Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 4

Hyppighed i %

80

60

40

20

0

år

1 2 3 4 5

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Figur 4.5.6. Aldersfordeling af på skrubber fanget i Mariager Fjord i 1998 fordelt på de 5

zoner.

Tidslig og geografisk variation i fordeling mellem køn

Kønsfordelingen blandt skrubberne i Mariager Fjord er skæv, så der forekommer

ca. dobbelt så mange hunner som hanner. Dette gælder alle fjordens fem zoner

(figur 4.5.7) og i stort set alle de måneder af året, hvor der findes data (figur 4.5.8).

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Figur 4.5.7. Kønsfordelingen blandt skrubber fanget i Mariager Fjords fem zoner.

Han

Hun

57

More magazines by this user
Similar magazines