Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

der i april var på 4,99 cm i yngelrusen og 6,41 cm i garnene (se bilag 4). Samme

mønster ses i august, hvor hundestejler mellem 2,5 og 4,5 cm kun fanges i

yngelruserne.

Frekvens (%)

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

2,75

3,25

3,75

4,25

4,75

5,25

5,75

længde (cm)

6,25

6,75

7,25

7,75

27.04

29.06

23.08

24.10

Figur 3.6. Længdefordeling af 3-p. hundestejle fanget i yngelruse i april, juni, august og

oktober 2000 i Mariager Fjord.

Frekvens (%)

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

garn yngelruse

8,25

7,75

7,25

6,75

6,25

5,75

5,25

4,75

4,25

3,75

3,25

2,75

8,25

7,75

7,25

6,75

6,25

5,75

5,25

4,75

4,25

3,75

3,25

2,75

8,25

7,75

7,25

6,75

6,25

5,75

5,25

4,75

4,25

3,75

3,25

2,75

27.04 29.06 23.08

Figur 3.7. Længdefordeling af 3-p. hundestejle fanget i april, juni og august 2000 i

henholdsvis garn og yngelruse i Mariager Fjord.

23

More magazines by this user
Similar magazines