Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

3.3.7 Skrubbe (Platichthys flesus)

April var den måned, hvor der blev fanget færrest skrubber både i de bentiske garn

og den almindelige kasteruse (se figur 3.23). Fangsterne i den almindelige ruse

følger i 1998-2000 samme mønster som observeret af fritidsfiskerne (se kapitel 4),

med størst fangst i sommerhalvåret, mens det tidlige forår og sene efterår giver

færre fisk. Mønstret ses også i fangsten i de bentiske garn fra 1998-2000, men her

falder fangsten i oktober dog ikke i forhold til juni og august.

Forskellen mellem redskaberne kan hænge sammen med, at skrubberne i oktober

begyndte at forlade de helt lavvandede områder, hvor de almindelige ruser står,

men stadigvæk var på de dybder, hvor garnene stod. De er et kendt fænomen, at

skrubberne forlader de lavvandede områder om efteråret og søger ud mod mere

varmt vand.

Undersøgelsen, der blev lavet i samarbejde med fritidsfiskerne, viste, at en stor del

af skrubberne i fjorden vandrer ind fra Kattegat om foråret og ud igen om efteråret

(se kapitel 4). Der er en geografisk fordeling, hvor forekomsten er mindst ved

Hobro og øges mod Hadsund (Bio/consult, 2000). Yngelundersøgelse viste, at

forekomsten af skrubber i Mariager Fjord ikke er afhængig af lokal reproduktion i

fjorden.

CPUE-antal

CPUE-antal

8

6

8

4

2

0

april

6

4

2

0

april

juni

juni

august

august

oktober

oktober

Bentiske garn

1998

1999

2000

Almindelig ruse

1998

1999

2000

Figur 3.23. CPUE-værdier for skrubbe i a) bentiske garn og b)almindelig ruse ved

Mariager i 1998-2000.

Resultaterne fra begge undersøgelser viser, at skrubberne igen er tilbage i fjorden

og iltsvindets effekt har begrænset sig til en akut og kortvarig nedgang i

34

More magazines by this user
Similar magazines