Her skal det nye hovedkontor spire frem - DSV

www1.dsv.com

Her skal det nye hovedkontor spire frem - DSV

6 moves

fortsat fra side 5

sideløbende på 24 lokationer. Men nu får vi redskabet

til at blande kortene og udvikle kendskabet

til hinandens forretningsområder – og drage

mere nytte af alle de gode ideer”.

Masser af synergi

Af mere kontante fordele kan nævnes de indlysende

besparelser bl.a. ved fællesadministration,

fælles kantine, forsikringer og vedligeholdelse,

viceværtfunktion, rengøring, tryksager,

gaffeltrucks, telefoni og IT, men også færre

palletransporter, shuttleomkostninger mellem

terminaler og tab af produktions- og køretid.

Hertil kommer de personalemæssige gevinster

ved uddannelse og de relaterede transportomkostninger

samt en bedre udnyttelse af ledelsesressourcerne.

”Vi får chancen for at sætte det stærkeste hold i

branchen, når vi går fra 24 lokationer til syv. Vi

håber og tror på, at vi kan udnytte den mulighed

for at styrke selskabet yderligere samtidig med,

at den enkeltes karrieremuligheder vil vokse”,

siger Johnny Holm Jensen og tilføjer:

”Det er vigtigt for os at understrege, at ingen

bliver overflødige i denne proces. Tværtimod

skal den synergi, vi vil opnå, være medvirkende

til, at vi fortsat kan vokse. Holdene er sat, og vi

vil meget gerne holde på dem, vi har i dag”.

Underrettet fra dag 1

Det er endnu ikke afgjort, hvem der først

rykker til det nye transport- og logistikcenter

i Ringsted. Foreløbigt skal den nyerhvervede

400.000 m 2 store grund gennem lokalplanfasen,

hvor den tidligere landbrugsjord skal

godkendes til erhvervsmæssig bebyggelse.

Først i 2009 forventes det, at byggeriet kan

begynde. Alligevel er medarbejderne i hele

den danske organisationen løbende underrettet

fra første færd.

”Vi véd, at nogle medarbejdere rammes af det

her transportmæssigt”, siger Brian Winther

Almind.

”Vi har gennemført analyser af medarbejdernes

transportbehov, og der er en gruppe –

eksempelvis i Nordsjælland – som vil få noget

længere køretid til arbejde. Derfor valgte vi

også at melde ud så tidligt som muligt, så vi

kunne forhindre rygtedannelse og undgå uro”,

siger han. Ligeledes vil der vest for Storebælt

være en del medarbejdere, som får længere

transporttid til arbejde.

”Det giver uundgåeligt nogle udfordringer”,

siger Henrik Nielsen.

”På den anden side har vi allerede indledt

rundvisninger i Horsens, hvor nogle af turguiderne

er medarbejdere, som har oplevet

at blive flyttet til Horsens fra henholdsvis

Padborg og Herning. Det er vigtigt for os

at synliggøre de mange muligheder, der gør

Horsens indbydende og tillokkende – ikke

mindst ud fra et karrieremæssigt synspunkt”,

siger han og fortæller, at de nye 21.000 m 2 i

Horsens bliver ”pænt og ordentligt” byggeri

med masser af nye faciliteter. Et byggeri, som

i øvrigt skal give inspiration til det fremtidige

hovedkontor og ”transportsupermarked” i

Ringsted.

Militærisk præcision

Ifølge Johnny Holm Jensen er al kommunikation

omkring den samlede ”Danmarksplan”

foregået med ”militærisk præcision”, hvor

alle budskaber og tidspunkter er diskuteret og

godkendt af den 18 mand fælles ledergruppe,

SMG (Strategic Management Group) fra de

tre divisioner og Group. Samtlige 24 lokaliteter

har haft besøg af mindst én af de tre

topchefer, som ærligt og redeligt har fortalt

alt, hvad der var at vide – og flittigt besvaret

spørgsmål fra medarbejderne.

”Det har været et utroligt positivt forløb, hvor

vi i cheflaget har været fuldkommen enige om

hensigter, formål og strategi. Det tror jeg har

været afgørende for, at budskaberne har været

positivt modtaget af medarbejderne, som

vi har indtryk af glæder sig til de nye muligheder

– også selvom det for nogen betyder

længere transporttid”, siger Johnny Holm

Jensen.

More magazines by this user
Similar magazines