken, der

hører til Danmarks allermindste kir-

ker, skal gennemgå en større restau-

rering – måske i begyndelsen af 2014

En arkitekt og en farveekspert er net-

op kommet med deres bud, som ser

spændende ud, siger Sussie Deres

forslag inkluderer et helt nyt knæfald

Det er den halvcirkelformede bue for-

an alteret hvor man anbringer sine

knæ og modtager alterbrød og vin

Og forslaget til knæfald ser væsentlig

mere moderne ud end det gamle

Måske kommer der også en helt ny

prædikestol Og farveeksperten ser

gerne, at kirken får helt andre farver

end den lyseblå farve, der er på

bænkene i dag Forslaget ser meget

smagfuldt ud, og det skal menigheds-

rådet overveje den kommende tid

Er folkekirken kun for pensionister?

Alle tre kirkeværger er samtidig med-

lem af menighedsrådet for Hårslev,

Ting Jellinge og Krummerup Sogne

Jeg spørger derfor de tre, om de

mener, folkekirken kan forbedre sig

her i lokalområdet? De synes, at fol-

kekirken måske kunne gøre sig inte-

ressant for andre end pensionister?

Måske kunne man have andre tids-

punkter for gudstjenester end søndag

formiddag? Hvad med hverdagsgudstjenester?

Spaghettigudstjenester for

børnefamilier er en god idé, men


hvad med burgere i stedet for spaghetti,

foreslår Susanne Måske kunne man også

reklamere mere for kirkelige arrangementer

med foldere og opslag hos købman-

den? Og måske kunne man få babysalme-

sang à la den i Kvislemark, spørger

Susanne

Lokalpolitisk er de tre enige om, at

centrum har rykket sig lovlig meget mod

øst siden kommunalreformen, hvor Fugle-

bjerg Kommune blev opløst og opslugt af

Næstved Kommune Lokalområdet føles i

høj grad som et udkantsområde Og der

var altså flere koncerter i gamle dage i

nærområdet, siger Susanne

Hvem er vore kirkeværger?

Jeg spørger nu ind til, hvem vore kirke-

værger i grunden er

Susanne Johansen har været kirkeværge

for Hårslev Sogn i en håndfuld år Hun er

50 år gammel, bosat i Hårslev, hvor hun

bor med sin mand, den 47-årige Kim

Både Kim og Susanne arbejder fuldtids på

glasfabrikken Ardagh Glass – det der før

hed Holmegård Glas De er begge to

oprindelig fra Næstved, men har boet i

Hårslev siden 1993 Foruden at være kirke-

værge er Susanne også menighedsrådets

kontaktperson i forhold til personalet

(kirkesanger, organist og de 3 gravere)

Anne Nielsen er netop valgt som kirke-

værge for Krummerup Sogn Hun er 60 år

gammel og bosat på sin fødegård i Hald-

agermagle Hun er gift med Aksel, og de

har sønnen Michael på 42 år Anne er ud-

dannet pædagog og var i mange år insti-

tutionsleder i Sorø, men har nu ladet sig

pensionere Hun har en imponerende

lokalhistorisk viden

Sussie Pedersen, kirkeværge for Ting

Jellinge Sogn, er også nyvalgt som kirke-

Vi kan bruge dine idéer og din hjælp!

I sidste udgave af Kirkenyt skrev Tom

Daugaard om behovet for fornyelse inden

for folkekirken i almindelighed og pasto-

ratets kirker i særdeleshed For at det ikke

skal være snak det hele, inviterer vi nu

netop dig til at deltage i fornyelsen

Dine idéer kan blive virkelighed

Har du idéer til arrangementer – det være

sig koncerter, særlige gudstjenester eller

måske noget sjovt eller spændende for

børn og unge – i kirkerne, sognegården

eller i præstegårdshaven, kan du nu blive

’projektansat’ i aktivitetsudvalget

Du behøver altså ikke være medlem af

menighedsrådet eller binde dig for halve

eller hele år, men kan simpelthen komme

med en idé og være med til at gøre den

til virkelighed

Formanden for aktivitetsudvalget, Kirsten

Andersen, kan kontaktes på tlf 5545 6576

eller via mail: kiran1@smilepostdk

Bliv tilknyttet Kirkenyts redaktion

Eller har du måske en fortæller, fotograf

eller journalist i maven?

værge og er modsat de to andre desuden

ny i menighedsrådet Hun er fra Vådager

mellem Ting Jellinge og Krummerup

Hun er 47 år gammel og har siden 17-års-

alderen været kæreste med Karsten, og de

har Anders på 19 år og Cecilie på 18 år

Sussie er oprindelig fra Nordsjælland, fra

Annisse ved Arresø nær Helsinge, men

kom til Sorø i 1970, og kom til Ting Jellinge

i 1991 Hun er egentlig uddannet industri-

laborant og har bla arbejdet som pæda-

gogmedhjælper og gartneriarbejder, før

hun blev »sosu’er«, social- og sundheds-

assistent, på Fugleparken i Fuglebjerg

Da jeg spørger Sussie, hvorfor hun her for

nylig har valgt at gå ind i menighedsrådet,

så svarer hun at kirken og kirkegården i

Ting Jellinge er et af de få samlingspunkter,

som er tilbage i Ting Jellinge Derfor

vil hun gerne gøre, hvad hun kan, for at

det bliver så godt og imødekommende et

samlingspunkt som overhovedet muligt

I så fald er du velkommen på Kirkenyts

redaktion Du kan enten henvende dig

med en enkelt artikel eller vælge at

tilknytte dig redaktionen i præcis det

omfang, du måtte have tid og lyst til Vi er

bare interesserede i at få gode historier og

billeder fra sognene, både fra i dag, i fjor

og 50 år siden

Lyder dette som noget for dig, kan du

kontakte Marie Louise Dilling Hansen på

telefon 5545 6464 eller via mail:

dilling_hansen@maildk

5


6

Leje af Hårslev Sognegård

Det er muligt at leje Sognegården til forskellige arrangementer,

begravelseskaffe, borgermøder, bylagsmøder og lign

Dette kan ske ved henvendelse til sognepræsten, som skal være orienteret,

da det er hans gårdsplads der benyttes, eller til formand Kirsten

Andersen, tlf 55 45 65 76 Prisen er 500 kr pr lejemål, og de nærmere

retningslinier aftales med formanden

Menighedsrådet

Sådan gør jeg ved...

Fødselsregistrering

Fra d 1 oktober 2010 er det

jordmoder der fødselsregistrerer

barnet og udleveret cprnr Hvis

forældrene ikke er gift, skal der

stadig laves en Omsorgs- og

Ansvarserklæring og denne blanket

skal registreres ved Sognepræsten/

kirkekontoret inden 14 dage efter

barnets fødsel

På www personregistreringdk kan

man finde blanketten Omsorgs- og

Ansvarserklæring samt blanket til

navngivning

Navn og dåb

Kontakt præsten i god tid for aftale

om kirke og dato for dåben Her

aftales en dato for gennemgang af

den kirkelige handling i forbindelse

med dåben enten i præstegården

eller i eget hjem

Tænk over hvem fadderne skal være

(mindst 2 og højst 5) – præsten har

brug for fulde navn og adresse på

fadderne

Konfirmation

Se omtaler i lokalavisen for ind -

skrivning af konfirmander til kon-

firmation/konfirmandundervisning

Vielse

Ved vielse kontaktes præsten om tid

og sted Samtidig kontaktes

vielseskontoret i den kommune man

er bosiddende, for at få udfærdiget

en prøvelsesattest Prøvelsattesten

med bringes til den efterfølgende

samtale hos præsten om vielsens

forløb eller til kirkekontoret Det er

en god ide inden samtale med

præsten af overveje hvilke salmer

man ønsker sunget (normalt 4) om

kirken skal pyntes og af hvem

Begravelse/ dødsfald

Anmeldes til sognepræsten på dødsanmeldelse

senest 2 hverdage efter

dødsfaldet Herefter aftales

tidspunkt for samtale med sognepræsten

om den kirkelige handling

Det er en god ide at overveje

salmer Gravsted aftales med graver

eller kirkeværge

Hårslev Sogn

Døbte

• Ida Ottilia Harkamp Pedersen (d 17/3 2013)

• Philip Skov Olsen (d 17/3 2013)

• Noel Nørregaard Lønbro (d 17/3 2013)

Døde


Hans Kristian Dalgaard d 16/2 2013

(begravet i Hårslev Sogn 22/2)

Krummerup Sogn

Døbte

Navnenyt

• Lea Margrethe Sauer Pedersen (d 28/3 2013)

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder 5 årlige møder:

Januar, marts, maj, september og november

Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård

3. onsdag i måneden.

Møderne er offentlige og dagsordenen offent-

liggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker

KFUM-spejderne

i Tornemark

Sandved gruppe

Ulvemøde: Tirsdage fra 1700 - 1830

Tropsmøde: Tirsdage fra 1830 - 2030

Kontaktperson: Anders Grønne, tlf: 27261415

Se mere på wwwspejderwebdk


Arrangementer

Graffiti i kirken

Helt så galt er det ikke, men årsagen

til dette indlæg er, at vi fremover vil

have en rullende udstilling af forskellige

kunstnere i Sognegården i Hårslev

af cirka 2-3 måneders varighed

Alle er velkommen til, at få udstillet

deres værker – store som små

Billederne behøver ikke have et

religiøst tema

Institutioner er også meget velkomne

til at få deres billeder hængt op hvis

nogen børn, ønsker at lave en

udstilling

Hvis dette har vakt

en interesse, så

kontakt Kirsten

Andersen på tlf

40 28 56 44 eller kiran1@smilepostdk

Konfirmationer

Konfirmation i Hårslev Kirke

foregår 1 søndag efter påske hvert år

Konfirmation i Krummerup Kirke

foregår 2 søndag efter påske hvert år

Konfirmation i Ting Jellinge Kirke

foregår store bededag hvert år

Nye farver i Ting Jellinge

I løbet af efteråret skal der sættes nye varmekilder op i

vores tre kirker, da dem vi nu har ikke er lovlige længere

Dette giver os chancen for at få en varmekilde der

varmer rummet mere optimalt op, hvilket jo er dejligt I

Ting Jellinge som trænger til lidt tidssvarende fornyelse,

har vi i den forbindelse haft besøg af en akitekt og en

kunstner som er kommet med forslag til hvordan vi

kunne gøre dette Onsdag d 16 april mødtes størstedelen

af menighedsrådet i kirken for at få fremvist eksperternes

Konfirmander 2013

Konfirmerede i Hårslev d. 7. april

Emma Eggers (Sandved)

Ida Ottilia Pedersen Harkamp (Arløse)

Barbara Zepelin Krogshede Jensen (Hårslev)

Tobias Fabricius (Sandved)

Noel Nørregaard Lønbro (Hårslev)

Philip Skov Olsen (Sandved)

Mads Wesselhof (Sandved)

Konfirmerede i Krummerup d. 14. april

Michelle Dreyer Andersen (Krummerup)

Julie Hasselby Andersen (Flemstofte)

Elina Elisabeth Carlsson (Fuglebjerg)

Hannah Just Wilton Hansen (Flemstofte)

Julie Emma Larsen(Krummerup)

Martin Radmer (Krummerup)

Konfirmerede

i Ting-Jellinge

d. 26. april

Mikkel Handberg

Andersen (Sandved)

Sofie Sinding

(Sandved)

forslag Dette gik ud på ny farve på bænke og nummertavler,

nyt betræk på hynder, og et nyt og mere moderne

knæfald Der var også lavet et forslag til et altertæppe

Til sidst men ikke mindst var der forslag til renovering

af prædikestolen, måske endog en ny Dette var et

forslag som er fornyende og samtidig med respekt for

det der er i forvejen

Kirkeværge for Ting Jellinge kirke

Sussie Pedersen

7


For de yngste

8

Snobrød

Dej til ca. 6 snobrød

• 25 g smør

• ¼ liter mælk

• 25 g gær

• 2 tsk sukker

• ¾ tsk groft salt

• 400 g hvedemel (ca. 6¾ dl)

• 6 tynde skiver kogte skinker (ca. 150 g)

• 6 lange pinde til snobrød

• 200 g mild ost 25% (45+)

Smelt smørret i en gryde og tilsæt

mælken Hæld blandingen i en skål og rør

gæren ud heri Tilsæt de øvrige ingredienser

(hold lidt mel tilbage) Slå dejen godt

sammen Dæk skålen med fx et låg og

stil dejen til hævning et lunt sted i ca

1 time Tag dejen ud på et meldrysset

bord og ælt den godt igennem Tilsæt

evt resten af melet Del dejen i 6 stykker

og tril hvert stykke ca 40 cm langt

Rul en skive skinke om hver pind og sno

et stykke dej udenom (sørg for det sidder

godt fast) Bag snobrødene over bålets

gløder i ca 10 min eller til brødene er

gennembagte og gyldne Skær osten i

stave på tykkelse med pindene Tag

forsigtigt de bagte snobrød af pindene og

fyld osten i hullerne Spis snobrødene

varme

Kilde: Karolines Køkken

Tegn og mal

Tegn fra tal til tal og farvelæg – og tag den med, næste gang

du kommer i kirke

Find flere tegninger du kan farvelægge samt andre opgaver og spil

Prik-til-prik findes på hjemmesiden www.gratisskole.dk

Navn:_____________________ Klasse:_____

17

12

13

30

27

14

18

15

16

31

29

19

32

11

26

21

28

20

33

23

22

25

34

10

24

9

Materiale ID: COL.175.1.1.da www.gratisskole.dk

8

7

35 36 37

6

51

50

49

5

52

53

48

47

43

38

41

4

54

40

39

42

3

55

57

56

2

46

45

44

1


Siden sidst

Ny præstetavle i Krummerup

Tavlen er først grundet, derefter fuld -

spartlet 2 gange, der hvor navnene

står Så grundet 1 gang og derefter

malet 3 gange sort acryl Rammen

udenom er pletspartlet, og pletgrundet,

derefter malet 2 gange acryl

Skrifttypen har jeg fundet på nettet, og

printet ud fra computeren Så har jeg

tegnet ovenpå på et stykke »madpapir«

Efterfølgende skraverede bagpå

med kridt, hvorved det »slår« igennem

på tavlen, når man atter tegner oven

på navne og tal Den gode gamle

metode

Jeg overførte 5-6 navne ad gangen, så

jeg ikke fik tværet kridtstregerne ud

Og så var det bare at finde den lille

pensel frem, og begynde at male

med guld-bronze

Jeg har været udlært siden 1988, og for

3 år siden tog jeg dekorationsmaler-uddannelsen

på Teknisk skole i Gladsaxe

Det gav et spændende indblik i diverse

malerteknikker, både nye og gamle

Efterfølgende startede jeg som selv-

stændig Jeg kan godt lide at sidde og

male med de små pensler, så mulig-

heden for at lave præstetavlen var en

spændende opgave

Det er dog til daglig »ganske almindeligt«

malerarbejde, der fylder ordrebogen

Og nu hvor foråret forhåbentlig er

på vej, kommer dermed også det

udvendige arbejde En skøn tid for

malere For hvad er mere dejligt end at

kunne gå ude og nyde det gode vejr

Jeg kan desuden henvise til min hjem-

meside: wwwmalergaarden-ejjdk

Eva Juul Jensen lægger

sidste hånd på værket.

Eva Juul Jensen

9


Siden sidst

10

Lys og luft

Lys og luft har desværre været en mangelvare på kirkegårdene,

hvor alt for store træer og buske har lukket af for begge

dele Især på Ting Jellinge kirkes forside havde træerne ud-

viklet sig til en levende mur, der dækkede for kirken og gjor-

de gravstederne unødvendig mørke I det tidlige forår er dis-

se træer derfor blevet ryddet, og der er gjort klar til nye plan-

ter i deres sted For graverne der var til stede ved fældningen,

var det temmelig overvældende at opdage hvor meget

lys det gav på kirkegården, og hvordan gravstenene nu træ-

der frem som de monumenter, de er Nye planter er bestilt,

og de forventes at være plantet når dette blad udkommer

Påskepynt 2014

For 2 år i træk malede vi 1 april æg i sognegården, som

del af påskefejringen Inden løjerne gik i gang, havde præsten

lavet en særlig familievenlig gudstjeneste Herefter

gik vi over i sognegården, hvor menighedsrådsmedlem

Marie Louise havde bagt pølsehorn til den store guldmedalje

Fra sidste år vidste vi, at de voksne i lige så høj

grad som børnene, ville male æg Og derfor var der lagt

tilrette, at man kunne tage sig lidt pølsehorn, en vand

eller kaffe som man kunne sætte til livs, alt i mens man

malede æg Stemningen var dejlig uformel, og der var

generel hyggesnak over æggene, på nær de, der sad i dyb

koncentration og spidset mund, mens de prøvede at få

æg og pensel til at makke ret Vi havde i år valgt, at

printe inspirationsbilleder ud, så man kunne få en ide til

eget æggedesign Derudover havde vi indkøbt en ny form

for æggefarve, hvor hele ægget blev sænket

Træfældningen har

givet mere lys

Koncentration ved

æggemalebordet

Også i Krummerup er der blevet fældet en del træer Her er

det nok tydeligst på kirkens nordside bag fællesgraven, hvor

området med forvoksede thujaer er blevet ryddet Området

vil blive genplantet, og indtil da er der god mulighed for at

beundre den nye egetræsdør i kapellet

Langs den østlige mur er der også blevet ryddet en række

meget høje træer Dette kommer blandt andet ringmuren til

gode, da den i mange år har lidt under fugt og alger på

netop dette stykke Af samme årsag er de høje thujahække

som nogle steder har stået helt tæt på muren også blevet

fjernet

ned i en væske, der mest af alt lignede saftevand

Det gav nogle meget smukke helfarvede æg, og det var

meget populært blandt æggemalerne I år ønskede vi at

starte en tradition, hvor æggemalerne havde mulighed

for at donere deres kunstværker til kirken Vi vil så den

efterfølgende påske bruge æggene til at pynte op i kirken

Hvordan det kommer til at se ud, vil vise sig næste år


For et træ er der håb

Ordene i overskriften stammer oprindeligt

fra Jobs bog og handler egentlig slet ikke

om træer, men om mennesker Alligevel

brugte tidligere sognepræst, Inge Louise

Vilholm, udtrykket om den gamle hængeask

på Hårslevs fællesgrav tilbage i 2008

Det kæmpestore træ havde fået askesyge,

og de døde grene i kronen gjorde det farligt

at færdes under og omkring det Det blev

derfor besluttet at træet skulle fældes, og

Woodpeckeren blev tilkaldt for at udføre opgaven

Det viste sig dog, at præcis som

præsten og graveren (undertegnede) har

også Woodpeckeren et blødt punkt for gamle

træer, så da et nærmere eftersyn afslørede

at træet stadig var i live og satte nye

skud i 4-5 meters højde, fik det en chance

mere

Woodpeckeren skar hele kronen væk, men

grundstammen fik lov at stå, og i nogle år

så træet ud til at klare sig I 2012 var det dog

desværre tydeligt at træet stadig var angre-

bet af sygdom, og det blev igen dømt til

fældning

Det var en beslutning som jeg selv anbefalede,

men med ret blandede følelser Både

fagligt og æstetisk kunne jeg ikke forsvare

at lade et døende træ skæmme fællesgraven,

men følelsesmæssigt havde træet opnået

en stærk symbolværdi, og af denne

grund ønskede jeg at bevare det

Løsningen på dilemmaet kom fra ret uventet

side i marts 2013, da Kristian Dilling

Hansen blev ansat i et vikariat for en langtidssygemeldt

graver Kristian er udlært både

skovarbejder og tømrer, og selv om han

hårdnakket påstod at han overhovedet ikke

var kreativ, viste han tydelige tegn på at

være det Det er eksempelvis ham der har

lavet stolen med udskåret kors i ryglænet,

som kan ses ved den lille låge på Krummerup

Kirkegård

Inden Kristians vikariat udløb, nåede han

også at opfylde mit ønske om at bevare

den gamle hængeask Onsdag formiddag

op til påske fandt han igen kunstneren

frem i sit eget indre og

skabte dermed det smukkeste

kors af træets

Og hvis alt går vel, kan korset

blive stående i de næste

mange år og minde os alle

om, at for et træ er der håb

Kristian Dilling Hansen skabte et

smukt kors ud af et hensygnende træ

11


Kalender

Dato Beskrivelse Hårslev Ting Jellinge Krummerup

JUNI

Søndag 2 1 søn efter trin 1030 900

Søndag 9 2 søn efter trin 900 1030

Søndag 16 3 søn efter trin 1030 900

Søndag 23 4 søn efter trin 1930 Sankthansguds-

tjeneste + bål + kaffe

Søndag 30 5 søn efter trin 1030 900

JULI

Søndag 7 6 søn efter trin 1030 900

Søndag 14 7 søn efter trin 1030

Søndag 21 8 søn efter trin 1030

Søndag 28 9 søn efter trin 1500 Hårslev Præstegård 1030

AUGUST

Søndag 4 10 søn efter trin 1030

Søndag 11 11 søn efter trin 900 Marianne Ring

Søndag 18 12 søn efter trin 900 Gunver Nielsen

1030 Udendørsguds-

tjeneste i Haldagermagle

Søndag 25 13 søn efter trin 900 Gunver Nielsen

SEPTEMBER

Søndag 1 14 søn efter trin 900 1030

Søndag 8 15 søn efter trin 900 Marianne Ring

Søndag 15 16 søn efter trin

= Kirkekaffe / spisning

= Familiegudstjeneste

More magazines by this user
Similar magazines