Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 4

Selv om størstedelen af bestanden trækker ud af fjorden om vinteren (figur 4.5.1),

er der skrubber, der overvintrer i fjorden.

Temperatur På figur 4.5.2 ses det, at fangsten af skrubber er konstant lav ved temperaturer på

under 10EC i overfladevandet. En temperatur mellem 10 og 15EC synes at være

bestemmende for indvandringen af skubber til fjorden. Temperaturens svingninger

over årene 1997-2000 er afbildet på figur 4.5.3 sammen med fangsten af skrubber.

Store fangster af skrubber indenfor hvert år er tydeligt sammenfaldende med høje

temperaturer. Stigende forårstemperaturer øger skrubbernes stofskifteprocesser og

aktivitetsniveau. Et øget aktivitetsniveau kan i sig selv påvirke fangsten i positiv

retning.

Antal fisk pr zone

50

40

30

20

10

0

0 5 10 15 20 25

Temperatur (ºC)

Figur 4.5.2. Fangst af skrubber i relation til overfladetemperatur.

Antal fisk i zone 4

50

40

30

20

10

0

09-97

11-97

02-98

05-98

08-98

11-98

02-99

05-99

08-99

Antal fisk

Temperatur ºC

Figur 4.5.3. Fangst af skrubber i zone 4 sammenholdt med temperaturen i overfladevandet.

Ilt Iltkoncentrationer under 4 mg/l får fisk til at flygte (Bejda et al. 1992). Siden 1997,

er der kun i august 1999 målt iltindhold under 4 mg/l på lavt vand. Hændelsen var

kortvarigt og der kunne ikke udfra størrelsen af fangsterne registreres at skrubberne

søgte ud af fjorden.

11-99

02-00

05-00

08-00

11-00

54

More magazines by this user
Similar magazines