Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

5. Referencer

Bejda, A.J., Phelan, B.A & Studholme, A. L. 1992: The effect of dissolved oxygn levels on the

growth of young of the year winter flounder, Pseudopleuronectes americanus, Environmental

Biology of fishes 34: 321-327.

Bio/consult. 1999. Fisk i Mariager Fjord i 1998. Rapport til Nordjyllands og Århus amter.

Bio/consult. 2000. Fisk. Mariager Fjord i 1999. Rapport til Nordjyllands og Århus amter.

Bråten, S. & Moth, L. 1999. Juvenile fladfisks fordeling, migration og fouragering i kystnære

områder – i relation til bestandsstyrkelse. DFU. 64.

Carl, D. J. Impact of habitat quality on juvenile flatfish 2000: Department of Marine Ecology.

University of Aarhus & National Environmental Research Institute Silkeborg.

Danmarks Natur, 1968.

Fiskeøkologisk laboratorium. 1995. Forslag til fiskeundersøgelsesprogram i fjordområder med

specielt henblik på Ringkjøbing Fjord. Rapport til Ringkjøbing Amt.

Fiskeøkologisk laboratorium. 1998a. Fiskeundersøgelser i Hornbæk Bugt. Rapport til

Frederiksborg Amt.

Fiskeøkologisk laboratorium. 1998b. Ringkjøbing Fjord. Fiskebestanden 1997. Rapport til

Ringkjøbing Amt.

Fiskeøkologisk laboratorium. 2000a. Fiskebestanden i den sydlige del af Roskilde Fjord. August

2000: Rapport til Roskilde Amt.

Fiskeøkologisk laboratorium. 2000b. Ringkøbing Fjord. Fiskebestanden 1999. Rapport til

Ringkjøbing Amt.

Fiskeøkologisk laboratorium. 2000c. Fiskeundersøgelser i nordlige del af Roskilde Fjord. August

1999. Rapport til Frederiksborg Amt.

Hoffmann, E. 2000. Fisk og fiskebestande i Limfjorden 1984-1999. DFU. 75.

Jæger, Z., Kleef, H.L. & Tødeman, P. 1995: Mortality and growth of 0-group flatfish in the

brackis dollard (IMS estuaries, Wadden Sea). Netherlands Journal of Sea Research 34 (1-3):

119-129.

Krause-Jensen, D., Christensen, P.B. & Rysgaard, S. 1999: Oxygen and Nutrient Dynamics

Within Mats of the Filamentous Macroalgae Chaetomorpha linum. Estuaries 22 (1):31-38.

Last, J.M. 1978: The food of Four Species of Pleuronectiform Larvae in the Eastern English

Channel and Southern North Sea. Marine Biology 45, 345-368 (1978).

73

More magazines by this user
Similar magazines