Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 4

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

% af total biomassen

Mariager Fjord - st. 5503 - Dybet

Zoplankton biomasse

a

januar februar marts april maj

Biomasse µg C/l

Hjuldyr

Dafnier

Calanoide vandlopper

Cyclopoide vandlopper

Harpacticoide vandlopper

Nauplier

Øvrige meroplankton

Polychaeta

Andet

januar februar marts april maj

Fig. 4.5.24. Udviklingen i zooplanktonbiomassen i forårsmånederne i Mariager Fjord 2000. Det maksimale

antal nauplier var mindre end 0,2/l gennem hele prøvetagningsperioden.

Skrubbeyngel Ligesom der kun var få skrubbeæg og larver i Mariager Fjord i år 2000, var der

også kun lidt bundslået skrubbeyngel i de lavvandede områder. Tæthederne af

bundslået skrubbeyngel var kun omkring 20-30 % af tæthederne fundet i 1999

(Carl 2000), hvilket hænger meget godt sammen med den lave forekomst af

skrubbeæg og larver i foråret 2000. Ser man på forekomsten af copepodnauplier og

adulte copepoder i 1999, viser det sig dog at skrubbelarvernes føde var ligeså

begrænsende i Inderfjorden i 1999 som i 2000 på trods af 3-5 gange så store

tætheder af bundslået yngel i 1999. Dette kunne tyde på, at hoveddelen af den

skrubbeyngel, der forekommer i Mariager Fjord trækker ind udefra efter fiskene er

bundslået eller at larvernes overlevelsesmuligheder i Yderfjorden er bedre.

Indstrømningen af æg og larver i foråret kan også vise sig at være afgørende for

b

70

More magazines by this user
Similar magazines