Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

CPUE (antal)

8

7

6

5

4

3

2

1

0

brisling

9-p. hundestejle

sandkutling

sild

skrubbe

sortkutling

tangsnare

torsk

ulk

s n

Figur 3.3. Totalfangst (CPUE) i Mariager Fjord i 2000 på syd- og nordsiden af fjorden.

3-p. hundestejle refererer til sekundær y-akse.

CPUE (antal)

7

6

5

4

3

2

1

0

9-p. hundestejle

sandkutling

sild

skrubbe

sortkutling

torsk

ulk

0-2m 2-5m

Figur 3.4. Fangst (CPUE) i bentiske garn i Mariager Fjord i 2000 på henholdsvis 0-2

meter og 2-5 meters dybde. Brisling og 3-p. hundestejle refererer til sekundær y-akse.

brisling

3-p. hundestejle

3-p. hundestejle

800

700

600

500

400

300

200

100

0

70

60

50

40

30

20

10

0

CPUE (antal)

CPUE (antal)

20

More magazines by this user
Similar magazines