Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

3.3.10 Sandkutling / lerkutling

(Pomatoschistus minutus / P. microps)

I 2000 faldt fangsten af sand- og lerkutling fra april til august sandsynligvis som

resultat af prædation. I oktober steg fangsten markant primært pga. tilgang af

årsyngel (figur 3.30). Sandkutlingen en stimefisk og der kan derfor være store

variationer i fangsten, som eksempelvis i oktober 1999, hvor fangsten var meget

høj. Der blev også fanget sand- og lerkutling allerede i 1998, men det var i

breaderfælde.

CPUE-antal

1000

100

10

1

april

juni

august

oktober

1999

2000

Figur 3.30. Fangst i antal (CPUE) af sand- og lerkutling i yngelruse i 1999 og 2000 i

Mariager Fjord. Bemærk logaritmisk skala.

Redskabs effektivitet Pga. sand- og lerkutlingens størrelse er yngelrusen det eneste redskab, der effektivt

fanger fisken.

CPUE-antal

25

20

15

10

5

0

april

juni

august

oktober

flydegarn

garn

ruse

yngelruse

Figur 3.31. CPUE for sand- og lerkutling april, juni, august og oktober i de forskellige

redskabstyper; Mariager Fjord 2000.

Længdefordeling Sand- og lerkutlingerne var mellem 3 og 7,5 cm. I oktober blev der fanget fisk på

3-3,5 cm, og det var årsyngel. Yngelen kan enten stamme fra fisk i fjorden eller

være blevet ført med strømmen ind i fjorden i det pelagiske larvestadie.

Bestanden i Mariager Fjord kan antages at have være kraftigt reduceret som følge

af iltsvindet i 1997, fordi sandkutlingen er en stationær fisk uden gode

39

More magazines by this user
Similar magazines