Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 4

4.4.3 Bestandens sammensætning fordelt på størrelse,

alder og køn

Skrubbegarn fanger primært skrubber mellem 22 til 45 cm. Fangsterne udtrykker

derfor ikke skrubbebestandens sande størrelsessammensætning, men fangsterne

kan sammenlignes fra år til år.

Størrelse Størrelsen af skrubberne varierer primært mellem 25-34 cm, hvilket svarer til, at

der er fanget flest 2-3 årige skrubber alle årene (figur 4.5.5) og i alle zoner (figur

4.5.6). Kun i zone 5 er der fanget et-årige fisk og kun i zone 3 og 4 er der fanget 5

årige fisk.

Hyppighed i %

20

15

10

5

0

20

23

26

29

32

Længde i cm

35

38

41

44

2000

1999

1998

2000

1999

1998

Figur 4.5.4. Størrelsesfordelingen af skrubber fanget i skrubbegarn i Mariager Fjord i

årene 1998-2000.

Hyppighed i

%

100

50

0

Alder i år

1 2 3 4 5

1997

1998

1999

2000

Figur 4.5.5. Aldersfordelingen af skrubber fanget i Mariager Fjord i årene 1997-2000.

1997

1998

1999

2000

56

More magazines by this user
Similar magazines