Lær IT på din iPad v28 - iPad i Odense Kommune

blog.pmcodense.dk

Lær IT på din iPad v28 - iPad i Odense Kommune

2

Indhold

Læs, scan og oplev ........................................................................................ 3

Velkommen til Lær IT med din iPad .................................................... 4

Forord ................................................................................................................ 5

Klassens digitale rammer ......................................................................... 7

Kanaler Skoletube .................................................................................. 7

Sådan opretter du en kanal ...................................................................... 8

Lær IT værktøjskassen ........................................................................... 10

Kamerarullen: Banegården din iPad ......................................... 11

Skoletube app ............................................................................................. 11

Sådan virker Skoletube app .................................................................. 12

Udgiv til Skoletube .................................................................................... 13

Digital storytelling .................................................................................... 14

Explain Everything ................................................................................... 14

StoryRobe ..................................................................................................... 15

Videoredigering ......................................................................................... 16

Splice ............................................................................................................... 16

iMovie ............................................................................................................. 16

Videoeffekter og filtre ............................................................................. 17

8 mm ............................................................................................................... 17

Movie Action FX ......................................................................................... 18

Stop-motion og timelapse ..................................................................... 19

I can animate ............................................................................................... 19

Lego Super Hero Movie Maker ............................................................ 19

Dukketeater ................................................................................................. 20

Puppet Pals .................................................................................................. 20

Bible Buddies .............................................................................................. 20

Lav selv dit teater ...................................................................................... 21

Fantasy / eventyr ...................................................................................... 22

Epic Citadel .................................................................................................. 22

Skærmoptageren Display Recorder .................................................. 24

Problem med Display Recorder .......................................................... 25

Download film til din iPad ..................................................................... 25

iDownloader Pro ....................................................................................... 26

Skoleblogs ..................................................................................................... 28


Wordpress .................................................................................................... 28

Blogsy.............................................................................................................. 29

Billedressourcer ......................................................................................... 30

Nasa ................................................................................................................. 30

FlickrStackr .................................................................................................. 32

Leksika ........................................................................................................... 34

WikiNodes..................................................................................................... 34

Samarbejde ................................................................................................... 36

MindMeister ................................................................................................. 36

Tips til brug af iPad ................................................................................... 37

Skærmbillede .............................................................................................. 37

Skift mellem programmer ..................................................................... 38

Samlet overblik ........................................................................................... 38

Ekstra indhold ............................................................................................. 38

Afslutning ...................................................................................................... 39

App oversigt ................................................................................................. 41

LÆS, SCAN OG OPLEV

Hæftet indeholder en række qr-tags, som du kan scanne med en

qr-læser. Med disse mærker er det lykkedes os at proppe knap

20 nye videoklip ind i hæftet!

Til iPad og iPhone kan fx I-nigma anbefales. Den kan hentes

gratis i AppStore ved at søge qr-reader eller i-nigma.

Det betyder, at du både kan læse om en række apps, og se dem

gennemgået. Ønsker du derefter at hente app’en selv, kan du

bagerst i hæftet finde en oversigt over alle omtalte apps. Scan

mærket for den ønskede app og få øjeblikke senere vil du selv

være i gang!

Lær IT med din iPad

cbna Lær IT 2012

Dette hæfte er udgivet af webtjenesten Lær IT. Hæftet er udgivet under

Creative Commons licensen CC:BY-NC-SA. Brug det, spred det, byg videre

det, klip i det eller del ud til kolleger og bekendte.

Eneste betingelse er at du anvender det i overensstemmelse med licensens

betingelser.

Hæftet her kan downloades www.LaerIT.dk/app eller bestilles i papirform.

3


4

VELKOMMEN TIL LÆR IT MED DIN IPAD

Velkommen til dette hæfte, hvor vi stiller skarpt brugen af

iPad i undervisningen.

Udgangspunktet er, hvordan undervisningen kan få det optimale

udbytte af den pakke af materialer og værktøjer, som

følger med jeres Lær IT abonnement; nemlig videovejledningerne

Lær IT, medieplatformen Skoletube sammen med

den tilhørende Skoletube App, skriveværktøjerne Skoleblogs.dk

og mind mapping-værktøjet MindMeister.

Med dette hæfte søger vi at give svar spørgsmålet: ”Hvordan

får lærere og elever det optimale ud af deres iPad OG

deres Lær IT-abonnement?”

Det gør man, hvis værktøjerne spiller sammen med de aktiviteter,

som man ønsker at gennemføre, og hvis hjælp, vejledning

og inspiration er relevant og forståelig.

Derfor kan du her læse en række anmeldelser af diverse medieproducerende

apps holdt op imod en række konkrete eksempler.

Dermed håber vi, at du her har en inspiration og en

hjælp til at planlægge og udføre endnu flere spændende og

lærerige forløb sammen med dine kolleger og elever.

I hæftet er der indlagt en række

qr-tags. Dermed kan vi koble

papir og digital viden sammen.

Så rigtig god fornøjelse

med iPad og Lær IT i

din undervisning.

Lær IT

juli 2012


FORORD

Med den konstante udvikling af teknologier, er it ikke længere

bundet til nødvendigvis at betyde en computer, og computeren

er godt vej ind i alt det udstyr, der kan løse digitale

opgaver og funktioner. Computeren er ikke længere bare den

store maskine, der står solidt plantet rad og række, forsvarligt

bundet til stedet af diverse kabler, ledninger og andet

elhegn. Vores ramme for at arbejde digitalt og bruge skrift- og

multimodale værktøjer er derfor i gang med en spændende

udvikling, der også fremover vil betyde, at mulighederne og

rammerne for vores undervisning kan forandres.

Med iPad’en er det blevet tydeligt, at it-udstyr ikke absolut

skal være forbundet med ledninger eller have et tastetur. Med

en øjeblikkelig opstartstid og en overkommelig størrelse er vi

blevet utrolig mobile, og det er derfor lige så nemt for eleverne

at være udenfor som inde i klasserummet. Med en internetopkobling

kan vi være lige så forbundet til fællesskabet,

opgaverne og det stof som vi undervises i, som hvis vi sad i

klassen, og med digitale platforme som Skoletube, Mind-

Meister og Skoleblogs er det muligt at lave præsentationer,

samarbejde og materialer tværs af tid og sted.

Det er derfor ikke væsentligt, hvor vi befinder os. Skolens

fællesskab og fysiske rammer er stadig grundlaget for vores

skoledag, men derudover inviterer it os også til at overveje

hvilke digitale rammer vi kan supplere og forstærke skolen

med.

Et eksempel en digital ramme er klassens kanal Skoletube.

Den er digitalt, hvad væggene er fysisk. I klassen er vi

sammen, vi kan lukke døren og have en fortrolighed og tillid

sammen. På klassens kanal Skoletube kan vi samme

måde lukke døren via vores uni-login. Når vi fremlægger og

svarer opgaver i klassen, er det dette rum af tillid og fællesskab,

der giver eleverne tryghed til at være åbne og deltage

i fællesskabet. Når de udgiver medieproduktioner Skoletube

i klassens kanal kan de samme måde være forvisset om,

at også her er den samme tryghed til stede.

5


6

Dermed har klassen faktisk to fælles rum som de kan færdes i.

Den digitale ramme har ikke nødvendigvis forandret den

måde vi er sammen , men har skabt en forlængelse for klassens

arbejde. Helt naturligt vil vi måske sige nu, men ser vi

bare et eller to år tilbage, ville man måske ikke tænke sådan

om digitale rammer i forhold til de fysiske.

Vi bevæger os langsomt men sikkert i retning af at tænke

digitale og fysiske rammer som (lige) vigtige.

Dermed er iPad’en, computeren og telefonen også vigtige at

tænke sammen med vores fag og vores undervisning. Det er

vigtigt at overveje hvilke værktøjer og materialer, der kan

give vores elever de bedste betingelser for at kunne lære,

forundres eller reflektere.

Hvis vi kan gennemskue indholdet af vores fag og holde det

op i mod både de digitale og de analoge aktiviteter, har vi

givet os selv, faget og eleverne et større rum, hvori undervisningen

kan lykkes.

Med dette hæfte vil vi derfor trække en række apps frem som

kan give eleverne nogle spændende værktøjer og oplevelser,

og holde det sammen hvordan Skoletube, Lær IT og Skoleblogs,

der jo udgør jeres Lær IT-abonnement, skaber optimale

rammer for jeres undervisning.

Rigtig god fornøjelse.


KLASSENS DIGITALE RAMMER

Inden man kaster sig ud i medieprojekter med eleverne skal

rammerne for forløbet være plads, fx hvor og hvad der skal

afleveres. I gamle dage, hvis man kan bruge det udtryk, havde

vi usb-penne, fællesdrev og vedhæftede filer til at florere, når

en fremlægning eller en afleveringsfrist nærmede sig. Nu har

vi i stedet tre andre rammer, som gør det hele noget nemmere;

kanaler Skoletube, blogs Skoleblogs og mind maps

MindMeister. Alle tre fora kan selvfølgelig tilgås fra alt det

udstyr vi benytter i skolen, om det er pc, Mac, iPad, iPhone

eller andre tablets og smartphones.

Derfor vil vi i dette første afsnit kigge rammerne omkring

Skoletube, og hvordan Skoletube app’en holdt sammen

med en kanal til klassens elever danner et perfekt parløb.

Sidst i hæftet kigger vi de to andre rammer; Skoleblogs og

MindMeister.

KANALER PÅ SKOLETUBE

En kanal er en faglig fælles parkeringsplads for jeres medieproduktioner.

Med en kanal Skoletube har eleverne mulighed for at udgive

deres medieproduktioner fra en lang række programmer

eller apps. Sidder de ved en computer eller en tablet med

Windows eller Android, kan de selvfølgelig benytte alle de

værktøjer, der er integreret Skoletube. Men da iPad ikke

understøtter flash, som det hedder, er vi her afskåret fra at

benytte en række af disse herlige værktøjer. I stedet kan vi,

7


8

benytte et hav af fantastiske apps, og her producere en række

lignende materialer og medier, som samme måde kan være

faglige besvarelser.

SÅDAN OPRETTER DU EN KANAL

Det er ganske enkelt at oprette en kanal. Se vores videokursus

”Mediekanaler din iPad Lær IT, eller scan mærket

øverst for at se introduktionen til kurset, hvor vi fra vores

iPad opretter en kanal til vores fag og åbner for adgangen til

vores elever via uni-import.

Du kan oprette alle de kanaler, du finder nødvendige, i første

omgang kan du fint have én kanal pr. klasse pr. fag, sådan at I

har en ramme for faget i år såvel som for årene fremover.

For alle kanaler gælder, at I må lægge alt det skolearbejde i

kanalerne, som I har lyst til.

KANA LER TIL FAG LI GT S A MARBEJDE

Har du og dine fagkolleger lyst til at lave kanaler med materialer,

som hører til jeres fag, fx som det er lavet med kanalen

Berlinmuren, hvor man kan forestille sig at historie- og tysklærerne

samler en række medier sammen fx fra Vimeo, Archive

eller YouTube, for at have en faglig parkeringsplads for en

del af undervisningen, så gør I bare det.

KANA LER P Å TVÆR S

Når du opretter en kanal, vælger du som sagt uni-import for

at tilføje en klasses elever som medlemmer. Men du kan også

bruge kanaler mere tværs. Du kan fx plukke elever

tværs af klasser, til kanaler for valghold. Du kan samle eller

tværs af årgange, hvis mellemtrinnet fx har en temauge, hvor

de alle skal lave godnathistorier. Du kan samle elever

tværs af skoler ved at tilføje dem efter deres brugernavn, og

den måde kan udvalgte elever tværs af skolerne fx samles

i et fællesskab, hvor de kan samarbejde og udveksle viden.

Endelig så kan du også tænke kanaler tværs af skolens

mure, sådan at du med gæstelogin (en mulighed som gør at

folk uden et uni-login også kan være med i jeres fællesskab)

kan invitere fx forfattere, der skal komme besøg, virksom-


heder, der deltager med praktikforløb, ungdomsuddannelser,

der tilbyder brobygningsforløb eller måske venskabsklasser

andre steder i verden. Alle disse mennesker kan inviteres til

at være med i jeres aktiviteter, og når du tillader, at de også

må udgive indhold i jeres kanal, ja så har du lavet et samlingspunkt,

hvor rammerne er så meget større end det fysiske

klasseværelse.

TIP

Der kan være et ubegrænset antal medier i en kanal, men hvis

I vil bevare et rimeligt overblik over de mange materialer, er

det en god ide, at du lærer eleverne at tagge deres medier

ordentligt. I forbindelse med at de udgiver deres medier

Skoletube, skal de også skrive et eller flere tags. Tags er små

etiketter der gør det nemmere at søge efter sit arbejde. Så

hvis du har 25 elever, der alle skal aflevere en film fra Animoto

om regnorme, så instruer dem i, at de alle skal benytte

ordet ”regnorm” som tag. Dermed vil I nemlig senere kunne

gå ned i kanalen og vælge ”Tag”-menuen nederst siden, og

her vil der være en oversigt over alle medier, sorteret alfabetisk

efter de tags, der er knyttet til mediet. Her vil der så

fremover være punktet ”regnorm” og derved vil man fremover

kunne trække et klassesæt frem af afleveringer.

RÅBÅ ND S- OG G ÆSTEKA NALER

Som vi kigger , side 27, i afsnittet Internationale Skoleprojekter,

kan der også være situationer, hvor en kanal kan

fungere som samlingssted for samarbejdssituationer.

Her udnytter vi, at man også kan downloade fra en kanal og

retur til sin kamerarulle. Det betyder, at en dyrepasser i Tanzania,

en tankpasser i Texas, en kaptajn i Caribien, en studerende

i Slovenien, en babysitter i Berlin, en tømrer en Tølløse,

en forfatter i Finland eller en storebror vej rundt om jorden

nu kan være med i klassen. De optager og uploader – I

henter, oplever og bearbejder. Mere om det side 27.

9


10

LÆR IT VÆRKTØJSKASSEN

Efter at kanalen er oprettet vil det være et godt tidspunkt at få

oprettet genveje til kanalen din og elevernes iPad.

Ved at oprette en genvej har eleven nemlig altid et direkte

synligt ikon sin skærm, og med et enkelt tryk vil man være

ført ind i det digitale klasseværelse. Det sparer alle for tid og

bøvl.

Når du opretter din kanal til dit fag kan du, sådan som vi kigger

i den fjerde film i kurset Mediekanaler din iPad, selv

vælge hvilket ikon, du ønsker for netop din kanal. Dermed kan

du fx vælge et ikon til det ene fag, mens at et andet fag vælger

et andet.

Derudover vil vi opfordre jer til at samle flere genveje og apps

i jeres værktøjskasse, fx app’en til Wordpress, MindMeister og

Skoletube og nogle genveje til videoarkivet Lær IT, til Skoletube.dk

og til de blogs, som I arbejder med klassen eller i

fagteamet.

Kurset ”Lær IT din iPad” handler netop om opbygningen af

denne klynge af apps og genveje. Se introklip og resten af

kurset ved at scanne mærkerne her ved siden af.


KAMERARULLEN:

BANEGÅRDEN PÅ DIN IPAD

din iPad kan du udnytte at billeder og filmklip lægger sig i

det, der kaldes kamerarullen.

Kamerarullen er banegården for dine medier. Det er her, at

dine rå billeder og filmoptagelser gemmes direkte. Men samtidig

er det også her, at du kan få en række apps til at eksportere

de redigerede og færdige produktioner til. Dermed er det

i kamerarullen, at du finder dine medier, rå såvel som redigerede.

Det betyder også, at kamerarullen er det sted vi skal fokusere

at få lagt vores arbejde, når vi ønsker at overføre produktion

fra en app til en anden, fx hvis vi vil klippe en skærmoptagelse,

en animationsfilm eller et teaterstykke lidt til i iMovie,

eller hvis vi vil bygge videre nogle billeder vi har taget med

et særligt kamera til en fortælling i Explain Everything.

SKOLETUBE APP

På samme måde er app’en til Skoletube også bygget til at

kunne hente indhold i kamerarullen og udgive det Skoletube.

Så med Skoletube appen har du altså direkte mulighed

for at udgive indhold fra en lang række apps. Det kræver blot

at den gældende app kan lægge det færdige arbejde i kamerarullen.

Så med app’en til Skoletube kan man sige, at vi har et særtog

fra banegården til klassens kanal. Mange apps kommer som

godstog og parkerer deres medieproduktioner. Eleven udvælger

det bedste og sætter det Skoletube-toget og løser billet med

sit uni-login.

Det er der faktisk rigtig mange apps, der gør. Dermed har vi

en situation, hvor indholdet fra disse apps i sidste ende kan

blive udgivet Skoletube uden større besvær. Det er derfor

disse apps, som vi kigger i dette hæfte.

11


12

SÅDAN VIRKER SKOLETUBE APP

Med den nye Skoletube app er det nu muligt at udgive lyd- og

filmoptagelser, både de optagelser du måtte lave direkte fra

denne app, hvor der er indbygget videokamera og diktafon,

men derudover er der en særlig spændende funktion som

måske i virkeligheden rummer langt større perspektiver,

nemlig at du med Skoletube appen også kan udgive de filmoptagelser,

der måtte ligge i udstyrets kamerarulle.

S K O L E T U B E A P P E N E R D E R M E D D E T C E N T R A L E O M D R E J-

N I N G S P U N K T F O R A T K U N N E B I N D E P R O C E S, P R O D U K T I-

O N O G P R Æ S E N T A T I O N S A M M E N.

Skoletube appen er dermed det centrale omdrejningspunkt

for at kunne binde proces, produktion og præsentation sammen.

Fra Skoletube appen kan du desuden holde styr dine medier

og de kanaler du ejer eller er medlem af.

Når du uploader en medieproduktion fra din iPad, kan du

direkte vælge mellem de kanaler du er ejer eller medlem af,

og dermed kan eleverne altså direkte overføre deres arbejde

til det digitale område, som du som lærer måtte have oprettet

til eleverne.

Appen, der er gratis, fungerer først, når brugeren er logget ind

med sit uni-login.


UDGIV TIL SKOLETUBE

Når du er logget ind med dit uni-login Skoletube app’en,

vælger du udgiv nederst i midten og vælger herefter, om det

er et videoklip eller en lydoptagelse, der skal udgives.

Vælger du video, kan du herefter vælge mellem de filmklip,

der ligger i din kamerarulle. De seneste filmklip ligger nederst.

Filmklippet vælges og herefter gennemgår du en række felter

med titel, beskrivelse, søgeord samt kategori, kanal, licens og

om filmklippet skal være offentligt eller privat.

Det er i denne proces oplagt at instruere eleverne i, hvilken

kanal de skal vælge, og hvilket søgeord de skal anvende.

Herefter vælges udgiv og processen med at uploade filmen

begyndes.

Brugeren får herefter et par instruktioner, først at man kan

følge processen under punktet ”uploads”, og at man skal undgå

at iPad’en går i dvale, mens der sendes data.

Derefter uploades mediet og efter et øjebliks konvertering

Skoletube, vil det være klar til visning både for brugeren selv i

Skoletube app, men også for medlemmer af klassens kanal

Skoletube.

Dermed er vi kommet i mål. Eleven har nu afleveret sit endelige

produkt i kanalen, hvor vi kan gennemgå det sammen, og

dermed er eleven i stand til, uanset hvilke aktiviteter og apps

vi kigger her efterfølgende at gå hele vejen fra proces, til

produktion, udgivelse og præsentation.

Dermed er eleverne klædt til at kunne deltage i den undervisning

og de faglige forløb som vi iværksætter og det tekniske

kan behændigt glide i baggrunden.

Den første app vi vil kigge er et rigtigt fortælleværktøj med

store muligheder for at tegne, fortælle og forklare…

13


14

DIGITAL STORYTELLING

EXPLAIN EVERYTHING

Explain Everything kan, som navnet antyder, bruges til at

forklare alt. Du samler en række billeder sammen og kan herefter

samme måde starte optagelsen, hvorved at din tale

optages sammen med visningen af det valgte billede. Så langt

er programmet identisk med Story Robe. Derudover kan man

under fremvisningen tegne streger og skrive oven billederne,

og den måde lægge flere lag ind i sin fortælling.

Har du fx taget et billede af en maskine kan du altså nemt med

streger og pile tegne og fortælle om maskinens funktioner og

drift, og den måde har eleven flere muligheder for at støtte

sin fortælling.

En anden detalje som du også skal være opmærksom er at

du kan lægge mere indhold ind det samme dias, og altså

bevæge dig rundt mellem tingene samme side.

Se en grundlæggende gennemgang af app’en ved at scanne

mærket her i siden.

FORT ÆL OM NETTET

Udover billeder kan man også indsætte en browser sine

dias, og dermed kan man altså også fortælle om indhold

nettet, samme måde, som man kan med et billede.

FLEKSI BEL OPTAGE LSE

Du kan optage lidt til hvert dias, og hvis du så efterfølgende

har lyst til at fortælle mere kan du bare vælge optag igen.

Du kan desuden sagtens optage i vilkårlig rækkefølge, og

dermed kan du fx vælge at lave indledningen til sidst, når du

har det endelige overblik over hvad der er sagt og præsenteret.

Dermed er Explain Everything dejlig fleksibel, og mulighederne

for at springe i rækkefølgen go gå til og fra optagelserne er

en kæmpe hjælp.


EXPLAIN SOM TEATE R

Når vi side 20, kommer til afsnittet Dukketeater, vil vi kigge

apps, der kan optage vores dukketeater. Her kigger vi

også Explain som en mulig ”teater-app”.

STORYROBE

StoryRobe (6,-) er et enkelt værktøj, hvor du med tre enkle

trin guides til at udvælge en række billeder, som du herefter

kan arrangere i den ønskede rækkefølge, for til sidste at starte

optagelsen. Under optagelsen vil du kunne se en nedtælling

fra 3 minutter, hvilket er den maksimale varighed programmet

tillader for én optagelse.

Undervejs i din fortælling kan du skifte videre til det næste

billede, og slutte optagelsen, når du er færdig. Derved har du

et redskab, der ganske enkelt kan samle ord og din tale til en

lille billedfortælling.

Husk i den forbindelse , at du også kan tage billeder af din

skærm ved at trykke både den store knap forsiden og den

mindre knap bag højre hjørne udstyret ned samtidig. Derefter

kommer et hvidt glimt for at fortælle dig at billedet er

taget. Se vejledning side 37.

StoryRobe er brugervenligt og intuitivt at

gå til. Du kan dog ikke redigere i optagelserne

og skal derfor også være lidt klar i

spyttet. Det er man ikke altid, og derfor

kan du både overveje at tage en optagelse

om eller udnytte, at du efterfølgende kan

redigere dine optagelser, fx ved at hente

dem ind i iMovie eller Splice.

Den endelige optagelse udgives Skoletube

ved at følge beskrivelsen side 13 i

afsnittet.

15


16

VIDEOREDIGERING

SPLICE

Splice (gratis) er målrettet iPhone og vises derfor blot i dobbelt

størrelse, hvis du bruger appen en iPad.

Splice er et utroligt videoredigeringsprogram, der blandt

andet kan samle billeder, filmklip og titelbilleder i et utroligt

enkelt flow. Dertil kommer at programmet har indtil flere

nyttige funktioner, fx at du kan arbejde med op til tre lydspor

dine film, at du kan panorere i både billeder og filmoptagelser

og at du kan trimme dine filmklip nærmest hurtigere

og mere enkelt end iMovie!

Splice er et godt alternativ til iMovie, og rart at kende hvis du

har elever, der medbringer deres eget udstyr, hvor de måske

ikke lige har 30,- til iMovie. Scan mærket her til venstre og se

det grundlæggende videokursus om Splice.

IMOVIE

iMovie (30,-) er Apples egen app til videoredigering.

iMovie fås både i en version tilpasset iPhone og iPad. Sådan at

man har det optimale udbytte af den større skærm iPad’en.


VIDEOEFFEKTER OG FILTRE

8 MM

8 mm er en dejlig app, der kan optage med filmeffekter eller

lægge effekter filmoptagelser lavet i andre apps.

Med denne app kan vi altså skabe forskellige udtryk med de

optagelser vi laver, og genrekendskab i dansk, fortællinger i

sprogfagene og film fra gamle dage i historie kan nu tænkes

ind i undervisningen.

Det fine ved app’en er, at du helt frit kan bruge dine foretrukne

apps til at filme med, for så efterfølgende at lægge den

ønskede effekt dine optagelser.

DA MOR VAR DRENG

Nu er det derfor ikke svært at tage 60’er eller 70’er brillerne

, låne noget af fars og mors tøj, fra dengang de var moderne

og give det er skær fra en svunden tid.

SCIE NCE FICT ION FI LMET I KÆLD EREN

Med effekter som XPro og Pela vil man kunne skabe en skæv

og fremmed lyssætning, som med de rette replikker og effekter

sagtens kan trække en science fiction film.

17


18

HEDETURE MED ST. ST. BLICHER

Brug effekter som Siena, 1920s og Noir for at skabe historiske

film eller til novellefilm og fantasy. Man kan sagtens forestille

sig Jeppe Aakjær eller St. St. Blicher læst op sammen med en

filmoptagelse, hvor man går ad en grusvej, en markvej, en

skovsti eller rundt i en nedlagt landejendom. Her vil effekterne

Siena og 1920s være fine.

FILM ET DIGT

Lad eleverne oplæse danske og udenlandske digte og vers, og

udfordr dem til at lave optagelser til, der kan understøtte

stemningen og budskaberne? Her vil effekten Noir måske

skabe en tilpas uklarhed i billedet og efterlade seeren med

uforløste spørgsmål og nysgerrighed. Prøv også at lade flere

elever arbejde med det samme digt men forskellige effekter,

og lyt efter om der er forskel oplæsningen alt efter hvilken

effekt der er valgt.

MOVIE ACTION FX

Movie Action FX (0,-) er en af de mere spøjse apps, men mangler

du lige netop en scene i jeres film hvor et missil, et meteor

eller en flyvende bil skal smadre ned og sprede død og ødelæggelse,

så er denne app ikke til at komme uden om.

Appen fungerer ved, at du vælger våben og starter den indbyggede

videooptager i appen. Efter end optagelse (der skal

være længere end 5 sekunder) kan du bestemme, hvor i scenen

nedslaget skal være.

Herefter regner appen sig frem til en film med det gældende

våben, som du kan se og eksportere til din kamerarulle.

Men husk at scenen skal optages i appen. Man kan ikke tage

råbånd fra fx kamerarullen og tilføre missiler og meteorer

efterfølgende.


STOP-MOTION OG TIMELAPSE

I CAN ANIMATE

I can Animate (18,-) er bare en af mange apps, der kan bruges

til at lave animationsfilm med. Men i kvalitet, brugervenlighed

og hastighed er den sublim til prisen.

Den har onion skin, det at man kan se igennem den sidste

optagelse, hvorved mange fejl kan undgås, hvilket nærmest

må være et must, når vi arbejder med udstyr så småt og virkeligt

overfor stød og skub. Dertil kommer, at du nemt kan

redigere indstillingerne for dine optagelser, fx om der skal

være 6, 8 eller 12 billeder pr. sek (vælg 6 eller max 8 til elevers

flyttefilm).

I can Animate har også mulighed for at optage i fastlagte tidsintervaller,

også kaldet time lapse. Det betyder, at udstyret

kan programmeres til at tage et givent antal billeder, med et

defineret interval uden, at man skal betjene det undervejs.

Den funktion kan være nyttig til fx at se solens vandring, frø

der spirer eller retter sig efter solens lys eller andre processor,

hvor man kan gøre forandringer tydeligere ved at komprimere

i tid.

LEGO SUPER HERO MOVIE MAKER

Denne lille app med det lange navn er en gratis og fin lille stop

motion app, der giver mulighed for at lave flyttefilm, der samtidig

kan krydres med filtre og baggrundsmusik.

Filmen kan selvfølgelig gemmes i Kamerarullen og dermed er

den klar til at blive flyttet videre til Skoletube.

Til trods for sit ophav er app’en ikke mere kommerciel end at

den sagtens kan overvejes i skolen, for med funktioner som

onion skin og mulighed for at bestemme antal scener pr sekund,

tilbyder Lego Movie funktioner som man ellers kun

finder i betalte apps.

19


20

DUKKETEATER

PUPPET PALS

Puppet Pals er et lille dukketeater, hvor du ganske hurtigt og

enkelt har udvalgt en eller flere figurer samt en baggrund.

Herefter kan du indspille din film ved at bevæge figurerne

samtidig med at mikrofonen optager. Et enkelt og inspirerende

dukketeater.

Puppet Pals’ styrke ligger derfor i, at det er brugervenligt for

selv de mindste. Blot tryk optag, bevæg og spil dukketeater.

Optagelsen ligges automatisk der, hvor vi foretrækker at have

dem liggende; nemlig i kamerarullen, og derfra er det jo en

smal sag enten at udgive teaterstykket direkte via Skoletube

Appen eller redigere den eller sætte flere scener sammen i

iMovie. Se app’en gennemgået her til venstre.

PUPPET PA LS D IRECT OR

For 24,- kan Puppet Pals opgraderes til en version, uden reklamer

og med en lang række ekstra materialer og funktioner.

Her kan du fx importere egne skuespillere. Her vil det også

være oplagt for eleverne, at de selv tegner en eller flere figurer,

gerne flere versioner af den samme figur, for derved at

kunne variere udtryk og situationer for figuren, fx ved at have

sin figur med overtøj og en med almindeligt tøj, for at kunne

lave scener både inde og ude.

ANDRE TEAT RE

Der er mange andre ”teatre” og eventyrverdener som kan give

skønne oplevelser og medrivende opførelser.

BIBLE BUDDIES

Fx har folkene bag Puppet Pals udviklet en pendant med bibelske

figurer, app’en Bible Buddies, og da de er identiske i

deres brugerflade vil det være ganske enkelt at benytte dem

begge. Se hvordan her til venstre.


TIP TIL PUPPET PALS OG BIBLE BUDDIE S

Hvis du vælger indstillinger din iPad, og under programmet

går ned og finder Puppet Pals og Bible Buddies, kan du

ændre indstillingerne for optagelse, og her også vælge om

optagelsen skal slutte med en reklame for app’en (forvalgt)

eller ej. Vælg en bedre kvalitet, og ving reklamen fra, så har du

et bedre materiale at arbejde videre med.

LAV SELV DIT TEATER

Når man ofte nævner Puppet Pals, er det fordi det både er

gratis, brugervenligt og ikke mindst fordi man kan optage sin

forestilling og direkte lægge den ind i ens kamerarulle.

Men hvis du kombinerer en hvilken som helst dukkefilms-app

med en skærmoptager som fx Display Recorder, som vi omtaler

side 24, så har du jo i virkeligheden de samme muligheder

som med Puppet Pals, blot skal du styre to apps. Det kan

måske åbne nogle muligheder og nogle nye verdener op.

I så fald er Puppet og Fairytales et par søde apps at arbejde

med. Se filmen her til højre for Fairytales. Herunder til venstre

har vi også filmen Rødhætte, der er blevet til i en kombination

af det gratis teater Puppet og Display Recorder.

Du kan også tænke Explain Everything

som en ”teater-app”, for også her har du

jo rig mulighed for at styre flere elementer

samme tid. Her kan markørerne

måske også være med til at spille en

rolle, fx som lyssværd. Tænk her slides

som scener, der kan skiftes mellem i

stykket.

21


22

FANTASY / EVENTYR

EPIC CITADEL

Epic Citadel er en virtuel fantasiverden, som du kan gå rundt i.

Du møder ingen og kan intet foretage dig. Der er ingen baner

og du kan ikke dø. Det er med andre ord ikke et spil.

Epic Citadel er derimod en episk landsby; en fortællende

landsby. Du lukkes ind i denne utrolige verden, og kan herefter

bevæge dig rundt mellem boder, telte, borge, gyder og

pladser, alt sammen i en så smuk og detaljeret gengivelse, at

man får lyst til at leve sig ind i denne verden; og dermed er

grobunden for fortællingerne lagt.

Fortællingerne kan du forsøge at optage live med Display

Recorder, hvilket dog ikke er uden problemer, grund af det

lydbillede, der følger med, når du færdes i byen, eller du kan

tage skærmbilleder undervejs og så efterfølgende sætte dem

sammen til fortællinger i fx iMovie, Story Robe eller Explain

Everything.


Du kan til enhver tid tage et skærmbillede ved at trykke kontakten

fronten og kontakten i øverste højre hjørne ind

samtidig.

EPIC CITADEL I UNDE RVI SNI N GE N

Oplagt til dansk, historie, religion, samfundsfag, sprog.

Lad fantasien blomstre og lad eleverne lave små historier og

eventyr der finder sted i denne verden.

Eleverne kan forestille sig at de bor her, og kan herefter fortælle

hvem de er, og hvad de laver.

Man kan også tage udgangspunkt i at der vitterlig ingen mennesker

er i denne by, og digte en fortælling op omkring det.

Hvor er de alle? Er der ridderdyste sletten? Har kongen

tømt byen for én gang for alle at få bugt med pesten? Er alle

folk så skrækslagne for at se dig, at de gemmer sig inden døre?

23


24

NYE MULIGHEDER

SKÆRMOPTAGEREN

DISPLAY RECORDER

Med Display Recorder har du et lille genialt værktøj til at lave

skærmoptagelser af din iPad. Dermed kan du gennemgå programmer

eller handlinger for eleven i en lille film. Samtidig

med at skærmbilledet iPad’en optages er mikrofonen

tændt, så du samtidig kan sætte ord og forklaringer dine

handlinger. Husk at man ikke kan se, hvad du trykker , så

det er en god ide også at forklare, hvor der skal trykkes inden

du rent faktisk trykker den gældende handling.

Den færdige optagelse ligger i kamerarullen, og dermed er din

gennemgang klar til udgivelse via Skoletube App direkte til

jeres kanal klassen.

Scan mærket her til venstre for at se, hvordan Display Recorder

fungerer.

STØTTE OG HJÆLP MED S KÆRMOPTAGE LSE R

Med Display Recorder har du altså mulighed for at give elever

en støtte som de kan gense så længe de har behov for hjælp,

uden at det kræver din tilstedeværelse.

Tænk derfor også disse skærmoptagelser som en hjælp til

selvhjælp. Den ekstra indsats du har lagt betyder samtidig

også at du og dine elever hurtigere og nemmere kommer frem

til målet, nemlig at arbejde med det indhold du har forberedt.

Du kommer altså længere med din undervisning.

Display Recorder er også en kolossal løftestang for elevernes

forældre, der måske i højere grad kan risikere at blive hægtet

af, selv hvis de er rutinerede computerbrugere, da de jo ikke

har den daglige berøring med en iPad.


Prøv også at redigere dine skærmoptagelser i iMovie eller

Splice for her at stramme optagelserne lidt op. Tempoet i en

vejledning kan nemlig sagtens skrues op de steder, hvor lange

processer foregår, fx hvis du vil vise hvordan man skriver en

lang tekst: så kan du fint klippe i midten af skriveriet. Som

tommelfingerregel kan du altid klippe i forløb, hvor der ikke

sker ændringer.

Se også filmen om Rødhætte side 21, der også er et eksempel

hvordan kombinationen af skærmoptager, et dukketeater

og iMovie kan skabe en mere helstøbt oplevelse, og hvor

eleven samtidig har optimal kontrol over processen.

PROBLEM MED DISPLAY RECORDER

Ikke alle træer vokser ind i himlen, og også Display Recorder

har sine begrænsninger. Det er fx ikke problemløst at optage

situationer, hvor din iPad afspiller lyd. Så vil optagelsen enten

blive fortsat uden optagelse af den afspillede lyd, eller slet og

ret blive afbrudt.

Det problem vil du kunne støde , hvis du fx ønsker at optage

fra Epic Citadel eller hvis du optager præsentationer i Wikinodes,

der indeholder lydnoter.

DOWNLOAD FILM TIL DIN IPAD

Der findes en række apps, der kan downloade film fra nettet

til din iPad. Altså kan vi hapse en film nettet, lægge den i

vores kamerarulle, og så bygge videre den i vores arbejde.

Dermed udvider vi altså igen rammen for, hvad vi har til rådighed

for vores undervisning. Se kort eksempel her.

Funktionen er ikke særligt udbredt, da mange sikkert tænker,

at det er problematisk at downloade i forhold til ophavsretten.

Men da ophavsretten jo er ganske klar i spyttet; vi må

ikke hente noget som ikke er vores eget med mindre vi har

fået lov, er funktionen egentlig ikke svær at håndtere.

Det lyder måske begrænsende og besværligt, men udover

egne materialer og er der faktisk millioner af filmklip, hvor vi

har fået lov fx via en Creative Commons licens.

25


26

Derfor er det at downloade en forrygende funktion, som man

hverken bør snyde sig selv eller eleverne for at kunne beherske.

IDOWNLOADER PRO

Udvalget af apps der kan downloade det ene og det andet er

stort og broget, men søg selv fx video downloader i

AppStore for at se mulighederne og undersøg nøje de funktioner,

som de hver i sær slår sig op . Vi har valgt at fremhæve

iDownloader Pro til 12,-, som efter vores opfattelse har to

vigtige funktioner, nemlig 1) at den kan eksportere de hentede

filmklip i kamerarullen, og 2) at den ikke tillader download

fra YouTube. Den funktion er egentlig en forhindring, men

samtidig er det også et lille vink med en vognstang om at ikke

alt, hvad man kan hente må hentes. Godt det samme, for her

vil nemlig nemt opstå situationer, hvor eleverne vil komme til

at gå galt i byen 1 .

iDownloader Pro kan dermed hente filmklip fra fx Skoletube,

mange hjemmesider, Archive og Vimeo – og derefter eksportere

disse filmklip til din kamerarulle. Enkelt og ligetil.

Denne app giver dig kort sagt mulighed for at overføre videoklip

fra din computer til dit udstyr. Det betyder, at du nu kan

hente filmklip fra nettet ind i din iPads kamerarulle.

ER DET OVERHOVEDET LO VLIGT?

Det er ikke ulovligt at downloade fra nettet, men det er ulovligt

at hente indhold, som man ikke selv har ophavsretten til,

uden en forud indgået aftale.

Det betyder, at indhold udgivet under fx åbne licenser eller

med særlig aftale, gerne må hentes. Da alt offentligt indhold

Skoletube er udgivet under en Creative Commons licens, er

der derfor intet problem i, at vi låner af hinanden, så længe vi

overholder de aftaler, der følger med værket, hvilket som

1 Der er efterhånden rigtig mange filmklip YouTube, der er udgivet

under CC:BY-licensen, som du derfor er i din gode ret til at hente.

Der er masser apps, der kan hente fra YouTube.


standard er, at værket ikke må benyttes kommercielt, og at

man deler videre samme vilkår. (cc:by-nc-sa)

På Vimeo.com og Archive.org kan du finde tæt en million

filmklip under åbne licenser, så også her giver app’en en række

spændende muligheder. Nemt og lovligt – og dermed er

eleverne altså i stand til at arbejde videre med andres oplevelser,

viden og værk.

HVAD KAN DET BRUGE S T IL?

SAMARBE JDE

Mulighederne er utallige. To elever er i gruppe sammen. De

fordeler opgaverne mellem sig, og udgiver begge deres indhold

til Skoletube, som private klip. Herefter sender de det

hemmelige private link til deres filmklip som kun de selv har

adgang til. Makkeren kan herefter se den andens optagelse,

hente den og klippe den sammen med sine egne optagelser, til

deres endelige fælles aflevering – direkte til klassens kanal.

INTERNATIONA LE SKOLEP ROJEKTER

Til enhver kanal kan man oprette et gæstelogin og tillade at

gæster også må lægge indhold op i kanalen. Hvis læreren

opretter en ekstra kanal til et forløb med disse indstillinger,

vil det betyde, at alle de mennesker I samarbejder med vil

kunne udgive indhold i jeres kanal. Indhold som I så efterfølgende

kan nyde godt af, klippe i og bruge til egne besvarelser.

Det betyder, at en dyrepasser i Tanzania, en tankpasser i Texas,

en kaptajn i Caribien, en studerende i Slovenien, en babysitter

i Berlin, en tømrer en Tølløse, en forfatter i Finland eller

en storebror vej rundt om jorden nu kan være med i klassen.

De optager og uploader – I henter, oplever og bearbejder.

SÅDAN HENTE R DU FRA ARCHIVE OG VIME O

I filmen her til højre gennemgår vi, hvordan man kan hente

flere filmklip fra forskellige tjenester og klippe det sammen.

27


28

SKOLEBLOGS

Film og medieproduktioner skal som regel have et par ord med

vejen. Derfor anbefaler vi, at skolerne benytter sig af blogværktøjet

Skoleblogs, hvor enhver elev, lærer, klasse eller PLC

kan lave sine egne blogs. Det hele fungerer selvfølgelig ganske

nemt med uni-login, og der er lavet en række gennemdokumenterede

materialer om inddragelsen af blogs til de forskellige

målgrupper.

Skoleblogs er lavet i det åbne blogværktøj Wordpress, og

derfor kan enhver app, der kan udgive til en Wordpress-blog,

i princippet anvendes til jeres blog Skoleblogs.

Med en blog Skoleblogs.dk kan I oprette en række flotte og

målrettede skriveværksteder og aktiviteter.

Husk at Skoleblogs er en del af Lær IT pakken, hvorfor du

finder et rigt indhold af videovejledninger og inspirationer til

jeres arbejde. I må oprette alle de blogs I ønsker, så klassen

kan sagtens have en klasseblog, en wiki og måske en række

individuelle blogs, som de benytter til tema- og projektopgaver.

Med Wordpress-appen skal du først have aktiveret en indstilling

jeres blog. Det gør bloggens ejer eller administrator. Se

hvordan det gøres i dette videokursus.

WORDPRESS

Wordpress (0,-) er ganske enkelt at bruge. Længere henne i

dette hæfte, hvor vi kigger FlickrStackr, ser vi blandt andet

i den tilhørende videovejledning , hvor enkelt det også er at

kombinere skrivningen i Wordpress app’en med indsættelse

af lovlige billeder fra Flickr.

Hvis du ser det næste filmklip om Blogsy, kan du også se, hvor

enkelt det er at indsætte et medieklip fra Skoletube ind i din

blog. Det gøres stort set ens i de to apps. Dermed har vi altså

også vores iPad de samme fine muligheder for at indsætte

medier i vores blogindlæg fra fx app’en Wordpress.


BLOGSY

Blogsy (30,-) kan ligesom Wordpress koble dig sammen med

dine blogs Skoleblogs.

For de 30,- får man derudover en række ekstra funktioner

som kan være med til at gøre investeringen fornuftig. Du har

et gennemført skriveredskab, som visuelt giver dig de bedste

muligheder for at kræse om layoutet din blog.

Dertil kommer en række værktøjer i skærmens højre side,

hvor du kan koble skriveværktstedet sammen med en række

ekstra tjenester, fx en Flickr-konto. Så hvis du er oprettet som

bruger Flickr, kan du altså direkte trække dine medier

direkte ind i skrivningen.

29


30

BILLEDRESSOURCER

De næste apps herunder er taget med for at vise eksempler

hvor og hvordan vi kan finde materialer, som vi kan arbejde

videre med egen hånd. Først Nasa, som jo råder over

enorme materialer, og da de jo samtidig har valgt at indholdet

skal være frit tilgængeligt, ja så er her lidt af en skattekiste.

Derefter kigger vi FlickrStackr som giver dig alle de værktøjer,

som du kan ønske dig til Flickr. En af dens store styrker

er, at vi kan begrænse vores søgninger til kun at omfatte billeder

udgivet under åbne licenser.

NASA

Nasa har udviklet en række apps med deres enorme samling

af viden og medieoptagelser. To af de apps til iPad er Nasa

Visualization Explorer (Nasa Viz) og Nasa app HD.

De to apps er både smukke og rimelige at forstå for eleverne,

men samtidig så er indholdet, (ligesom alt indhold Nasa udgiver)

jo frit tilgængeligt, så hvad du eller eleverne måtte finde

af oplevelser i de næste apps, kan altså fint kopieres og bearbejdes

i andre sammenhænge. App’sne kan dermed være en

ressource og et klippebord.

NASA APP HD

Med Nasa app’en bevæger vi os ind i rumfartshistorien. Vi kan

se og læse om alle de maskiner og projekter som Nasa har

sendt i luften.

Herfra har vi adgang til et stort videoarkiv, Nasas tv-kanal og

et fint opslagsværk, hvor mediearkivet er ordnet efter det

fartøj, som man er interesseret i. Derudover er der fra app’en

direkte adgang til Nasaimages.org, og så er den astronomitime

hurtigt gået med at se billeder…

Scan mærket her til venstre og spænd rumdragten ind.


NASA VIZ

Nasa Viz er en utrolig oplevelse af dokumentation samlet til

flotte og gennemarbejdede historier. Samtidig er det også et

eksemplarisk materiale i forhold til tilgængelighed. Her kan

du fx læse om galoperende gletsjere og samtidig se satellitbilleder,

der understøtter forklaringerne. Når eleverne efterføl-

gende selv skal arbejde med deres besvarelser, kan de hapse

frit fra app’en og den måde smelter processerne sammen;

læsning og besvarelse tager det samme udgangspunkt og

netop for disse emner som app’en fokuserer , så er der

ingen andre muligheder for at få adgang til noget lignende.

For læreren gælder jo også, at det står dig frit for at bygge

videre dette indhold, og fx oversætte dele af teksten eller

stille en række opgaver, der tager udgangspunkt i indholdet.

Desuden er det nemt at finde disse emner behandlet i det

undervisningsmateriale skolen allerede råder over, så app’en

kan også bruges sammen med disse.

Skal eleven lave lektier nede hallen inden badminton, så henter

hun bare de gældende temahistorier ned iPad’en så

de kan tilgås offline.

31


32

FLICKRSTACKR

FlickrStackr er en suveræn app for brugere af Flickr. Både

hvis du bruger Flickr til at hente andres billeder, men også

hvis du selv er oprettet som bruger, og benytter tjenesten til

at udgive og dele dine billeder med omverden.

Med FlickrStackr har du alle de samme muligheder, som du

har Flickr.com. Du kan som bruger udgive egne billeder,

følge dine foretrukne kontaktpersoner, deltage og følge fællesskaber

i de mange grupper og meget mere. Dertil kommer,

at du kan samle dine oplevelser i stakke, heraf navnet Stackr.


Sidst men ikke mindst, så kan du søge efter Creative Commons-licenserede

billeder, som du direkte fra appen kan

downloade i din iPads kamerarulle.

Det betyder reelt, at du med god samvittighed kan gå ombord

i de mere end 200 millioner billeder, som ligger Flickr

under åbne licenser. Derfra er det en smal sag at få dem gemt

din iPad og derefter bruge dem videre i det skriftlige arbejde

fx Skoleblogs eller til en billedfortælling, film eller

præsentation i lang række apps, fx Explain Everything, Story

Robe eller Animoto, iMovie etc.

Se filmen her til højre, for at se hvordan vi kan blogge med

lovlige billeder…

Samtidig er appen så smuk og lækker, at man helt kan fortabe

sig i de mange fascinerende oplevelser, der venter en.

FlickrStackr kan samtidig være en kærkommen anledning til

at introducere eleverne for Flickr, og hvis du igangsætter et

forløb, hvor eleverne opretter en konto Flickr (de kan fx

oprette den med deres Facebook- eller Google-konto), vil du

få utrolig mange muligheder foræret i forhold til at koble

billeder ind i undervisningen.

Tænk fx de mange muligheder, du får foræret denne

måde; eleverne kan arbejde tværs af skole og hjem med

billeder; billederne kan uploades fra apps og hjemmesider

tværs af udstyr og platforme, og med sociale funktioner som

grupper og kontaktpersoner, er der lagt op til et utal af forløb

tværs af alle fag, hvor arbejdet med billeder vil opleves

smertefrit, og sidst men ikke mindst så får eleverne til at færdes

et sted nettet, hvor indholdet reelt er til rådighed for

dem qua den gennemførte implementering af Creative Commons

licenser og de mange museumssamlinger under Flickr

Commons.

Alle de skønne muligheder er selvfølgelig belyst i en række

materialer hos Lær IT, fx i det komplette videokursus

www.laerit.dk/flickr

33


34

LEKSIKA

WIKINODES

WikiNodes er en anderledes tilgang til Wikipedia. Med et

mind map-agtigt udseende knyttes de mange artikler sammen

i et smukt elastisk spind, som man kan gå opdagelse i.

VÆR D IN E GEN WIKI-VA NDRI NG SMAND

Wikinodes har en række nyttige bogmærke-, fagmærke- (etiketter)

og notatværktøjer (tekst-, billede- og lydnoter), samt

et utroligt stærkt præsentationsværktøj.

Som vi ser sidst i gennemgangen af Wikinodes, så er præsentationer

et samlingsværktøj for dine notater, som gør at du

ved præsentationen af noten også samtidig føres til artiklen.

OPTAG D IN WIKI-VANDRING

Kombinerer du Wikinodes med skærmoptageren Display

Recorder, har du mulighed for at lave din præsentation som et

filmklip for gruppen, klassekammeraterne eller for dine elever.


Du skal være opmærksom , at lydnoter giver skærmoptageren

problemer, men hvis man fx selv læser tekstnoterne op,

eller fortæller ud fra de billeder man har i noten, vil værktøjerne

fungere perfekt sammen.

Dermed laver du en lille oplevelse eller præsentation som

eleverne kan se forud for et forløb, eller klippet kan fungere

som vejledning til, hvordan de selv benytter de to apps sammen.

(Husk at de også kan downloade filmklippet i klassens

kanal fx med iDownloader Pro, og se det hjem i bussen).

PRÆSENTATI ONER SOM OPGAVER

Denne ide er lidt besværliggjort af, at man ikke kan eksportere

og importere præsentationer tværs af udstyr, så aktiviteten

her er kun mulig, hvis eleven låner den iPad, hvor

præsentationen er lavet. Derfor er ideen måske også mest

velvalgt, som en opgave eleverne kan lave to og to eller i

grupper.

I stedet for at benytte noterne i præsentationen til at komme

med svar og kommentarer, kan man jo også vende noten som

et spørgsmål eller en opgave; Hvilke film, som Kim Fupz Aakeson

har skrevet filmmanuskript til, har du set? Hvordan

mener man, at byen Horsens har fået sit navn?

Når eleverne har lavet deres opgaver og samlet dem i en præsentation,

bytter man iPad, og kaster sig ud i kammeratens

udfordringer. Herefter bytter man måske to iPads med nabogruppen

etc.

Dermed kan forløb om gamle danske byer eller danske forfattere

få en ekstra aktivitet ind i, og eleverne tilrettelægger i

virkeligheden også strategier for, hvordan de selv vil finde

svar i artikler Wikipedia / Wikinodes fremover.

35


36

SAMARBEJDE

MINDMEISTER

Det tredje digitale fællesskab som vi kan oprette sammen

med eleverne foregår i programmet MindMeister.

Det er både et selvstændigt program, der både kan afvikles

tværs af alle platforme og styresystemer, og samtidig er det

en integreret del af Lær IT-værktøjerne.

Alle mind maps kan ses og til dels også redigeres i browseren

din iPad. Herfra kan du altså også arbejde i dine mind

maps samme måde, som hvis du sidder ved en computer

og arbejder, men her vil du opleve en række tekniske problemer

med at lave underpunkter og vedhæfte bilag. De problemer

kommer du ud over med MindMeisters app til iPad.

Med appen logger du dig ind med dit uni-login, men inden da

skal man lige forbi ”Indstillinger” og vælge MindMeister nederst

i menuen til venstre, for herefter at aktivere punktet

”Alternativt login”. Herefter er appen klar til at logge dig ind

via uni-login.


MindMeister kan være rammen for utrolig mange aktiviteter,

og vi har derfor også glædet os til at kunne præsentere

MindMeister som et af de værktøjer, Skoletube, der vil

være med til at forme undervisningen fremover.

Et af de mange eksempler at tænke MindMeister ind i undervisningen,

er i forhold til klassens årsplan. Her kan et synligt

fælles mind map sikre, at eleverne altid kan tilgå vigtige

materialer og links. Samtidig giver mind mappet en række

fordele for skole/hjem-samarbejdet, ligesom fagkolleger kan

koordinere deres aktiviteter mere smidigt.

Se også vores kurser om mind map i engelskundervisningen,

som mødeværktøj, se alle funktionerne gennemgået i det

grundlæggende kursus og læs mere it-didaktisk om digitale

stilladser etc.

TIPS TIL BRUG AF IPAD

Her er et par nyttige tips til din iPad.

SKÆRMBILLEDE

Du kan altid tage et billede af din

skærm. Det gør du ved at trykke

frontknappen og knappen øverst til

højre ned samtidig, som illustreret her

til højre. Herefter bliver der taget et

billede af din skærm som lægges ned i

din kamerarulle.

Så hvis du lige har noget du skal vise;

et skærmbillede, som du gerne vil

knytte en forklaring eller en vejledning

til, eller du måske bare ser noget

der fanger din interesse, så er det en

nem mulighed.

Tænk også denne funktion i forhold til

at lave vejledninger til dine elever, fx i

Explain Everything eller i Story Robe,

eller i forhold til at skrive en vejled-

37


38

ning til dine elever jeres blog. Her kan du jo også via appen

Wordpress skrive direkte din iPad til Skoleblogs.

SKIFT MELLEM PROGRAMMER

Du kan altid skifte fra ét program til et andet ved at glide med

fire (eller flere) fingre til siden. Derved kan du altså nemt

skifte fra fx en åben hjemmeside til et fortælleværktøj etc.

Du kan også klikke to gange frontknappen for at åbne listen

over åbne programmer, for her at skifte til det ønskede

program.

SAMLET OVERBLIK

Vi er ved vejs ende. Vi har været omkring en række apps og

ideer. Løbende har du har mulighed for at scanne dig frem til

præsentationer af de mange apps.

Alle disse film er samlet i kanalen iPad Apps, som du kan

komme ind til via dette mærke her til venstre.

EKSTRA INDHOLD

I kanalen er der også ekstra film, som vi ikke har haft plads til

at gennemgå her, fx det lækre tegneprogram 53 Paper, som

giver en helt ny tegneoplevelse. En fin funktion her er, at du

kan eksportere dine tegninger som enkelte billeder, eller du

kan eksportere hele tegneblokken som en pdf til iBook, Dropbox

eller direkte ind til Explain Everything. Herved kan du

sætte ord dine tegninger og ændre dine skitser til en billedfortælling.

I kanalen finder du alle de 16-20 film, som vi har været omkring

her i hæftet.


AFSLUTNING

Med klassens kanal Skoletube, samarbejde i MindMeister

og skriftlige værktøjer Skoleblogs, tilstræber vi fortsat at

give jer de bedste rammer for at kunne udnytte it i undervisningen.

Vi kiggede indledningsvis , hvordan klassen faktisk har to

typer af fællesrum, som de kan færdes i; det fysiske klasselokale

og de digitale; klassens kanal, klassens mind maps og

klassens blogs.

Den digitale ramme skaber en forlængelse for vores undervisningsarena;

for vores planlægning, for elevernes arbejde,

for klassens aflevering og for præsentation og evaluering.

Helt naturligt, vil vi måske sige i år, men ser vi bare et eller to

år tilbage, havde de digitale rammer slet ikke den samme

opmærksomhed.

Vi bevæger os langsomt, men sikkert, i retning af at tænke

digitale og fysiske rammer som (lige) vigtige.

Ser vi bare et til to år frem, vil vi begynde at finde mere sikre

ben at stå rent it-didaktisk, men hvor der stadig også er

nye oplevelser og aktiviteter, der hele tiden vil dukke op. Måske

vil vi til den tid, så småt også begynde at redefinere et

begreb som tilstedeværelse. Vi er alle enige om at det at være

fokuseret og opmærksom er afgørende for at opleve og reflektere,

men hvor undervisningen i det fysiske rum kræver opmærksomhed

af alle samme tid og sted, vil der med it også

være muligheder for at det kan revideres.

Her vil et værkstøj som VoiceThread kunne udvikle og pirre

til vores forståelse af tilstedeværelse i sted men ikke tid,

værktøjet ligger allerede nu Skoletube, og fungerer i både

en browser og som app. Videosamtaler vil kunne skabe en

delvis tilstedeværelse i tid men ikke sted. Elever, der samarbejder

i online værktøjer som MindMeister, vil kunne følge

hinanden fra deres skrivebord derhjemme, og måske har de

allerede med Facebook mærket en grad af fællesskab og til-

39


40

stedeværelse, til trods for at vi her kun har et digitalt rum at

færdes i.

Det er med det for øje, at vi skal nyde det fysiske fællesskab i

skolen og give hinanden oplevelser og relationer, der giver os

noget at bygge , når vi efterfølgende skifter til det digitale

miljø.

Med skærmoptagelser og forklaringer kan vi forberede en del

af vores fremlægning og præsentation, som vi ellers har ved

tavlen. Det kan være en forberedelse for eleverne eller en

repetition sammen med forældrene, men det kan også være i

situationer, hvor eleverne gerne vil dele noget med hinanden

eller samarbejde, og derfor har et behov for at kunne fortælle.

Her er skærmoptagelserne gode til at fange ens aha-oplevelse

i nuet, og nemme at dele med makkeren, når tid og sted er til

det.

I Lær IT vil vi fortsat have som mål at sikre de bedste rammer

for jeres it-didaktik uanset styresystem og type af udstyr…

Med iPad’en åbnes mange nye muligheder, og nye måder at

arbejde . Vi glæder os til også her at give jer de bedste vejledninger

og ideer.

Rigtig god fornøjelse med Lær IT – også med din iPad.


APP OVERSIGT

På denne og de næste to sider har vi samlet den direkte adgang

til AppStore for de fleste af de mange apps, der omtales i dette

hæfte. Scan mærket med din qr-læser, fx I-nigma.

Så kommer du direkte til de enkelte apps inde i AppStore.

41

More magazines by this user
Similar magazines