SILIKONE VÅDRUM 2650 - Bostik

tds.bostik.se

SILIKONE VÅDRUM 2650 - Bostik

SILIKONE VÅDRUM 2650

Produktbeskrivelse

Antimugbehandlet 1-komponent

eddikkesyrebaseret silikone-fugemasse. Hurtig

tørrende og elastisk med meget god

ældningsbestandighed. Produktet er

antimugbehandlet.

Se tekniske data. Opfylder kravene iht. ISO

11600.

Anvendelse

Tætning og fugning i våderum som bruse- og

badeværelse, køkken og andre steder, hvor

risikoen for mugangreb kan forekomme.

Produktet har en speciel god

vedhæftningsevne på materiale som fliser,

porcelæn, glas, emaljerede og glaserede

flader, rustfri stål, eloxseret aluminium,

polyester, akryl mm. Silikonefugen kan gulne i

små lokaler uden vinduer og hvor den

udsættes for emner som afgives fra maling,

træ etc. Dette gælder især de lyse farver

Instruktion for anvendelse

Forbehandling af fugefladerne:Alle redskaber

og værktøj som skal anvendes til påføringen,

skal være absolut tørre og rene. Fugtighed og

vand fremskynder hærdningen, og kan i

ekstreme tilfælde gøre påføringen umulig.

Ligeledes skal alle redskaber og værktøj

rengøres efter brug, da hærdet masse kun

Tekniske data

fjernes mekanisk. Til rengøring anbefales f.eks.

xylen eller mineralsk terpentin. Ved alle

fugearbejder gælder, at fugerne skal være

rene og tørre og fri for olie, støv og

fremmede partikler. Metal og glasflader bør

altid affedtes omhyggeligt med oliefri

opløsningsmiddel.

Primerbehandling:På følgende materiale skal

ikke anvendes

Primer:Glas, porcelæn, glaserede og

emaljerede flader og elokseret aluminium.

I tvivlstilfælde kontakt Bostik A/S.

Vådrums silikone 2650 påføres tidligst 15

minuter efter at en evt primer er påført.

Primeren bør ikke tørre længere end 2-3

timer for at undgå at fladen samler støv og

snavs.

Baggrundsmateriale:Fugen skal altid udføres

således at fugemassen kun hæfter ved fugens

2 sider og ikke dens bund. Bostik Bagstopliste

er velegnet som bagstop. Er fugen ikke er dyb

nok, kan polyethen tape anvendes.

Påføring af fugemassen: Den bedste

vedhæftning opnås, når fugen fyldes godt ved

påføringen og fugefladen derefter trykkes til

ved efterglatningen., således at materialet får

fuld kontakt med vedhæftningsfladerne.

Efterbehandling af fugen:Efter påføring af

tætningsmidlet glittes overfladen til med en

fugepind, dyppet i svag sæbeopløsning. Pas på

Egenskaber før påføring

Materialetype: Silikonegummi

Konsistens: Blød tixotrop masse

Hærdesystem: Acetoxy

Densitet: ca. 1,02 g/cm³

Arbejdstemperatur: +5ºC til + 40ºC, dog ikke mod frostbelagde flader

Brandfarlig: Nej

Lagringstid: 1 år i uåbnet emballage. Tørt og køligt.

Egenskaber efter påføring

Klæbefri overflade: Klæbefri overflade:

Hærdning: 1-2 mm per døgn afhængig af luftfugtighed og

temperatur

Hårdhed: Ca. 0 Shore A

Elasticitet: ca. 0,4 N/mm² ved 100% elasticitet

Bevægelsesoptagning: ± 25 % av ursprunglig fogbredd

Temperaturbestandighed: - 50ºC til + 150ºC, kortvarig op til + 200ºC

PRODUKTDATABLAD

Version 201007.002-001

1 (2)

at der ikke kommer vand fra fugepinden

mellem massen og fugesiden. Fugtning af

fladen fremskynder hærdningen og mindsker

risikoen for forurening af fugefladen. OBS!

Glitning af overfladen og evt. fjernelse af

maskeringstape skal ske umiddelbart efter

påføring, da massen hærder hurtigt.

Fugedimensionering:Det er yderst vigtigt at

fugebredden på konstruktionsstadiet dimensioneres

korrekt, både af hensyn til

forventede bevægelser i fugen og til den

maksimalt tilladte bevægelse for

tætningsmidlet. Som almen regel ved

fugedimensionering gælder, at fugebredde-

/fugedybde bør være i forholdet 2/1.

Fugedybden bør ikke være mindre end 4mm.

Sikkerhed

Uhærdet masse afgiver eddikesyre, hvorfor

en vis forsigtighed bør iagttages. Sørg for god

udluftning således at eddikesyrens dampe

ikke irriterer øjnene.

Sørg for at børn ikke kommer i kontakt med

uhærdet fuge eller masse.

Hærdet masse er giftfri og helt fri for

eddikesyre. Vådrumes Silikone 2650

indeholder funkissider.For yderlig information

se sikkerhedsdatablad.


Aldersbestandighed: Meget god mod UV-stråler, ozon og klimatisk

påvirkning

Kemikaliebestandighed: Meget god mod de fleste kemikalier. I tvivlstilfælde

kontakt Bostik A/S. Opfylder antimugtest normen i

henhold til ISO-846/1978, metode A og B

Overmaling: Kan ikke overmales

PRODUKTDATABLAD

Version 201007.002-001

2 (2)

More magazines by this user
Similar magazines