Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 4

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Måned

% han

% hun

Figur 4.5.8 Kønsfordelingen blandt skrubber fanget hver måned fra marts til december

1998.

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1 2 3 4 5

Aldersklasse

%han

%hun

Figur 4.5.9 Kønsfordelingen i relation til skrubbernes aldersklasse i Mariager Fjord 97-

2000.

4.4.4 Faktorer af betydning for bestandens

sammensætning

Dybde En del fladfiskearter, heriblandt skrubben, fordeler sig dybdemæssigt afhængig af,

hvilken årsklasse de tilhører. De yngste årsklasser findes typisk på det laveste vand

og de ældre årsklasser på dybere vand (Heincke’s lov). Helt unge skrubber ynder at

opholde sig på meget lavt vand. Dette hænger fint sammen med, at de eneste

fangster af 1-års fisk forekommer i zone 5, hvor der er fisket på meget lavt vand .

Tilsvarende er det kun i zone 3 og 4, at fiskeriet er foregået på dybder over 10

meter, hvor større skrubber normalt kan forventes at opholde sig.

58

More magazines by this user
Similar magazines