Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 4

4.4.9 Andre arter

Fritidsfiskernes vurdering af fangsten i årene efter iltsvindet fremgår af figur 4.24.

Der foreligger meget få fortegnelser over forekomsten af fisk i Mariager Fjord før

iltsvindet i 1997. De lokale fritidsfiskeres viden og udsagn, har derfor udgjort et

vigtigt grundlag for at vurdere, om forekomsten af fiskene i fjorden igen er på

niveau med situationen før iltsvindet i 1997. Vurdering er subjektiv, da den

udelukkende bygger på fritidsfiskernes skøn.

Index (1=normal)

Index (1=normal)

Index (1=normal)

1,5

1

0,5

0

1,5

1

0,5

0

1,5

1

0,5

0

Sild

Sild

Sild

Trepigget

Trepigget

Trepigget

Hornfisk

Hornfisk

Hornfisk

Torsk

Torsk

Torsk

Skrubbe

Ål

Skrubbe

Ål

Skrubbe

Ål

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Ålekvabbe

Ulk

Ulk

Ulk

Kutling

Kutling

Kutling

Stenbider

Stenbider

Stenbider

Havørred

Havørred

Havørred

Reje

Reje

Reje

Strandkrabbe

Strandkrabbe

Strandkrabbe

1999

Søsalat

1998

Søsalat

Fedtemøg

Fedtemøg

2000

Søsalat

Fedtemøg

Zone 1

Zone 2

Zone 3+4

Zone 1

Zone 2

Zone 3+4

Zone 1

Zone 2

Zone 3+4

Figur 4.23. Fritidsfiskernes vurdering af fangsten i 1998 – 2000 i forskellige zoner af

Mariager Fjord. Indeks 1 betyder, at fiskerne vurderer, at fangsten er på niveau med

fangsten før iltsvindet i 1997.

68

More magazines by this user
Similar magazines