Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

3.3.2 9-pigget hundestejle (Pungitus pungitus)

I 2000 blev der fanget flest 9-p. hundestejler i april. Fangsterne i juni var lavest

mens fangsten i august og oktober lå på niveau med hinanden og var cirka en ¼ del

af fangsten i april (se figur 3.9). I 2000 afveg fangsten fra 1999 specielt i oktober,

hvor fangsten ikke nåede niveauet fra 1999.

Forekomsten af 9-p. hundestejle er naturligt mindre end forekomsten af 3-p.

hundestejle i de indre danske farvande bl.a som følge af en mindre tolerance over

for saltvand. Hvorvidt bestanden har været kraftigt påvirket af iltsvindet kan ikke

umiddelbart fastlægges.

CPUE-antal

50

40

30

20

10

0

april

juni

august

oktober

1999

2000

Figur 3.9. Fangst i antal (CPUE) af 9-p. hundestejle i yngelruse i, 1999 og 2000 i

Mariager Fjord.

CPUE-antal

25

20

15

10

5

0

april

juni

august

oktober

flydegarn

garn

ruse

yngelruse

Figur 3.10. CPUE for 9-p. hundestejle i april, juni, august og oktober i de forskellige

redskabestyper, Mariager Fjord 2000.

Redskabs effektivitet De 9-p. hundestejler blev udelukkende fanget i yngelruserne. Det skyldes primært,

at bestanden bestod af relativ små individer med en gennemsnitslængde på 4,1 cm.

25

More magazines by this user
Similar magazines