Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 1

1. Indledning

1.1. Formål og baggrund

I august 1997 opstod der et totalt iltsvind i Mariager Fjord i området fra Hobro til

Hadsund. Under iltsvindet døde store dele af fiskefaunaen i Fjorden. Det var

forventelig, at fiskefaunaen i årene efter iltsvinds-hændelsen ville udvikle sig

gradvist hen mod den sammensætning og struktur, som var inden iltsvindet i 1997,

bl.a. som et resultat af, at der ville ske en gradvis indvandring af fisk fra de ikke

berørte områder øst for Hadsund. Foruden genindvandringen af fisk kunne der også

forventes et bidrag af fiskeyngel fra årets reproduktion dels fra indvandrede

fiskearter og dels fra eventuelt overlevende fiskearter. For at følge denne udvikling

blev der fra Nordjyllands Amts og Århus Amts side iværksat fiskeundersøgelser i

Mariager Fjord i 1998, 1999 og 2000.

Fiskeundersøgelserne har haft som primært formål, at vurdere fiskefaunaens

tidslige og geografiske udvikling samt fiskefaunaens status efter iltsvindets ophør.

Undersøgelserne er tilrettelagt under hensyntagen til i videst mulige omfang at

dække både kvalitative og kvantitative aspekter i fiskefaunaen og dennes

udvikling.

Fiskeundersøgelserne i Mariager Fjord er gennemført efter 2 forskellige

undersøgelsesmetoder.

Den ene del af undersøgelsen er gennemført af Nordjyllands og Århus amter

og/eller af konsulenter. Til denne del af undersøgelsen er brugt specialdesignede

fiskeredskaber som Lundgrens biologiske oversigtsgarn, yngelruser, almindelige

kasteruser og breaderfælder. Denne metode er baseret på biologisk erfaring og er

en standardiseret måde at gennemføre fiskeundersøgelser på. Resultaterne fra 1998

og 1999 er allerede præsenteret i tidligere rapporter (se Bioconsult, 1999 og 2000).

Denne rapport præsenterer derfor primært data fra 2000, men hvor der er lavet

tidslige vurderinger, er data fra 1998 og 1999 inddraget.

Den anden del af undersøgelsen er gennemført i samarbejde med de lokale

fritidsfiskere. Fritidsfiskerne har primært fisket efter skrubber i forskellige zoner af

fjorden, og har som redskab benyttet traditionelle skrubbegarn. Desuden har de

lokale fritidsfiskere bidraget med årelang fiskerierfaring fra Mariager Fjord, idet de

for en række andre arter har vurderet om fiskeriet var dårligere eller bedre end før

iltsvindet i 1997. I den sammenhæng skal lyde en stor tak til de lokale fritidsfiskere

for deres ihærdige indsats. De har bidraget med viden som ikke havde været muligt

at indhente på traditionel videnskabelig vis. For denne del af undersøgelsen

præsenterer rapporten resultaterne fra alle 3 år.

Denne rapport er også tilgængelig via Internettet, hvor den kan downloades. Du

finder link til rapporten og yderligere oplysninger om Mariager Fjord på adressen:

www.mariagerfjord.dk.

3

More magazines by this user
Similar magazines