Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

3.3.4 Sild (Clupea harengus)

Sildefangsten var i 2000 jævnt fordelt over året (figur 3.14). I forhold til tidligere år

ses en betydelig variation både mellem og indenfor årene. Silden er en udpræget

vandrefisk, der forår og sommer trækker ind i fjorden fra Kattegat. Silden trækker

rundt i fjorden i stimer, og derfor er der en stor variation i fangsterne. I forhold til

transekterne ved Hobro og Hadsund blev der i 1998 og 1999 fanget flest sild ved

Mariager.

CPUE-antal

10

8

6

4

2

0

april

juni

august

oktober

Figur 3.14. Fangst af sild (CPUE) i bentiske garn ved Mariager i 1998-2000.

1998

1999

2000

Silden synes ikke at være påvirket af iltsvindet i fjorden, og efter de lokale fiskeres

vurdering var forekomsten i årene 1998-2000 også som før iltsvindet (figur 4.23). I

havørredernes maver blev der i 1998 fundet store mængder sildeyngel. Det

indikerer, at silden anvender Mariager Fjord som gyde- og opvækstområde.

Redskabs effektivitet 90 % af sildene blev fanget i de bentiske garn, og de resterende blev fanget i de

pelagiske garn.

CPUE-antal

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

april

juni

august

oktober

flydegarn

garn

ruse

yngelruse

Figur 3.15. CPUE for sild i april, juni, august og oktober i de forskellige redskabstyper;

Mariager Fjord 2000.

Længdefordeling Sildene var mellem 14 og 30 cm. Sildene, der blev fanget i oktober, var større end i

april, juni og august, og gennemsnitslængden steg fra 22 cm til 27,4.

28

More magazines by this user
Similar magazines