Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi ...

cfk.rm.dk

Mødet med etniske minoriteter Ernæringsmæssige udfordringer Vi ...

ARTIKEL

Ernæringsmæssige udfordringer

- for den kliniske diætist i mødet med børn og familier med anden etnisk baggrund end dansk

Som hospitalsdiætist, på Rigshospitalet i København, er

det en naturlig del af hverdagen, at møde mange forskellige

etniske patientgrupper. Dette er som følge af, at

Rigshospitalet fungerer som landshospital i mange sygdomssammenhænge,

og ydermere har Rigshospitalet en

særlig forpligtelse over for syge børn og voksne fra

Færøerne og Grønland.

Min erfaring

Dorthe Wiuf Nielsen

Visse sygdomme, som jeg arbejder med,

som medfødte misdannelser og sjældne

handicap og syndromer, kan også ses

hyppigere hos familier med anden etnisk

baggrund end dansk som følge af tættere

familierelationer. Børnene kan være i

dårlig trivsel, have dårlig vækst, rachitis,

vitamin D mangel og jernmangel, som det

fx lettere kan ses hos veganere.

Rigshospitalet fungerer endvidere som

lokalt optageområde for befolkningen på

Nørrebro i København, et område hvor

der bor mange forskellige etniske grupper

og minoriteter.

Fra det lokale optageområde ser jeg fx flere

overvægtige børn og deres familier.

Børnene bliver også udredt endokrinologisk,

idet der ofte ses disposition til diabe-

D I Æ T I S T E N N R . 8 6 - 2 0 0 7

tes, og vi kan se, at de har insulinresistens,

øget behåring m.m. Det kan også

være piger, der kommer som følge af for

sen pubertet, og som viser sig at have

anorexia nervosa, som kan være svært at

se bag flere lag tøj og tørklæde. Jeg tænker

mig, at godt _-delen af mine henvisninger

vedrører børn med anden etnisk

baggrund end dansk.

Internationalt miljø

Idet jeg selv er bosiddende på Nørrebro i

København og færdes i et internationalt

miljø, har det min særlige interesse at

arbejde med disse patientgrupper, som

jeg synes, der er mange interessante og

spændende udfordringer ved.

Dette skal også ses i sammenhæng med,

at jeg for nogle år tilbage i en periode fungerede

som frivillig i Dansk

Flygtningehjælp, hvor jeg var meget tæt

på forskellige etniske grupper. Her hjalp

jeg flygtninge bl.a. med det danske sprog

og den danske kultur, samtidig med at jeg

også lærte meget af deres kultur.

Etniske sundhedsformidlere

Jeg har deltaget i Adoption og Samfund’s

behandlerkonference i 2003 med et oplæg

om ernæringsmæssige problemstillinger

hos udenlandsk adopterede børn, og i

Af Dorthe Wiuf Nielsen, Klinisk Diætist, Pædiatrisk

Ernæringsenhed, Rigshospitalet, Region Hovedstaden

efteråret 2005 var jeg med til at uddanne

de første ”sundhedsformidlere på 2.

sprog” – også kaldet de første ”etniske

sundhedsformidlere” i Københavns

Kommune. Tanken med ”sundhedsformidlerne

på 2. sprog” er, at de skal fungere

som bindeled mellem de forskellige

etniske målgrupper og de sundhedsprofessionelle.

De etniske sundhedsformidlere kan møde

de etniske målgrupper i fx boligforeninger,

kvindeværksteder, mandegrupper

etc. Og kan måske have en lettere og

mere direkte kontakt til indvandrerne.

Nogle af emnerne, som de blev undervist

i, var sund mad og ernæring, herunder

med fokus på at forebygge visse sygdomme,

der oftere rammer indvandrere som

type 2 diabetes og vitamin D mangel. Der

blev ydermere også undervist i sund kost

med fokus på måltidsmønster og måltidssammensætning,

fedtkvalitet, kostfibre,

vitamin D og kalk samt jern. Endvidere

S I D E E R N Æ R I N G S M Æ S S I G E U D F O R D R I N G E R

17

More magazines by this user
Similar magazines