Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kap. 2

Fiskeundersøgelserne blev i 2000 gennemført i april, juni, august og oktober. For

hver befiskning foregik forsøgsfiskeriet med følgende redskaber:

4 bentiske biologiske oversigtsgarn

2 flydende biologiske oversigtsgarn

2 almindelige kasteruser

2 yngelruser

Placering På henholdsvis nord- og sydsiden af fjorden blev placeret 1 bentisk biologisk

oversigtsgarn indenfor 2 m dybdegrænsen, 1 bentisk biologisk oversigtsgarn midt

mellem 2 meters dybdegrænsen og grænsen for et evt. springlag, 1 dobbeltradet

kasteruse på 1 meters vand og 1 dobbeltradet yngelruse på helt lavt vand (0,5-

1,0m). For enden af transektet på nord- og sydsiden blev placeret 1 flydende

biologisk oversigtsgarn til befiskning af pelagiet (se figur 2.2). Hvor det er skønnet

nødvendigt, er resultaterne fra fiskeundersøgelserne i 2000 sammenholdt med

resultaterne fra fiskeundersøgelserne i 1998 og 1999. Som det fremgår af figur 2.2

og tabel 2.1 har der været forskel på undersøgelsernes omfang mellem årene. For

en detaljeret beskrivelse af undersøgelsesprogrammet i 1998 og 1999 se

Bio/consult, 1998 og 1999.

10

More magazines by this user
Similar magazines