Nr. 1-2013 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

Nr. 1-2013 - Konservative Folkeparti

Det Grønne Blad

Vær med til at bestemme,

hvem der skal bestemme

i vores by Odense!

Læs om opstillingsmødet på side 3

Maj 2013 • 20. årgang • nummer 1


Konservative i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal,

5000 Odense C

Tlf. 23 26 28 09

odense@konservative.dk

konservative.dk/odense

Forretningsudvalg

Formand: John Wozny, tlf. 29 43

81 39, wozny@nal-net.dk

Næstformand: Helge Pasfall, tlf. 66 10

96 70, hep@sde.dk

Økonomiansvarlig: Arne Israelsen, tlf.

40 37 02 01, aris@dsa-net.dk

Sekretær/medlemsansvarlig: Jørgen

Johnsen, 66 12 60 19,

plesner.johnsen@gmail.com

Erik Simonsen, tlf. 28 68 19 54

aggedam@live.dk

Jacob Bom Madsen, 26 11 69 38,

formand@odenseku.dk

Lars Havelund, tlf. 20 66 27 10,

havelund@odense.dk

Lasse Bork Schmidt, tlf. 40 34 77 45,

lbs@sustainagri.dk

Louis D. Jensen, tlf. 61 67 22 75,

ldj@depping.dk

Danni Toftegaard Vander,

dannivander@gmail.com

Rune Kallager, tlf. 24 96 24 90,

rune@kallager.dk

Lokalforeninger

Fjordager-Odense Øst

Helge Pasfall, tlf. 66 10 96 70,

hep@sde.dk

Odense Centrum Vest

Preben Petersen, tlf. 40 37 23 22,

ppodense@mail.dk

Paarup

Per Nansted, nansted@gmail.com

Odense N

Jørgen Fossar Madsen, 66 18 87 08,

jfm@os.dk

Korup-Ubberud

Peter Wich, tlf. 40 82 77 10,

prima@primalift.dk.

Odense Syd

Erling Hansen, tlf. 66 17 53 51,

jeh@dsa-net.dk

Det Grønne Blad

E-mail dgb@odensekonservative.dk

Byrådsmedlemmer

Rådmand Steen Møller, 51 48 19 20,

sm@odense.dk

Gruppeformand Lars Havelund,

20 66 27 10, havelund@odense.dk

Pol. ordfører Merete Østerbye,

24 81 79 23, mgo@odense.dk

Poul W. Falck, 22 40 25 00,

pfalck@pfalck.dk

Thomas Sejersen, 20 24 1416,

sejersen@odense.dk

Jenan Jamil Bozo, 24 59 29 88,

jjbo@odense.dk

Folketingskandidater på Fyn

Mai Henriksen, 61 62 50 84,

mai.henriksen@ft.dk

Vivi Kier, 20 68 45 09, vivi@vivikier.dk

Henrik Nielsen, nie@svend-es.dk

Michael Størzer, mstorzer@hotmail.com

Flemming Hansen,

flemming@schmidtkolding.dk

Konservativ Ungdom i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C

info@odenseku.dk. www.odenseku.dk.

Formand:Jacob Bom Madsen, formand@

odenseku.dk

Konservative Studerende i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C

odense@dks.dk. www.dks.dk/odense.

Formand: Danni Toftegaard Vander,

dannivander@gmail.com

Æresmedlemmer i Odense

N. C. Larsen, 66172910, ncl@privat.tele.dk

Søren Møller, 65962214, sm@gersbo.dk

Partiets hovedbestyrelse

John Wozny - formand for Kons. i Odense

Maria Svejdal - formand for KS

Region Syddanmark

Regionsrådsmedlem Lasse Krull, 40 74

45 99, lasse.krull@regionsyddanmark.dk

Hovedkontoret

Det Konservative Folkeparti, Christiansborg

1240 København K, tlf. 33 37 43 44

info@konservative.dk, www.konservative.dk

Udgives af: Konservative i Odense, Filosofhaven 42, 2. sal,

5000 Odense C. www.konservative.dk/odense

Økonomi: Rune Kallager, tlf. 24962490

Arne Israelsen, tlf. 66171319

Forsidefoto: Colourbox

Næste nummer forventes udgivet i september og deadline hertil er 16. august.

Artikler mv. til Det Grønne Blad kan sendes på e-mail

dgb@odensekonservative.dk eller til Konservative i Odense

Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i

indsendte artikler.

Det Grønne Blad udsendes til alle medlemmer af

Konservative i Odense, Odense KU og Odense KS,

samt en række andre konservative.

Lars Christensen

lc261070@hotmail.com

Redaktion

Ansvarshavende

Redaktør

Rune Kallager

rune@kallager.dk

Tlf. 24 96 24 90

Lars Havelund

havelund@indbakke.dk

Formandsordet...

Steen Møller

sm@odense.dk

Merete Østerbye

mgo@odense.dk

Af

John Wozny

Generalforsamling

Generalforsamlingen i januar blev

på alle måder en positiv oplevelse!

Det store fremmøde var

ligeved at sprænge de fysiske

rammer, men også det ser jeg

som et positivt problem.

Der var på mødet en optimistisk

og positiv stemning, både blandt

oplægsholderne og den efterfølgende

debat. Især hæfter jeg mig

ved den store opbakning til vores

byrådsgruppe med Steen Møller

og Lars Havelund i spidsen, det

lover godt for engagementet i den

kommende valgkamp.

Velkommen

Også lokalforeningerne har afholdt

deres generalforsamlinger,

og jeg vil benytte lejligheden til

herfra, at byde alle nye bestyrelsesmedlemmer

velkommen og

tak for indsatsen til dem, der i

forbindelse med generalforsamlingerne

er stoppet i bestyrelsesarbejdet.

John Wozny

wozny@nal-net.dk

Lasse Krull

lasse.kp@gmail.com

Thomas B. Triges Gade

I forbindelse med det kommende

byrådsvalg, har nogen

rejst spørgsmålet om uenigheden

omkring Thomas B. Triges Gade

kan få indflydelse på dét borgerlige

samarbejde, der i mange år

har været tradition for i Odense.

Lad mig slå helt fast, at vi går til

valg på at få et borgerligt flertal i

Odense Byråd og dermed en borgerlig

borgmester. Det er vi helt

enige med Venstre om.

Både hos Venstre og Konservative

er der i øvrigt en gensidig

respekt omkring vores forskellige

holdninger til omdannelsen

af Thomas B. Triges Gade, men

dette projekt må og skal ikke stå i

vejen for et systemskifte i Odense.

Og jeg er helt sikker på, at

der efter valget også er et flertal

i byrådet for denne vigtige udvikling

af bymidten.

Kommunalvalg

Valget den 19. november har rigtig

mange andre vigtige temaer,

så som beskæftigelse, forholdene

FOF ODENSE - ET RIGERE LIV

kurser, foredrag og debatter

3

for de ældre, børnepasning og

undervisning, samt mange andre

vigtige områder.

Det er tidligere bevist, at Odense

er langt bedre tjent med en borgerlig

ledelse, ikke mindst i en

tid, hvor nytænkning og kreativitet

er nødvendigt for at tilpasse

sig den økonomiske situation

landet befinder sig i.

Dette års kommunalvalg bliver

utroligt spændende, rigtig mange

ting vil spille ind og det er utrolig

svært at spå om udfaldet. Personligt

er jeg optimist på Konservatives

vegne. Vi har valgt den

rigtige person til at stå i spidsen.

Den positive stemning, der er

omkring Steen Møller, skal vi

fastholde og udbygge, så er jeg

overbevist om vi vil få den ønskede

opbakning fra vælgerne den

19. november.

Opstillingsmøde

Nu skal vi bestemme rækkefølgen af kandidater til den konservative kandidatliste

til byrådsvalget den 19. november.

Opstillingsmødet afholdes den 16. maj kl. 19,00, på Kold College

tlf. 66 11 Landbrugsvej 68 45 · www.fof-odense.dk 55, 5260 Odense S.

Alle medlemmer har stemmeret og det er suverænt de fremmødte,

der bestemmer rækkefølgen på kandidatlisten.

Under mødet vil der være politiske indlæg af borgmesterkandidat Steen Møller og MFer på

barsel Mai Henriksen, mens regionsrådmedlem Lasse Krull vil give aktuel politisk orientering.

Med venlig hilsen

Konservative i Odense

Få info på mail

Får du ikke allerede invitationer på mail, så send bare din mailadresse til odense@konservative.dk,

så kommer du på listen. Find også Konservative i Odense på facebook, hvor du

kan følge med i arrangementer og politik. Find os på facebook.com/konservative.odense


Ingen heldagsskole, tak!

Af Mai Henriksen og Lars Havelund

Vi kender ingen politikere, der ikke

vil folkeskolen det bedste. Alle

ønsker fokus på børnene og deres

fremtid. Vi kender heller ingen,

der ikke ønsker, at børnene

fremover skal lære mere end i

dag. Alle vil børnene det bedste.

Spørgsmålet er kun hvordan vi

skaber den bedste folkeskole med

de penge der er til rådighed.

Vi er modstandere af en heldagsskole,

hvor eleverne skal gå i skole

fra kl. 8 til kl. 15.30 Lad os forestille

os, at det blev virkelighed:

Nu ville eleverne gå i skole 37 timer

om ugen, hvilket svarer til en

fuldtidsstilling for en voksen på arbejdsmarkedet.

Da nogle af de mindste børn bliver

afleveret i SFO tidligere på morgenen,

kan den samlede skoledag

blive forlænget yderligere alt efter

forældrenes arbejdstider. Når børnene

forlader 9. eller 10. klasse

for at fortsætte på en ungdomsuddannelse,

så vil de risikere at op-

leve ligefrem at gå ned i tid! Det

hænger ikke sammen for os. Ligesom

os voksne har børn også godt

af at slappe af ind i mellem.

Endnu værre er det for dem, der

går til sport eller andre fritidsaktiviteter

sidst på eftermiddagen. De

får en endnu længere dag uden

mulighed for at være sammen

med deres familie. Vi tror på, at

mange forældre rent faktisk gerne

vil være sammen med deres børn

i løbet af ugen og vi tror at børnene

også gerne vil være sammen

med deres forældre.

Et nej til helddagsskolen udelukker

ikke, at børnene godt kan gå mere

i skole end i dag. Hvis den længere

skoledag bruges fornuftigt, kan

det såmænd være ganske fornuf-

tigt at forlænge undervisningen

i forhold til i dag. Men det handler

ikke kun om flere timer – men

også om bedre timer.

Timerne skal anvendes bedst muligt,

og en længere skoledag giver

mulighed for at tilrettelægge undervisningen

på nye måder, eksempelvis

også dele klasserne op

i mindre hold og sætte en ekstra

lærer på, hvor det er nødvendigt.

Det er helt i tråd med vores tanker.

Folkeskolen skal hjælpe dem,

der er længere om at lære, uden

at den bremser de allerdygtigste.

Foreningen Danske Skoleelever

har gjort sig en række spændende

tanker om, hvordan man kan forbedre

folkeskolen. De ønsker også

niveaudeling i en del af undervisningstiden

og peger desuden på,

at der er brug for mere virkelighedsnær

undervisning. Endelig synes

vi godt om Danske Skoleelevers

idé om at der tildeles et antal

timer, hvor eleverne har større

indflydelse på, hvad tiden skal

4 5

bruges til. Danske Skoleelever

peger desuden på, at de ønsker et

antal sociale timer, der er møntet

på at forbedre trivslen i klassen.

Alt sammen nye og spændende

tanker, der på forhånd ikke bør afvises.

Vi tror på, at langt de fleste børn

kan nå langt, hvis vi indretter skolen

til det. Vi ved at alle skolelærere

vil børnene det bedste,

og hvis det er et fælles udgangspunkt,

så burde ingen i fremtiden

forlade folkeskolen, uden at de

kan læse og skrive så godt, at de

kan følge en ungdomsuddannelse

som første skridt på deres fremtid

efter folkeskolen.

Odense Bowlinghal

Tag familie, venner eller kolleger med

til en spændende bowlingdyst!

Stedet - hvor rigtige

bowlere mødes

Ring til John Wozny

66 16 81 13


Integration eller…?

Af Lars Christensen

Mener vi egentlig noget med integration

og kampen mod parallelsamfund?

Så direkte stiller Roya

Moore spørgsmålet, efter at hendes

ellers meget velintegrerede liv

er blevet konfronteret med iransk

ægteskabslovgivning og en næsten

halvfemsårig dansk lov.

I november kom Roya Moore, der

er medlem af Odense Integrationsråd

og førstesuppleant til byrådet

for Konservative, i den grad

i medierne. Hun havde til sin store

forundring opdaget, at da hun

skulle skilles fra sin mand, er det

det iranske præstestyres lovgivning,

der bestemmer, hvordan boet

skal deles. En dansk lov fra

1925 bestemmer nemlig, at det

er lovgivningen i det land, hvor

ægteskabet blev indgået, der gælder

ved skilsmisse. Og den stærkt

islamiske lovgivning i Iran er entydigt

til fordel for manden, mens

kvinden er underordnet. Derfor tilfalder

al ejendom, som Roya ikke

kan dokumentere er hendes,

manden. Det er i god overensstemmelse

med Irans ortodokse

fortolkning af islam, men ligger

milevidt fra danske forestillinger

om ligestilling mellem kønnene.

Roya Moore og hendes mand flygtede

til Danmark i 1985 fra Iran

for at undslippe Ayatollah Khomeinis

præstestyre, og hun har siden

gjort alt for at blive integreret

i Danmark, blandt andet ved at arbejde

som integrationskonsulent

og deltage aktivt i foreningsliv og

politik, og hun er dansk statsborger.

Derfor finder hun det ekstra

paradoksalt, at hun nu bliver ramt

af den iranske lovgivning: ”Jeg er

dansker. Jeg arbejder her og betaler

skat. Det er chokerende for

mig at opleve, at jeg pludselig er

omfattet af et andet lands love,”

siger Roya Moore.

I Rådet for Etniske Minoriteter,

hvor Roya Moore selv sidder,

var beskeden, at den dan-

ske lovgivning fra 1925 byggede

på en gammel konvention, og at

der derfor ikke var noget at gøre.

Men det vil Roya ikke stille sig tilfreds

med: ”Det står ikke i Bibelen,

så det må da kunne ændres.”

Via en god ven ved TV 2 kom sagen

i regionalprogrammet og der-

efter i Ekstra Bladet. Her tog flere

politikere på tværs af partierne afstand

fra den forældede lov, men

social- og integrationsminister Karen

Hækkerup kunne kun råde Roya

Moore til at gå rettens vej. Dét

vidste hun godt i forvejen og desuden

er det en både økonomisk

og menneskeligt hård vej, ligesom

det er en meget langvarig proces.

Derfor mener Roya Moore, at

det er for nemt for ministeren bare

at henvise til retten. Jakob Ellemann-Jensen

fra Venstre vil stille

spørgsmål til ministeren, om

det kan være rigtigt, at iransk lovgivning

her gælder i Danmark, og

hvad der kan gøres.

Ud over at sagen er meget ubehagelig

for Roya Moore selv, mener

hun den har store konsekvenser

for integrationen og vores holdning

til for udlændinge: ”På den

ene side vil vi gerne have, at al-

6

le skal integreres og blive danske,

men på den anden side tillader vi,

at udenlandsk lovgivning gælder i

Danmark. Det hænger ikke sammen,”

siger Roya. ”Vi vil ikke have

parallelsamfund med egne regler

og love, men alligevel gælder

et andet lands lovgivning på nogle

områder.”

Desuden er sagen

vigtig for

mange andre end

hende. Hun kan

dokumentere, at

en del af boet er

hendes, og hun

har et arbejde,

men andre kvinder

bliver efterladt

uden noget

ved en skilsmisse.

Efter at have

været i medierne,

er hun

blevet kontaktet

af mange andre

kvinder, der har

rost hende, men

som ikke selv har

ressourcerne til

at tage kampen

eller som er for bange for manden

til at stille sig frem. Derfor ser

hun det også som kamp for andre

kvinder med et problem, som

kun bliver større. Deri giver juraprofessor

Linda Nielsen hende ret

i Ekstra Bladet. Kvinderne er ikke

klar over dette, når de kommer til

Danmark og får derfor ikke sikret

sig ved en ægteskabspagt.

Nu flere måneder efter at have

været i mediernes søgelys sidder

Roya Moore med en blandet

fornemmelse: det er godt, at flere

politikere og medier ville tage

sagen op og udtrykte sig positivt,

men siden har hun intet hørt, og

der er ikke taget initiativ til at ændre

noget. ”Hvis ikke politikerne

gør noget reelt for at ændre det,

kan jeg ikke se andet, end at de

reelt går ind for parallelsamfund i

Danmark”, slutter Roya.


Den fælles akutmodtagelse skal virke!

Af Lasse Krull, Gruppeformand (K) i

Region Syddanmark

I forbindelse med beslutningerne

om sygehusstrukturen i Region

Syddanmark siden 2008 er der

sket mange ændringer i måden

sundhedsvæsenet drives, organiseres

og tænkes på. Her tænkes der

måske nok primært i den geografiske

ændring med 5 akutsygehuse

i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg

og Aabenraa. Dette blev senere

til 4 akutsygehuse da Svendborg

som bekendt blev underkendt.

Men ændringerne handler ikke kun

om den fremtidige akutstruktur og

placeringer, men om ændringerne

i måden at arbejde på på sygehusene.

En af de største ændringer i vores

sundhedsvæsen er de nye fælles

akutmodtagelser - også kaldet

FAM. Disse har der været stort fokus

på i medierne og især et kritisk

fokus fra medarbejdersiden - og ikke

mindst fra patienterne, da den

fælles akutmodtagelse jo er det vi

møder når vi tager på skadestuen.

Den Konservative Regionsrådsgruppe

har flere gange rejst problematikken

med FAM i regionsrådet

- senest på regionsrådsmødet i januar

på baggrund af Fyens Stiftstidendes

afsløringer af den store

medarbejderudskiftning på især

FAM i OUH-Odense og Svendborg.

Vi har rejst vores bekymring omkring

den kvalitet man som følge

af medarbejdarbejderflugten tilbyder

patienterne - herunder den lange

ventetid som mange har oplevet

på skadestuen.

Det er ikke i orden - og det skal vi

kunne gøre bedre i Region Syddanmark.

Visionen med FAM er efter vores

mening stadig den rigtige; nemlig

at de akutte patienter skal kunne

opleve den samme høje kvalitet

i modtagelse, udredning og behandling

uanset om det er dag, aften,

nat - hverdag eller weekend.

En helt anden måde at arbejde på

- og måske den største indholdsmæssige

ændring af sundhedsvæsenet

i årtier.

Før FAM var det således at en akut

patient kom direkte til sygehusets

modtagelse og var diagnosen

kendt blev patienten måske kørt

direkte til et sengeafsnit. I forløbet

blev patienten udelukkende tilset

af sygeplejersker og yngre læger

under uddannelse - og først i

dagtimerne mandag til fredag kunne

man blive tilset af en speciallæge.

Endvidere var der jo stor forskel

på antal af specialer på de forskellige

sygehuse og derfor også stor

forskel på sygehusenes beredskab

- og jo dermed den kvalitet man

kunne opleve som akutpatient på

de forskellige sygehuse i regionen.

Samtidig kunne patienterne opleve

at blive overført fra det ene sengeafsnit

til det andet for at kunne

blive tilset af forskellige specialæger

ud fra devisen at patienten

skulle komme til specialisten.

Samtidig er der over de seneste

mange år kommet nye procedurer,

behandlingsmetoder og specialer

der skulle rulles ud i sundhedsvæ-

7

senet. Disse blev ikke tilstrækkeligt

hurtigt indført i forhold til den akutte

patient.

De nye fælles akutmodtagelser

skulle i høj grad adressere disse

problemstillinger. Specialisterne

skal i front - og læger og sygeplejersker

skal arbejde på en anderledes

måde, herunder kunne takle,

håndtere, behandle og pleje patienter

med en række forskellige

problemstillinger.

Dette giver sig udslag i bygningsmæssige

tiltag på sygehusene, så

den nye arbejdsform bliver understøttet.

Det handler om at sikre ét

sammenhængende patientforløb

med høj kvalitet - uanset på hvilket

tidspunkt af dagen - eller ugen

- man får behov for den akutte behandling.

Idéen med den fælles akutmodtagelse

står vi fortsat politisk bag. Vi

tror på at det er det rigtige - men

det er altafgørende at vi også løbende

under omdannelsen er i

stand til at levere en optimal kvalitet

og kan leve op til de kvalitets-

mål vi har sat os. Det handler bl.a.

om den ventetid, man oplever på

skadestuen.

Vores mål er at 75% af alle akutte

patienter skal være påbegyndt behandling

indenfor 1 time - og 95%

skal være være påbegyndt behandling

indenfor 3 timer.

Den Konservative Gruppe vil fortsat

være fuldstændig opmærksom

på at vi lever op til vores mål.


Vi har modet og ambitionerne

Af Steen Møller, rådmand og

Poul Falck, næstformand for By og

Kulturudvalget

Efter årtiers diskussioner om,

hvordan Odense kunne samle den

adskilte bymidte og dermed skabe

mere liv og dynamik i centrum,

lykkedes det i 2008 byrådet at nå

til enighed om, at omdanne den

nuværende motorgade til en ny

spændende bydel på den eksisterende

vej og 950 lettilgængelige

parkeringspladser nedenunder.

Den beslutning byggede på et

grundigt analysearbejde og var

et klogt kompromis mellem de

tre løsninger, der var analyseret

- nemlig tunnelløsningen, boulevardløsningen

og busgaden.

Med den løsning et enigt byråd

valgte på anbefaling fra byens

daværende konservative borgmester

Jan Boye, fik man udover en

samlet bymidte, hvor arrene fra

det fejlagtige gadegennembrud i

60’erne fjernes, også en helt ny

bydel og et stort antal nye parkeringspladser.

Prisen var, at nogle

bilister skal gøre op med vanetænkningen,

men naturligvis var

det nødvendigt for en ordentlig

trafikafvikling, at Kanalforbindelsen

først står færdig. Derfor blev

det allerede i 2008 besluttet, at

omdannelsen af Thrigesgade først

skulle begynde, når Odins Bro er

åben for trafik.

Det er fem år siden beslutningen

blev truffet, og der er kun et enkelt

år til den skal føres ud i livet.

Så kunne man spørge sig selv, om

der i mellemtiden er sket noget,

der gør at man skal revurdere

beslutningen. Er der i dag mindre

behov for at understøtte væksten

i bymidten? Er der i dag et mindre

behov for nye boliger i bymidten?

Er det sværere at løse de trafikale

udfordringer? Er der noget der

tyder på, at det ikke er i de større

byer, væksten skal foregå?

For os er det et klokkeklart nej til

alle fire spørgsmål. Og dermed

Konservative trafikforslag

De mange positive ændringer af Odenses trafikplaner har alle konservativ

afsender. Som det eneste parti i byrådet har Konservative arbejdet

målrettet på at finde løsninger på byens trafikale udfordringer.

Blandt de K-forslag,

der nu indgår

i kommunens

trafikplaner

er åbning af Stationsvejen

for biler,

fjernelse af

bymidtens zoneinddeling,

inddragelse af

eksperter og ophævelse

af ensretningen


Palnatokesvej.

et klokkeklart ja til for en gangs

skyld at holde fast i de projekter vi

beslutter, så der ikke går Odense

i den igen! Og med det flotte

vinderforslag fra Entasis har vi

samtidig muligheden for at skabe

noget helt unikt i vores by.

Bymidten lider i dag blandt

andet under den verdensomspændende

finanskrise og en

voksende omsætning i området

ved Rosengårdcenteret. Når vi

spørger fagfolk med viden om

detailhandel og byudvikling, så

peger de bl.a. på, at de projekter,

vi arbejder med i Odense med det

nye citycenter VIVA, Thrigesgadeprojektet

og byfortætning kan

være det, der skal til for at vende

udviklingen i bymidten. Thrigesgadeprojektet

er nemlig ikke mindst

den byfortætning og byudvikling,

der skal til for at udvikle bymidten.

Og byfortætningen er siden beslutningen

om at omdanne Thrigesgade

blevet et endnu vigtigere

kort for Odense. Der er enighed

i byrådet om, at vi i langt højere

grad skal byfortætte end fortsætte

udbygningen på bar mark.

Det er den rigtige vej at gå, fordi

byfortætning er sund fornuft ift

bl.a. bæredygtighed, transport

og understøttelse af livet i byen

- når flere mennesker bor tættere

sammen skaber det alene et

behov for butikker, cafeer, restauranter

og kulturelle tilbud, der ellers

ikke vil kunne eksistere. Med

50.000 m2 til bl.a. godt 500

nye boliger vil Thrigesgade kunne

huse mange nye odenseanere, der

kan skabe i liv i bymidten til gavn

for hele Odense.

I 2008 troede vi, at opgaven var

at finde plads til 33.000 daglige

bilister på Thrigesgade på andre

veje i byen, i dag ved vi opgaven

er mere overkommelig - nemlig

mellem 22.000 og 24.000. Vi

er af den helt klare opfattelse,

at alle de bilister, der ikke har et

ærinde i bymidten, de skal benytte

enten Ring 2, der bliver helt

færdig med Odins Bro næste forår

eller - hvis udgangs- eller bestemmelsessted

er indenfor Ring 2, så

den nye og nu endeligt fastlagte

cityring. Det nye vejsystem har

vi haft fem år til at udvikle og

finjustere, og med planen Trafik

i Odense 2013-15 som byrådet

vedtog i januar har vi en ærlig og

gennemarbejdet plan, der giver

alle odenseanere en vej rundt i

byen uden trafikkaos. Trafikplanen

har været udfordret af hele

12 eksperter, og ydermere gennemføres

der pt. en VVM-undersøgelse,

der skal hjælpe os med

at opdage evt. mangler. Og med

trafikeksperternes ord, så vil vi

kunne håndtere sådanne mangler

uden kaos - det er det, man kalder

dynamisk trafikplanlægning.

Endelig må vi sige, at de seneste

fem års udvikling understøtter

den visionære beslutning et enigt

byråd traf i 2008. Mennesker drager

mod større byer. Som landets

trediestørste by er det helt afgørende,

at vi sigter højt, og ikke

lader os hægte af udviklingen. Vi

skal ikke kopiere de andre, men

turde have ambitioner. Det er

netop her, at planerne for omdannelsen

af Thrigesgade til et nyt

attraktivt boligområde midt inde i

bymidten er helt unikt - ikke bare

efter dansk men også international

standard.

Kombineret med Danmarks største

citycenter, der udvikles efter

et helt nyt koncept, en havneomdannelse,

der er ved at komme

fart på igen med Nordatlantisk

Hus, Fodboldfabrikken, Zoo på

Havnen, nyt kollegiebyggeri og

en stor indsats fra Olav de Linde,

Syddansk Universitet, der vokser

og vokser og senest har tiltrukket

den fjerdestørste donation fra

A. P. Møller fonden nogensinde,

et helt nyt supersygehus - og en

letbane til at binde det hele sammen,

så ser det ikke så skidt ud

for Odense, som nogen gerne vil

tegne billedet af.

Vi har modet og ambitionerne til

sammen med Odenseanerne at

lægge grundstenene for fremtidens

Odense.

Besøg infoboksen 21. maj

Tirsdag den 21. maj, kl. 17-19 kan du møde projektleder Svend

Heegaard og rådmand Steen Møller i infoboksen på Fisketorvet

når Konservative holder medlemsmøde. Her kan du høre mere om

både byudviklingsprojektet på Thrigesgade og den nye trafikplan

”Trafik i Odense 2013-2015”. Tilmelding ikke nødvendig.

8 9


Nye veje i Odense

Af Steen Møller, rådmand

I januar vedtog Odense Byråd i

enighed den nye trafikplan, der en

gang for alle giver svaret på, hvordan

trafikken i Odense skal afvikles,

når Odins Bro åbner og omdannelsen

af Thomas B. Thriges

Gade går igang.

Det er en god og konkret plan, som

forholder sig til den aktuelle trafiksituation.

Og det har oveni været

en glimrende proces, hvor hele by-

og kulturudvalget er blevet inddraget

i arbejdet af flere omgange.

En af de mest markante ændringer

i planen i forhold til Trafik og Mobilitetsplanen

fra 2009 er den meget

mindre cityring, hvilket er et di-

Steen Møller var formand for den dommerkomite,

der i december valgte den stibro,

der skal bymidten og havnen sammen.

fra www.odense.dk/trafikiodense

rekte resultat af det målrettede

konservative arbejde, der har stået

på gennem mere end to år.

Ensretningen af Palnatokesvej er

udskudt som minimum frem til

2019, og måske bliver der slet ikke

behov for det. Det konservative

forslag om at lade busserne køre

i Thrigesgade i byggeperioden

betyder samtidig, at Frederiksgade

kan bruges til biltrafik i nordlig retning

(modsat af i dag), hvilket begge

dele imødekommer en stor del

af den skepsis, der har været for

trafikafviklingen i den østlige del af

bymidten.

Samtidig er de væsentligste løsninger

i planen drøftet med en

række eksterne eksperter, som

fungerede som

sparringspartnere

for Odense

Kommunes

egne trafikplanlæggere. Også dette

var et resultat af et forslag fra den

konservative byrådsgruppe.

Trafikplanen indeholder 29 nye anlægsprojekter,

oveni i de mange

projekter, der allerede er gennemført

siden 2009. De allerfleste af

disse er rettet mod bilafviklingen,

som jo også er den, der bliver påvirket

mest af ændringerne med

Odins Bro og Thomas B. Thriges

Gade, men også en ny stibro over

jernbanen og cykelstier indgår i planen.

Arbejdet med at få flere til at benytte

kollektiv trafik eller cykle,

som er med til at skabe mindre

pres på vejene, fortsætter naturligvis.

I By og Kulturudvalget har

vi netop igangsat arbejdet med en

mobilitetsplan, der netop skal give

bud på, hvordan det kan blive mere

attraktivt at lade bilen stå og i stedet

gå, cykle eller bruge den kollektive

trafik.

Det er samlet set en ganske stor

investering i trafikafviklingen, der

nu lægges op til. Sammen med

de allerede gennemførte projekter

ventes trafikplanen at løbe op

i 400 mio. kr., hvortil i øvrigt skal

lægges ca. 525 mio. kr. til Kanalforbindelsen

og godt 100 mio. kr.

til stibroen over jernbanen. Der

bliver altså i disse år investeret i

fremkommelighed i Odense som

aldrig før.

Afslutningsvis vil jeg nævne, at det

også er lykkedes at få byrådets opbakning

til etableringen af et nyt phenvisningssystem,

der skal sikre,

at bilisterne i fremtiden nemt og

enkelt kan finde en ledig p-plads i

centrum.

FOF ODENSE - ET RIGERE LIV

kurser, foredrag og debatter

tlf. 66 11 68 45 · www.fof-odense.dk

Seks nye ansigter til byrådsvalget

Kristian Guldfeldt

Politik handler for mig om at skabe. Det handler om at skabe

en bedre fremtid, end den vi står i. Det kan vi kun gøre, hvis vi

tør drømme og drømme stort.

Jeg begyndte, at drømme om et bedre Odense, allerede da jeg

meldte mig ind i Konservativ Ungdom tilbage 2007, og senere

ind i partiet. I januar 2013 stoppede jeg som formand for

Odense KU efter 2 år på posten. På de 2 år havde vi skabt Fyns

største og mest aktive ungdomsorganisation,

som nu er topgearet

til valgkampen. Derfor er det også

med glæde, at både Odense KU og

Odense KS har valgt mig som deres

kandidat til byrådsvalget.

Privat er jeg 22 år, født og opvokset

i Stige. I slutningen af min gymnasietid

på HHX flyttede jeg ind til

centrum af Odense, hvor jeg har

boet siden. Jeg læser jura på SDU,

hvor jeg er halvt igennem studiet.

Ved siden af studierne, arbejder jeg

i Tarup Ungdomsskole med unge i

alderen 13-18 år.

Klaus Rehkopff

Jeg er 43 år, og bosat i Hjallese hvor jeg bor med min hustru,

Tina Rehkopff, og vores to børn, Line og Rikke på 19 og 17 år.

Jeg har været ansat i Søværnet siden min studentereksamen fra

Mulernes Legatskole og er i dag orlogskaptajn og afdelingschef

ved staben i Korsør.

Jeg har sejlet store dele af min karriere, og blandt andet været

skibschef på HAVKATTEN og RAV-

NEN, to af søværnets missilfartøjer.

Jeg har også været med i Aden

bugten i efteråret 2012 og bidraget

i kampen mod pirater.

Min fritid bruger jeg primært, ud

over samværet med familien, på

forskellige motionsformer.

Jeg har været medlem af Konservative

siden gymnasietiden, og har

bestridt flere tillidshverv i

partiet, herunder formand for lokalafdelingen

i Odense Syd og kandidat

til Europaparlamentet.

Jakob Jakobsen

Med en teknisk og måske også lidt kreativ tilgang til tingene, vil

jeg stille op til byrådsvalget. Måske fordi jeg kan bidrage med almen

viden og en lidt borgerlig forståelse for tingene.

Jeg er ingeniør fra Odense Teknikum i 1995, er 41 år, og jeg har

været medlem af partiet i mange år. Ligeledes har jeg læst på universitetet

i erhvervsteori og russisk. Sprog interesserer mig meget.

Jeg ejer et lille ingeniørfirma, der primært udvikler kvalitetsstyringssystemer

for mellemstore organisationer

samt tekniske tegninger

og illustrationer for lokale byggeprojekter.

Den skarpe iagttager har måske bemærket

mine læserbreve og kronikker

i Fyens Stiftstidende, som jeg

skriver med stor entusiasme af og til.

Det er blevet en måde at kommunikere

mine tanker og holdninger på.

Udviklingen af Odense by interesserer

mig meget, og jeg deltager gerne

i debat om eksempelvis trafik og det

private erhvervslivs muligheder for

udfoldelse her på øen Fyn.

10 11

Lars Bendix

I 1981 blev jeg grebet af den politiske bacille. Som 15-årig

meldte jeg mig ind i KU og startede en afdeling i Glamsbjerg og

var de efterfølgende år utrolig aktiv på mange niveauer. Det var i

de gode Schlüter dage, så der var masser af gejst. Jeg blev allerede

den gang opfordret til at stille op til Kommunalbestyrelsen,

men måtte takke nej pga min uddannelse i Amtssparekassen.

I 1986 flyttede jeg til Odense, og det politiske arbejde blev nu

kun af kontingentbetalende karakter.

Jeg skiftede bankverdenen ud med

lærergerningen, hvor jeg siden 1994

har været indenfor privatskolesektoren.

Jeg var viseskoleleder på Giersings

Realskole i 2½ år, inden jeg

tiltrådte som skoleleder på Sct. Albani

Skole i 2009.

Jeg er kandidat til det kommende byrådsvalg,

da den gamle cirkushest

igen dufter savsmuldet. Privat er jeg

bosiddende i Hjallese, 47 år, er gift

og har to udeboende børn, der læser

henholdsvis jura og negot på Universitetet.

Maria Svejdal

Jeg er 24 år og læser til dagligt jura på Syddansk Universitet i

Odense. Sommeren 2012 blev jeg bachelor, og jeg læser nu min

kandidat - også i Odense. Jeg er opvokset i en meget politisk aktiv

familie, hvor jeg er ældste datter i en søskendeflok på fem.

Mit eget politiske engagement begyndte kort før folketingsvalget

i ’07, hvor jeg meldte mig ind i Konservativ Ungdom og var med

til at stifte Sydfyns KU. I 2009 startede jeg på mit studie, og det

ledte naturligt til et engagement i

Konservative Studerende, hvor mit

hjerte har ligget lige siden.

Jeg har været alt fra lokalforeningsformand

i Odense KS til forretningsudvalgsmedlem

i KS’ landsorganisation.

I marts måned nød jeg den

store tillid at blive genvalgt som

landsformand for KS’ Landsorganisation,

hvorfor jeg også de sidste to

år har været placeret i partiets hovedbestyrelse.

Jeg glæder mig til at kæmpe for

maksimal konservativ indflydelse i

Odense byråd.

Tommy Hummelmose

Politik og samfundsforhold har altid haft min store interesse. Vores

børns venner har ofte sagt, at det er sjovt at være på besøg

hjemme hos os, for der bliver talt om så mange interessante ting.

Det viser, at politik ikke kun er kedelige møder.

Jeg er iværksætter og familiefar, og så er jeg selvstændig erhvervsdrivende.

På 4. år driver jeg en succesfuld virksomhed i onlinebranchen.

Jeg har deltaget i opstarten af adskillige virksomheder

og brænder for iværksætteri og

mennesker med en idé og et mål. Jeg

er uddannet ingeniør.

Jeg har altid involveret mig meget i lokalområdets

udvikling og ikke mindst

den lokale skole, hvor jeg i 10 år har

siddet i skolebestyrelsen. Jeg er desuden

Natteravn i Odenses natteliv. Jeg

er opvokset i Odense, og interesserer

mig meget for, at Odense skal ud

af sin egen skygge, og agere som den

danske storby den er.

Jeg vil kæmpe for Konservative i

Odense, og ser frem til, at det ender

med en ”iværksætter” i byrådet.

Nye kandidater, der ikke tidligere har opstillet til byrådet, har fået mulighed for kort at præsentere sig. Pga deadline har ikke alle kunnet tage imod tilbuddet.


Tilbage på Store Trappe...

Af Vivi Kier, folketingsmedlem

I dag, hvor jeg skriver denne klumme

til Det Grønne Blad, er Christiansborg

en kogende kedel – hele

tiden sker der nye ”dramatiske”

trin i forhandlinger om vækstpakke,

S.U – og kontanthjælp. For hver

halve time, ændrer min kalender

sig – jeg melder afbud og skriver

nye møder ind – for igen at ændre

lidt senere. Sådan kan Christiansborg

også være – og pressen går

i selvsving og får ”smittet” vi andre…..Det

er både kaotisk, spændende

og lidt forvirrende.

Den første marts trådte jeg igen op

ad den store trappe på vej ind på

Christiansborg. Stor glæde over, at

jeg igen er blevet en del af folkestyret

i Danmark i en tidsbegræn-

set periode. Også glæde over, at

Mai Henriksen nu har fået en velskabt

søn og dermed beriget Danmark

med en lille ny verdensborger.

Hvor længe jeg denne gang får lov

at være Medlem af Folketinget må

tiden vise. Jeg har glædet mig, til

at komme tilbage og til at påtage

mig de mange nye opgaver.

Det faste personale på Borgen, er

stort set det samme som da jeg

”fratrådte” i september 2011 – og

jeg er blevet godt modtaget og har

fået mange gensynsknus. Heldigvis

er mange af de politikere jeg samarbejdede

med sidst stadig på Bor-

gen – så også her, har der været

mange positive velkomst hilsener.

Så er der vores egen Konservative

Folketingsgruppe – som her er med

lutter kendte medlemmer, men

desværre er vi jo også blevet en

del mindre i antal. Det må og skal

ganske enkelt ændre sig til næste

valg ! Det håber jeg, vi alle er

enige i – og det må vi arbejde for i

fællesskab.

Jeg er blevet godt modtaget i vores

egen gruppe – som har vist mig

stor tillid og ”kastet” mig ud i mange

nye opgaver og forhandlinger.

Jeg trives som en fisk i vandet – og

synes det er spændende at være i

opposition. Det er en ny rolle med

andre opgaver – som jeg gør mit

bedste for at udfylde.

I skrivende stund er sidste hånd

lagt på mange forhandlingsmøder

om såvel SU-reform og Kontanthjælpsreform.

Reformer der

skal medvirke til at vi får økonomi

som grundlag for at få skabt vækst

i virksomhederne, som så igen skaber

nye og hårdt tiltrængte arbejdspladser.

Der er ikke så meget

ved at få en uddannelse, hvis der

ikke findes et job man kan bruge

sine erhvervede kvalifikationer i.

Så vækst er et nøgleord for os

Konservative – som det altid har

været. Jeg kæmper for, at Fyn også

får del i den vækstpakke der er

på vej – vi har et stort behov for

nye arbejdspladser på Fyn og især

et behov for at vi kan fastholde de

studerende efter endt uddannelse.

Snart begynder også forhandlinger

om en reform af Folkeskolen –

som jeg undlader at beskrive mere,

da både Mai og Lars har skrevet en

artikel om dette tema. Men også

på dette felt bliver der behov for en

tydelig og klar konservativ stemme

i forhandlingerne. Du kan gå ind på

FaceBook og følge den Konservative

side: Nej til heldagsskolen – lige

nu er der mere end 5.000 likes.

Der er netop kommet en længe

ventet rapport fra Natur- og Landbrugskommissionen

– som er bedt

om at komme med anbefalinger til

hvordan vi både kan få mere natur,

miljø OG landbrug og vækst uden

at disse temaer bliver hinandens

modsætninger.

Fra Konservativ side vægter vi naturen

højt og glæder os over at

rapporten anbefaler at vi går væk

fra generelle begrænsninger og i

stedet finder lokale løsninger. Med

andre ord, skal vi blive bedre til at

begrænse forurening uden at pålægge

produktionen unødige forhindringer.

Igen må jeg påpege, at

der også her er behov en klar og

tydelig konservativ holdning.

Rapporten skal nu være genstand

for en bred politisk drøftelse – og

i det tidlige forår, håber jeg vi kan

omsætte dele af rapporten til konkrete

holdbare resultater for bedre

natur til fremtidens generationer.

Når folkeskolens forhandlinger en

gang er afsluttet, går nye forhandlinger

om erhvervs uddannelserne i

gang. Et emne, jeg glæder mig SÅ

meget til at tage fat i. Vi får i den

grad brug for dygtige håndværkere

i fremtiden – og hele uddannelsesområdet

trænger i den grad til at få

et løft.

Politisk skal vi være med til at sikre

at det bliver lige så attraktivt at

tage en erhvervsuddannelse som

at påbegynde en gymnasial uddannelse.

Der skal være adgangskrav

til erhvervsuddannelserne, der skal

være varedeklarationer på de forskellige

uddannelser og der skal

ske en fornyelse af fag og undervisning.

Vi Konservative vil sætte stærkt

fokus også på denne del af vores

uddannelses system – og jeg vil på

et senere tidspunkt komme med

et uddybende forslag til fornyelse

på dette felt.

Vi er i denne valgperiode kun 8

medlemmer af Folketingsgruppen.

Vi arbejder hårdt, men vi er også

nødt til at prioritere hvor vi lægger

vores kræfter. Jeg har mange ordførerskaber

– som alle er spændende.

Men jeg og den øvrige

gruppe er nødt til hver dag at prioritere

– hvor vi får mest konservativ

indflydelse.

Af Lars Christensen

Det er længe siden, at Konservative

i Odenses generalforsamling

har været afhold i så mondæne

omgivelser, men på januars sidste

dag blev Odense Slots store

sal fyldt helt op med konservative

medlemmer. Efter John Woznys

velkomst og afsyngelsen af ”Den

danske sang”, blev Helge Pasfall

valgt som dirigent til at lede aftenen.

Formanden kunne i sin beretning

se tilbage på et år, der på

landsplan havde været vanskeligt

for Konservative, men han så

dog optimistisk på fremtiden, fordi

konservative mærkesager har

bred opbakning. Endnu mere optimistisk

var han med hensyn til

Odense, hvor Konservative med

Steen Møller har fået en dygtig og

velanset spidskandidat, og med

sammensætningen af et godt hold

samt god opbakning fra medlemmerne

så han fortrøstningsfuldt

frem til byrådsvalget november, ligesom

partiet med Lasse Krull har

en god spidskandidat til regionsrådsvalget.

Kasserer Arne Israelsen kunne

præsentere et regnskab med et

I forhandlingerne om SU, har vi fået

maksimal konservativ indflydelse.

Ud over selve reformen, som

Regeringspartierne var imod før

de kom i Regering!!! - men som

nu er fremlagt og vedtaget, ja så

har jeg som konservativ forhandler

kæmpet for at forhøje fribeløbet

der må tjenes ved siden af

SU. Det kan og skal aldrig være

mig som politiker der bestemmer

hvor meget den enkelte studerende

magter at arbejde ved siden af

studiet. Det ansvar vil jeg gerne

give den enkelte. Jeg fik endvidere

fastholdt at karakteren kan ganges

med 1,08 når man starter på vi-

Generalforsamling på Slottet

pænt overskud, hvilket der vel også

bør være i et ikke-valgår. Herefter

blev vedtægterne revideret

med de ændringer, som følger

af, at partiets vedtægter i efteråret

blev ændret, ikke mindst med

hensyn til opstilling af folketingskandidater,

som frem over sker i

storkredsen.

Efter disse formelle emner aflagde

den konservative byrådsgruppe

beretning ved gruppeformand Lars

Havelund og rådmand Steen Møller.

Lars Havelund beskæftigede

sig især med de store planer om

Thomas B. Thriges Gade – ”Fra

Gade til By” – hvor der løbende arbejdes

med at indarbejde de ændringer,

som man finder nødvendigt,

men det blev slået fast med

syvtommersøm, at Konservative

holder fast ved selve planen, som

den blev vedtaget af et enigt byråd

i 2008.

Steen Møller fortalte om en række

andre områder, hvor der er taget

initiativer i byen, ikke mindst

med Ring 3 og på havnen, hvor

et samarbejde med private aktører

som Fodboldfabrikken – Brian

Laudrup og byens stolte søn

Lars Høgh – og senest Zoo skaber

nyt liv på Byens Ø i samklang

med det kommende Nordatlantiske

Hus.

Efter en kort pause skred man til

valghandlingerne. John Wozny blev

genvalgt som formand, og som de

fem generalforsamlingsvalgte til

12 13

deregående studie inden for 2 år.

Endelig er jeg virkelig stolt over,

at det lykkes os Konservative at

få fjernet regeringens plan om, at

unge værnepligtige ikke kan få et

ekstra års SU, hvis de ikke starter

på en videregående uddannelse

inden for to år. Selvfølgelig skal

der være særlige regler for værnepligtige,

som tjener deres land.

Så alt i alt har den første måned

tilbage på den store trappe været

fyldt med arbejde – men også

fyldt med tydelige konservative

aftryk.

Hovedbestyrelsen blev Ingrid Ibsen,

Jørgen Johnsen, Arne Israelsen,

Palle Møller Jensen og Henriette

Berwick valgt.

Herefter var der politisk drøftelse,

først ved folketingskandidat Vivi

Kier, der i mellemtiden har afløst

Mai Henriksen, i forbindelse med

barselsorlov. Hun hæftede sig især

ved regeringens evige løftebrud og

dens manglende vilje til at gøre

noget ved landets problemer. Til

sidst talte europaparlamentsmedlem

Bendt Bendtsen om de europæiske

udfordringer og efterlyste

en mere klar og entydig dansk

opbakning til EU, inklusiv fra Det

Konservative Folkeparti, som han

kritiserede for at have vedtaget

en for valen EU-politik på landsrådet,

hvilket traditionen tro medførte

debat med mere EU-skeptiske

medlemmer.

Afslutningsvis

kunne

formanden

takke dirigenten

for

hvervet og

forsamlingen

for det

fine fremmøde,

inden

man kunne

forlade

de tropiske

temperaturer

på Slottet

til fordel

for vinterkulden.


Siden sidst...Siden sidst...Siden sidst

Mai fik en søn

Fyns konservative MFer Mai Henriksen

har siden 1. marts været på barselsorlov,

og hun fødte 9. april kl. 22.31 en

lille søn, der skal lyde navnet Winston.

Mor, far Christopher og barn har det

alle godt.

”Farvel” til Mai

Byrådsgruppen benyttede den tradi-

tionsrige julespisning med vælgerforeningens

forretningsudvalg til at tage

pæn afsked med Mai Henriksen som

byrådsmedlem. Gruppeformand Lars

Havelund understregede, at selv om

Mai efter næsten syv år i byrådet stoppede

i byrådsgruppen, fortsætter samarbejdet

- nu blot med Mai i en anden

rolle - nemlig som folketingsmedlem.

Poul Falck 70 år

Byrådsmedlem Poul Falck fyldte 70

år i midten af december. Kort efter

nytår holdt han en særdeles velbesøgt

reception på Posten, hvor flere hundrede

gæster kiggede forbi i løbet af

dagen. Stort tillykke!

Steen skød nytåret ind

Tusinder af odenseanere benyttede

nytårsaftensdag til en løbetur på 5 eller

10 km i det traditionsrige Nytårsløb,

som rådmand Steen Møller skød igang.

Havelund i Bruxelles

Gruppeformand Lars Havelund mød-

tes i februar med Bendt Bendtsen

i Bruxelles. Lars repræsenterer

Konservative i Dansk Affaldsforenings

bestyrelse, der havde arrangeret en

række møder for at varetage danske

interesser i EU. Udover Bendtsen mødtes

delegationen blandt andre med

Christel Schaldemose (S) og Connie

Hedegaards kabinet i kommissionen.

Valg i storkredsen

På en særdeles velbesøgt

generalforsamling i storkredsen

blev

Poul-Erik Chortsen fra

Vissenbjerg valgt som ny

formand. Samtidig valgte

og prioriterede de fremmødte

de fem fynske folketingskandidater,

der skal

skabe konservativ fynsk

fremgang ved næste folketingsvalg.

Helt som forventet

var der opbakning

til, at Mai Henriksen og

Vivi Kier bliver de to spidskandidater

på Fyn.

På fisketur med ministeren

Fødevareminister Mette Gjerskov var

i april sammen med rådmand Steen

Møller på besøg hos Havørred Fyn, og

så nærmere på projektet, der trækker

mange millioner hjem til Fyn fra turister,

der kommer til øen for at fiske.

Siden sidst...Siden sidst...Siden sidst

Genvalg i Syd

Konservative i Odense Syd holdt sin

generalforsamling i Håndværker og

Industriforeningens dejlige lokaler i

Oluf Bagers Gård. Erling Hansen blev

genvalgt som formand. Henriette

Berwick og Jonna Refstrup blev nyvalgt

til bestyrelsen. Bestyrelsen består

nu af Erling Hansen, Louis Depping

Jensen, Arne Israelsen, Jonna Refstrup,

Erik Simonsen, Merete Østerbye,

Ingrid Ibsen, Karsten Aho-Harpsøe og

Henriette Berwick. Merete Østerbye

holdt et spændende oplæg om sit

arbejde i Odense Byråd og fortalte desuden

om sin beslutning om at stoppe

sit byrådsarbejde ved næste valg. Tak

til Merete for en kæmpe indsats gennem

20 år.

Nyvalg i Paarup

Konservative i Paarup holdt general-

forsamlingen i private rammer. Som

Kampagnefest

Lørdag den 31 august kl. 18.00

formand var der valg af Per Nansted,

som har vikarieret som formand siden

august. Til bestyrelsen var der nyvalg

af Anna Langkilde og Anne-Merete

Møller, og genvalg af Rune Kallager og

Palle Møller Nielsen. Rådmand Steen

Møller holdt oplæg om de mange planer,

der er i lokalområdet.

Genvalg i Fjordager

Konservative i Fjordager – Odense

Øst genvalgte på generalforsamlingen

Helge Pasfall som formand,

mens Lasse Bork Schmidt, Michael

Nielsen og Lars Christensen fortsætter

som bestyrelsesmedlemmer.

Kristian Guldfeldt ledede som dirigent

generalforsamlingen, hvor der var

stor spørgelyst og stor interesse for at

drøfte tidens aktuelle samfundsproblemer,

bl.a. hvordan skaber vi vækst i

Danmark og hermed beskæftigelse til

alle?

Rådmænd på gravearbejde

I marts kom rådmand Steen Møller på

udvidet gravearbejde, da han i løbet

af et par dage tog første spadestik til

den nye dagvarmestue på Østerbro

sammen med socialrådmand Peter

Som optakt til det kommende by- og regionsrådsvalg indbyder Konservative i

Odense til fest.

• En hyggelig aften for medlemmerne

• Et centralt sted i Odense

• Rigtig god mad, hygge, musik og sjove konkurrencer

• Deltagelse af byrådskandidaterne og alle vores folkevalgte

• Præsentation af vores mærkesager

• En beskeden deltagerbetaling

Du vil gå fra festen godt klædt på til at forsvare konservative meninger, så vi

sammen kan sikre et godt og solidt valg den 19. november 2013.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 31. august 2013 kl. 18.00.

Inden sommerferien vil der komme yderligere information om sted, tilmelding

og betaling. Vel mødt til kampagnefesten.

14 15

Rahbæk Juul, og efterfølgende på

Spurvelundskolens tilbygning sammen

med skolerådmand Brian Dybro.

Færøsk besøg på havnen

Nordatlantisk Hus skyder i vejret på

Byens Ø, og den udenbys interesse

vokser tilsvarende. I april havde husets

formand, rådmand Steen Møller besøg

af den færøske repræsentationschef

Sigmundur Ísfeld, der var meget begejstret

for besøget og udsigten til det

færdige hus, der forventes at stå klar

til november.

Thatcher mindet på facebook

Både Bendt Bendtsen og Steen Møller

brugte facebook til at mindes Margaret

Thatchers ved hendes død. Bendt

skrev bl.a. ”Et af mine store politiske

idoler er nu borte. Margaret Thatcher

(..) var en statskvinde af format, en af

det 20. århundredes helt store konservative

profiler, og en inspiration for

konservative i hele Europa, dengang

som nu.” Steen

mindedes både sit

møde med Thatcher

i 1995, og den personlige

hilsen, han

og Anna modtog fra

Thatcher på deres

bryllupsdag i 1999.


Konservative arrangementer

Torsdag den 16. maj kl. 19.00

Opstillingsmøde

Kom og vær med til at opstille den konservative opstillingsliste

til årets byrådsvalg. Mødet finder sted på Kold College,

Landbrugsvej 55, 5260 Odense S. Læs mere på side 3.

Tirsdag den 21. maj kl. 17.00 - 19.00

Besøg i infoboksen - TBT/Trafikplanen

Fyraftensmøde med projektleder Svend Heegaard og rådmand

Steen Møller i infoboksen på Fisketorvet. Her kan du

høre mere om både byudviklingsprojektet på Thrigesgade

og den nye trafikplan. Læs mere på side 9.

Onsdag den 22. maj kl. 19.00 - 21.00

Naturen omkring Hollufgaard

Anlægsgartner og faglærer Erik Simonsen viser rundt og

fortæller om Hollufgaards historie og de mange botaniske

seværdigheder i naturen i området. Se mere nedenfor.

Torsdag den 23. maj kl. 19.00 - 22.00

Besøg hos billedhuggeren Jens Galschiøt

Faaborg-Midtfyn Konservative Vælgerforening inviterer

på virksomhedsbesøg hos billedhuggeren Jens Galschiøt.

Prisen er 100 kr. pr. prs., hvilket dækker rundvisning, fore-

Skt. Hansbål i Skt. Klemens

Søndag den 23. juni kl 19.30

Festpladsen: Svenstrupskoven, ved Åstien

Adgang fra Skt. Klemensvej, mellem nr. 71 og 73

Festtaler: Rådmand og Borgmesterkandidat Steen Møller

Hekseparade

Årets Skt. Hans bål arrangeres for 45. gang af Konservative i Odense Syd.

Vores tradition med hekseparade for børnene gentages naturligvis i år.

Pladsen åbnes kl. 19.30 og kl. 20.45 bedømmes heksene og der uddeles præmier.

Båltalen følger umiddelbart efter og bålet tændes.

Der er mulighed for at købe øl og vand på pladsen.

drag, kaffe/te og rødvin. Tilmelding senest 15. maj til Lis

Grüner Hansen, lisgruner@hotmail.com, tlf. 65 90 21 31 /

20 32 21 31. Læs mere på www.konservative.dk/odense.

Onsdag den 5. juni kl. 12.00 - 14.00

Grundlovsmøde i Eventyrhaven

Velkommen til Grundlovsmøde i Eventyrhaven bag Domkirken.

Grundlovstalerne er folketingsmedlem Vivi Kier, rådmand

Steen Møller og KU-byrådskandidat Kristian Guldfeldt

Tag madkurven med - øl og vand kan købes! På gensyn.

Søndag den 23. juni kl. 19.30

Skt. Hans Fest i Skt. Klemens

Konservative arrangerer Skt. Hansfestlighederne, hvor Steen

Møller er årets båltaler. Se mere nedenfor.

Lørdag den 31. august kl. 18.00

Kampagnefest

Som optakt til det kommende by- og regionsrådsvalg indbyder

Konservative i Odense til fest. Se mere på side 15.

Lørdag-søndag den 28. – 29. september

Landsråd i Tivoli Congress Center

Læs mere på www.konservative.dk/lr13. Alle er velkomne.

Besøg naturen omkring Hollufgaard

Onsdag den 22. maj, kl. 19.00 - 21.00

• Ved du at den gamle landevej med kastanjetræer til Fraugde kan ses i Glisholmskoven ved Hollufgaard?

• Har du stået ved sneglehuset med de gamle lindetræer?

• Eller har du set Odenses største platantræer?

• Og hvad med alle de nyplantede stauder i bedene omkring bygningerne?

Alt dette kan du få at se og høre om når anlægsgartner og faglærer Erik Simonsen viser rundt og fortæller om Hollufgaards

historie og de mange botaniske seværdigheder i naturen i området.

Mødested er parkeringspladsen på modsatte side af cykelstien

langs med golfbanen.

Husk det gode fodtøj og kaffen, som vi sammen nyder efter rundvisningen.

Arrangementet er åbent for alle.

Tag gerne en nabo eller god ven med. Tilmelding ikke nødvendigt.

Ved regnvejr bliver arrangementet aflyst.

More magazines by this user
Similar magazines