Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 4

og snegle. Selvom den procentvise andel af børsteorm rent antalsmæssigt ligger på

omkring 30 % i alle 3 zoner, spiser skrubberne ikke mere end 2-10 % børsteorm.

Det skyldes sandsynligvis, at børsteorme ikke er så lettilgængelige som muslinger.

mave/tarm indhold

(g)

15

10

5

0

1

Zone

2 3 4

5

1997

1998

1999

2000

1997

1998

1999

2000

Figur 4.5.16. Gennemsnitlig vægt af mave/tarmindhold i skrubber fanget i Mariager Fjord

i zone 1-5 i årene 1997 til 2000. For 1997 er n = 2 ,3, 23, 40 og 74 for hhv. zone 1, 2, 3, 4

og 5. For de øvrige data er alle n > 40.

% af føde

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

1 2 3 4 5

Zone

fisk

snegle

krebsdyr

andet

myggelarver

Børsteorm

Muslinger

Figur 4.5.17. Den procentvise fordeling af skrubbernes føde i hver zone i Mariager Fjord

1998.

64

More magazines by this user
Similar magazines