Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

3.2 Den samlede fangst.

3.2.1 Fangstens sammensætning

I tabel 3.2 er den totale fangst i 2000 opgjort i antal og vægt. Ved fiskeundersøgelsen

blev der på befiskningerne i henholdsvis april, juni, august og

oktober tilsammen registreret i alt 29.572 fisk med en samlet vægt på 75,1 kg (tabel

3.2).

Total fangst Tabel 3.2. Den totale fangst i antal og vægt ved fiskeundersøgelserne i Mariager Fjord i

2000.

Art Antal % Antal Vægt (g) % Vægt

3-p. hundestejle 27.763 93,9 35.065 46,7

9-p. hundestejle 62 0,2 26 0,0

brisling 234 0,8 1.437 1,9

havørred 17 0,1 6.994 9,3

sandkutling 61 0,2 63 0,1

sild 32 0,1 4.130 5,5

skrubbe 53 0,2 5.151 6,9

sortkutling 9 0,0 136 0,2

tangnål 2 0,0 2 0,0

tangsnarre 2 0,0 17 0,0

torsk 81 0,3 17.289 23,0

ulk 6 0,0 320 0,4

ål 116 0,4 2.718 3,6

ålekvabbe

Krebsdyr

7 0,0 466 0,6

roskildereje 953 3,2 1.188 1,6

hestereje 118 0,4 102 0,1

strandkrabbe 56 0,2 0 0,0

Hovedtotal 29.572 100 75.104 100

I 2000 blev der i alt registreret 14 fiskearter. Det er det samme antal som i 1998,

men færre end i 1999, hvor der blev registreret 26 arter. At der i 2000 ikke blev

registreret lige så mange arter som i 1999, skyldes sandsynligvis at fiskeriindsatsen,

og dermed chancen for at fange nogle af de mere sjældne arter, i 1999

var større end i 2000 (se tabel 2.1). Der er ingen af de arter, der blev registreret i

2000, som ikke også blev fanget i de tidligere år.

Krebsdyrene var fordelt på 3 arter; hestereje, roskildereje og strandkrabbe og de 14

fiskearter, var fordelt på både pelagiske og bentiske arter (tabel 3.2).

Antalsmæssigt er 3-p. hundestejle den helt dominerende art i fangsten og udgør

93,9%. Det skyldes primært fangsterne i yngelruserne, der i gennemsnit var på

4500 fisk (se bilag 2). Vægtmæssigt dominerede den 3-p. hundestejle også og

udgjorde 46,7%, men torsk, havørred, skrubbe, sild og ål også udgjorde en stor del

af fangsten.

17

More magazines by this user
Similar magazines