Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 4

Salinitet Der har ikke kunnet konstateres en sammenhæng mellem fangststørrelse og

svingninger i saliniteten i overfladevandet.

Føde I Inderfjorden er skrubbens primære fødeemne blåmuslinger, og udgør her op til 80

% af føden. Skrubbens fødevalg i Yderfjorden er mere varieret og er her

sammensat af muslinger, børsteorme og krebsdyr. Blåmuslingen udgør i

Yderfjorden mindre end 20% af føden. Størrelsesfordelingen af blåmuslinger spist

af skrubber ligger mellem 7 - 28 mm. Blåmuslinger større en 28 mm antages derfor

ikke, at være tilgængelig som føde for skrubberne.

Skrubben er således i stand til at tilpasse sig et varieret fødeudbud, og kan derfor

udnytte en stor del af Mariager Fjords bundfauna som fødekilde.

55

More magazines by this user
Similar magazines