Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

3.3.11 Andre arter

Fisk

Sort kutling (Gobius niger)

Der blev fanget få individer af sort kutling også kaldet smørbutte. Arten er

stationær og størstedelen af bestanden er sandsynligvis død under iltsvindet. I følge

de lokale fritidsfiskere er fangsten af smørbutte under niveauet fra før iltsvindet i

1997.

Almindelig ulk (Myoxocephalus scorpius)

Den almindelige ulk er en stationær fisk, og der er kun blevet fanget få eksemplarer

efter iltsvindet. Størstedelen af bestanden må forventes at være død under

iltsvindet. Genetableringen er i gang; men det må forventes at tage forholdsvis lang

tid. I følge de lokale fritidsfiskere er fangsten af ulk under niveauet fra før

iltsvindet i 1997.

Tangnål (Syngnathus typhle)

Tangnål er kun blevet fanget i få eksemplarer. De redskaber, der er benyttet, har

svært ved at fange små slanke fisk som tangnål. Derfor kan forekomsten af fisken

godt være større end fangsten antyder.

Tangsnare (Spinachia spinachia)

Tangsnare er fanget i få eksemplarer.

Krebsdyr

De små krebsdyr, der blev fanget, var hestereje (Crangon crangon) og roskildereje

(Palaemon adspersus). Det må formodes, at størstedelen af bestandene døde under

iltsvindet. Fangsterne vise, at krebsdyrene er vendt tilbage igen. Med 2-3 årlige

generationer og et reduceret prædationstryk efter iltsvindet er bestandene hurtigt

blevet reetableret. Allerede i 1998 meldte de lokale fritidsfiskere om store

mængder rejer i fjorden. Rejerne har haft mulighed for at udnytte den store

mængde af lettilgængelig føde i form af døde muslinger, som var en følge af

iltsvindet.

Strandkrabbe (Carcinus maenas) blev fanget i alle redskaberne bortset fra

flydegarn. Krabberne var mellem 4,25 og 9,75 cm (rygskjoldets bredde).

Krabbefangsten var i 1999 specielt stor ved Hadsund.

41

More magazines by this user
Similar magazines