Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 3

Procent

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kutling

hundestejle

brisling

krabbe

vegetation

snegl

æg

havbænkebider

tanglus

myside

reje

dyndsnegl

tangloppe

slikkrebs

siphon

ruer

myggelarve

blåmusling

børsteorm

spoleorm

bændelorm

oktober (n=56)

august (n=0, udgår)

juni (n=40)

april (n=5)

Figur 3.35. Føde hos torsk ved Hadsund i 1999 i april, juni, august og oktober.

Overordnet var torskenes valg af fødeorganismer ikke påvirket af sæsonen. Det var

overvejende de samme typer af fødedyr, der blev indtaget i april, juni, august og

oktober på de enkelte transekter. Nogle arter optrådte dog kun enkelte måneder,

f.eks. indgik børsteorm kun i fødegrundlaget i april. Det skyldes sandsynligvis, at

børsteorm lever nede i sedimentet, undtagen om foråret, hvor de svømmer omkring

i vandsøjlen for at gyde.

Der var dog en variation i den procentuelle forekomst af de enkelte arter af fødedyr

gennem året. En medvirkende årsag hertil kan være det spinkle datagrundlag.

Geografisk variation Antallet af torsk var så stort, at der er et grundlag for at vurdere om de samme arter

var repræsenteret i maveindholdet på de tre transekter: Hobro, Mariager og

Hadsund, se figur 3.37.

44

More magazines by this user
Similar magazines