Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

mariager.fjord.dk

Fiskeundersøgelser. Mariager Fjord 1998-2000.

Fiskeundersøgelser i Mariager Fjord. Kapitel 1

Ekstra tilsyn

Mandag d. 25. august ringede lokale fiskere og oplyste, at der var døde fisk i

ruserne. Ved et ekstraordinært tilsyn ved Stinesminde samme eftermiddag kunne

det konstateres, at iltmætningen ved havneindløbet var 0 %.

Lugt af rådden æg Vandet lugtede af svovlbrinte og vandet øst for havnen var mælkehvidt. Farven

skyldtes små korn af svovl i vandet.

Døde fisk Efterfølgende blev der foretaget en undersøgelse af forholdene i det lavvandede

område vest for Stinesminde. På dybder større end 1 meter var vandet iltfrit i hele

vandsøjlen. På omkring 0,5 meters dybde observeredes mange døde ørreder, sild og

fladfisk.

På det helt lave vand, dvs. på dybder mindre end ca. 30 cm. observeredes store

stimer af levende småfisk, hovedsageligt 3-pigget hundestejle. Her var der endnu

omkring 20 % iltmætning. Sandsynligvis som følge af, at bunden, der her bestod af

sand og småsten, havde et mindre iltforbrug, end bunden på dybere vand, som

primært bestod af blåmuslinger og sediment med et højt organisk indhold.

Undersøgelsen fortsatte fra Bramslev Bakker langs stranden vestpå til udløbet af

Valsgård Bæk. Her var vandet ligeledes iltfrit. På stranden lå mange døde skrubber,

det var tydeligt, at iltsvindet her havde varet et stykke tid, se figur 2. Ud for udløbet

af Valsgård Bæk var et par mand i gang med at fange nogle af de hundredvis af ål,

som sløvt forsøgte at holde sig i fanen af det udstrømmende iltholdige ferskvand.

Figur 2. Døde skrubber og ål ved udløbet af Valsgård Bæk vest for Bramslev Bakker.

Undersøgelsen afsluttedes i Hobro, hvor der langs nordkysten var en bræmme af

døde hundestejler, skrubber og ål, se figur 3. Lokale fiskere oplyste, at ålene var

begyndt at dø i ruserne allerede en uge før, og at der havde været døde fisk i vandet

i flere dage. Krabberne var gået på land og gemte sig under opskyllet

bundvegetation og stensætningernes mellemrum. Især sås mange krabber i

lystbådehavnens moler.

5

More magazines by this user
Similar magazines