Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

3. Resultater og vurdering

3.1 Fysisk kemiske forhold

Temperatur og ilt er 2 parametre der kan have stor betydning for fordelingen af

fisk. Områder med høje temperaturer eller lave iltmætninger kan påvirke fiskenes

stofskifteprocesser i en grad, så de flygter fra området.

I de 4 måneder, hvor der blev lavet fiskeundersøgelser, blev der fra 1-10 meter ikke

målt temperaturer eller iltmætninger, som var direkte kritiske i forhold til fiskefaunaen

i Mariager Fjord (tabel 3.1.). Amternes målinger på station 5503 i Dybet

ud for Mariager, viste også at iltforholdene i 2000 var gode, og der blev ikke målt

iltsvind i den øvre del af vandsøjlen (se Nordjyllands Amt og Århus Amt, 2001).

Tabel. 3.1. WTW-målinger af ilt, temperatur og salinitet i april, juni, august og oktober i

Mariager Fjord i 2000. Målingerne er gennemsnit af målinger fra transektet ved Mariager

på henholdsvis nord- og sydsiden.

Måned Dybde (m) Ilt (%) Temperatur (ºC) Salinitet (‰)

April 1 165 10,6 15,2

5 165 9,8 15,4

10 118 7,0 15,8

Juni 1 132 16,9 15,2

5 109 16,0 15,3

10 96 15,8 15,3

August 1 107 17,0 15,4

5 107 17,1 15,4

10 93 17,1 15,6

Oktober 1 81 12,4 14,3

5 81 12,3 14,5

10 57 12,5 15,0

16

More magazines by this user
Similar magazines