Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Bilag 4: Gennemsnitslængde (mean) pr redskab fordelt på datoer i Mariager Fjord 2000.

27-04 29-06 23-08 24-10

I alt

Redskab Art Mean (cm) N Mean (cm) N Mean (cm) N Mean (cm) N Mean (cm) N

3-p. hundestejle 0,0 2 0,0 2

brisling 9,1 12 5,5 1 9,1 19 9,2 38 9,1 70

sild 28,0 1 20,5 1 24,3 2

3-p. hundestejle 6,4 468 5,9 71 5,4 198 5,6 13 6,1 750

brisling 9,6 28 8,8 65 8,5 71 8,8 164

havørred 32,0 2 33,6 7 27,0 1 33,3 4 32,8 14

sandkutling 5,5 2 5,8 3 5,5 1 5,7 6

sild 22,5 4 21,1 12 22,4 5 27,4 9 23,4 30

skrubbe 19,0 1 19,3 13 23,3 7 21,8 9 21,0 30

sortkutling 11,0 1 10,0 1 10,0 2 10,3 4

strand krabbe 6,4 12 6,3 8 6,3 6 6,3 26

tangnål 11,5 1 11,5 1

torsk 24,6 48 25,7 8 29,1 12 36,1 9 26,8 77

ulk 14,3 5 14,3 5

ål 27,5 1 32,5 1 30,0 2

ålekvabbe 23,5 1 23,5 1

3-p. hundestejle 7,4 4 6,4 3 7,0 7

havørred 15,3 2 15,3 2

hestereje 0,0 1 0,0 1

roskildereje 0,0 2 0,0 1 0,0 3

skrubbe 12,5 1 14,9 6 11,1 8 11,5 1 12,6 16

sortkutling 10,3 2 10,3 2

strand krabbe 7,1 5 6,9 3 6,4 7 6,7 15

torsk 22,0 3 28,0 1 23,5 4

ål 36,5 3 36,0 1 36,4 4

ålekvabbe 23,5 1 28,0 1 25,8 2

3-p. hundestejle 5,0 17888 5,5 6622 4,6 705 4,7 1789 5,1 27004

9-p. hundestejle 4,0 41 4,8 5 4,3 10 3,7 6 4,1 62

havørred 12,5 1 12,5 1

hestereje 0,0 92 0,0 4 0,0 20 0,0 1 0,0 117

roskildereje 0,0 358 0,0 386 0,0 148 0,0 58 0,0 950

sandkutling 5,3 17 4,7 11 6,2 6 4,0 21 4,8 55

skrubbe 15,0 3 14,7 3 13,5 1 14,6 7

sortkutling 6,5 1 11,5 2 9,8 3

strand krabbe 6,3 1 6,6 13 5,8 1 6,5 15

tangnål 15,0 1 15,0 1

tangsnare 15,5 2 15,5 2

ulk 17,0 1 17,0 1

ål 21,1 25 23,5 44 23,8 35 20,1 6 22,8 110

ålekvabbe 21,4 4 21,4 4

Hovedtotal 5,0 19015 5,4 7290 5,3 1209 5,3 2058 5,1 29572

flydegarn

garn

ruse

yngelruse

More magazines by this user
Similar magazines