Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kap. 2

Maveindholdet på bestemmelsestidspunktet var også påvirket af på hvilken tid af

året fiskeriet blev foretaget. Idet hastigheden, hvormed fordøjelsen af føden skete,

afhang af temperaturen i vandet.

Fiskeri med passive redskaber er således ikke optimalt såfremt man ønsker at

bestemme fisks føde. Fødevalget undersøges mere hensigtsmæssigt ved at anvende

aktive redskaber, f. eks. trawl, hvor fiskene kan landes og undersøges i løbet af kort

tid.

Fiskeribiologiske undersøgelser med trawl er imidlertid ikke praktisk muligt i

Inderfjorden: Langt hovedparten af fiskene både antals- og vægtmæssigt er knyttet

til bunden, og kan derfor kun fanges i et bundgående trawl. Men et bundtrawl vil

hurtigt blive fyldt med muslinger, søsalat og store sten, idet de udgør langt

hovedparten af bunden på det lave vand i Inderfjorden.

15

More magazines by this user
Similar magazines