Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

Fordeling på redskab Figur 3.2 viser, hvorledes den totale fangst var fordelt på redskabstype. Det ses, at

arter som 3-p. hundestejle, 9-p. hundestejle, tangsnarre, sandkutling, hestereje og

roskildereje næste udelukkende blev fanget i yngelruser. I flydegarnene blev der

kun fanget få pelagiske arter som sild og brisling, mens de bentiske garn fangede

betydeligt flere arter. Flydegarnene var i april fyldt med fedtemøj, hvilket har

nedsat garnenes effektivitet voldsomt.

Antal

Vægt

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

3-p. hundestejle

3-p. hundestejle

9-p. hundestejle

9-p. hundestejle

brisling

brisling

havørred

havørred

sandkutling

sandkutling

sild

sild

skrubbe

skrubbe

sortkutling

sortkutling

tangnål

tangnål

torsk

torsk

ulk

ulk

ål

ål

ålekvabbe

ålekvabbe

tangsnare

tangsnare

flydegarn

yngelruse

ruse

garn

flydegarn

yngelruse

Figur 3.2. Den procentuelle fordeling i antal og vægt for hver art mellem fangsten i

yngelruse, almindelig kasteruse, flydegarn og bentiske garn i Mariager Fjord 2000.

Nord- og sydsiden Fangsten (CPUE) af de forskellige arter var forholdsvis ens på syd- og nordsiden af

fjorden, se figur 3.3. Der blev dog fanget flere torsk og brisling på nordsiden end

sydsiden, mens hesterejerne næsten udelukkende blev fanget på sydsiden.

0-2 og 2-5 meter Figur 3.4 viser fangsten (CPUE) på dybderne 0-2 meter og 2-5 meter i de bentiske

garn. Der blev fanget flest torsk på 2-5 meter, mens de 3-p. hundestejler og

skrubberne blev fanget på det lave vand fra 0-2 meter.

ruse

garn

19

More magazines by this user
Similar magazines