Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 4

Antal

525

450

375

300

225

150

75

0

skrubbe 98 bundfauna 98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Længde (mm)

Figur 4.5.22. Størrelsesfordelingen af blåmuslinger fra bundfaunaprøverne i juli 1998 og

størrelesfordelingen af blåmuslinger, der blev spist af skrubber på samme tidspunkt (juli)

og i samme område (zone 2-3).

4.4.8 Faktorer af betydning for skrubbernes fødeindtagelse

Fødens forekomst De muslinger, skrubberne spiser i Inderfjorden (blåmuslinger) og Yderfjorden

(sandmuslinger og lille knivmusling) afspejler i høj grad forkomsten af muslinger i

hhv. den indre og ydre del af Mariager Fjord. Blåmuslingelarver kræver et fast

substrat at slå sig ned på, som findes i Inderfjorden i de etablerede muslingebanker,

mens Yderfjordens sandbund er en god habitat for sand og knivmuslinger.

Børsteormene i skrubbernes føde afspejler ligeledes tilstedeværelsen af ormene,

idet stort set alle de på figur 4.5.19 viste børsteorm forekommer omkring

blåmuslingebanker undtagen sandormen Arenicola marina, som kun er observeret i

skrubbeføde i Yderfjorden.

Fødesøgning Skrubben kan betegnes som en fødegeneralist, som først og fremmest spiser, hvad

der findes, men som udvælger optimale arter og størrelser. Skrubbernes fødevalg

kan have baggrund i, at de får mere energi ud af at spise muslinger end børsteorm i

forhold til anstrengelsen ved at finde og spise dem.

Iltsvindet Iltsvindet i 1997 medførte at bundfaunaen døde i Inderfjorden. Den efterfølgende

rekolonisering af bundfaunaen medførte, at der i en kortere periode opstod mere

artsrig bundfauna. Fra 2000 er blåmuslingen igen blevet dominerende og en

væsentlig del af biomassen.

67

More magazines by this user
Similar magazines