Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

3.3.1 3-p. hundestejle (Gaterosteus aceleantus)

Den 3-p. hundestejle dominerede fangsterne både i 1998, 1999 og 2000. I 2000

blev der både i yngelruserne og de bentiske garn fanget markant flest hundestejler i

april. I henholdsvis yngelruserne og de bentiske garn blev der i april i gennemsnit

fanget 8944 og 177 hundestejler, hvilket ligger markant over hvad der blev fanget i

1999. I juni, august og oktober lå fangsterne i yngelruserne også over fangsterne i

1999.

Det overordnede billede for fangsten i de bentiske garn viser, at fangsten i 2000 var

lidt større end 1999 men lidt mindre end i 1998, se figur 3.5. At fangsten i 1999 og

2000 var mindre end i 1998 kan skyldes, at nogle af den 3-p. hundestejles naturlige

prædatorer igen er vendt tilbage til fjorden.

CPUE-antal

10000

CPUE-antal

8000

6000

4000

2000

0

120

100

80

60

40

20

april

0

april

juni

juni

august

august

oktober

oktober

Yngelruse

1999

2000

Bentiske garn

1998

1999

2000

Figur 3.5. CPUE-værdier for 3-p. hundestejle i a) yngelruser og b) bentiske garn ved

Mariager i 1998-2000. Bemærk forskel på y-aksen.

Længdefordeling Længdefordelingen af 3-p. hundestejle er begrænset til et lille interval mellem 2,5-

8,5 cm (figur 3.6 og 3.7). Længdefordelingen i august viser 2 toppe. Den første top

udgøres af små individer på mellem 2,5-4 cm og stammer fra årets yngel. Figur 3.6

illustrerer fint, hvorledes middellængden i de forskellige cohorter øges fra

henholdsvis april til juni og juni til august.

Størrelsesfordelingen af 3-p. hundestejler fanget i henholdsvis yngelruse og

bentiske biologiske oversigtsgarn fremgår af figur 3.7. I april var der forskel på

størrelsen af hundestejler fanget i de to redskaber, hvilket skyldes at fisk mindre

end 4,5 cm ikke fanges i de bentiske garn. Det afspejler sig også i middellængden,

22

More magazines by this user
Similar magazines