Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 4

Fordeling

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Bund

Zone 1

Skrubbe

Zone 1

Bund

Zone 2

Skrubbe

Zone 2

Bund

Zone 4

Skrubbe

Zone 4

Krebsdyr

Andet

Børsteorme

Snegle

Muslinger

Figur 4.5.20. Hovedgrupper af bundfauna (opgivet som det procentvise individantal per

m 2 ) observeret i zone 1, 2 og 4 sammenlignet med hovedgrupper af bundfauna fundet i

skrubberne fanget i de tilsvarende zoner.

Da muslinger er skrubbernes foretrukne fødeemne, og blåmuslinger er den

dominerende art i fjorden, er blåmuslingen en central bestanddel i skrubbernes

føde. Blandt blåmuslingerne udvælger skrubberne de størrelser, der passer dem

bedst. På figur 4.5.22 ses størrelsen af blåmuslinger, fra bundprøverne og størrelsen

af de muslinger skrubberne har spist i juli 1998. Det ses, at skrubberne i 1998 har

valgt muslinger som generelt er større end fordelingen af muslingestørrelser i

bundfaunaen viste.

Maveundersøgelser i 1999 og 2000 viste, at blåmuslinger med en længde over 28

mm ikke indgik i skrubbens fødegrundlaget. Blåmuslingen er således i stand til at

vokse ud af skrubbens fødegrundlag. I 2000 udgjorde blåmuslinger større end 28

mm ca. halvdelen af bestanden (figur 4.5.15).

hyppighed (akkumuleret %)

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

længde i mm

juni

juli

august

september

Figur 4.5.21. Størrelsesfordelingen af blåmuslinger spist af skrubber (akkumuleret

procentuelle hyppighed) fanget i Mariager Fjord 1998.

66

More magazines by this user
Similar magazines