Fortryk - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Fortryk - Inatsisartut

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006.

Dagsordenens punkt 108

Turismepolitisk redegørelse 2006.

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut.

Sivert K. Heilmann, Landsstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked, Erhvervsuddannelser,

Atassut.

Jeg har hermed fornøjelsen af at fremlægge Landsstyrets turismepolitiske redegørelse 2006.

På forårssamlingen havde vi en lang og interessant forespørgselsdebat om, hvordan vi kan

fortsætte udviklingen på turismeområdet med det formål at øge indtægtsmulighederne for den

fastboende befolkning. Jeg nævnte i den forbindelse, at jeg her på efterårssamlingen ville

forelægge en turismepolitiske redegørelse, der skal danne baggrund for en ny flerårig

handlingsplan 2007 – 2010 for fortsat udvikling af turismen.

Det er denne redegørelse, vi skal behandle her i Landstinget i dag.

Jeg nævnte endvidere på forårssamlingen, at det er Landsstyrets vurdering, at der er sket en

meget positiv udvikling inden for turismen i de seneste år. Både i antallet af turister, i anløb af

krydstogtskibe, i udviklingen af forskellige turismeformer, i antallet af indenlandske

turismeoperatører – og dermed i den lokale beskæftigelse – og endelig i kvaliteten og antallet

af de tilbud, der er til turisterne. Hotellerne udvider for egen regning og risiko. Der kommer

flere og flere P-godkendte både. Eksemplerne viser, at der er optimisme i branchen.

De regionale destinationssamarbejder skal i samarbejde med den nationale koordinering og

den indsats, som GTE - Grønlands Turist- og Erhvervsråd står for, sikre, at Landsstyrets

intentioner om udvikling af turismen til et stort og bærende erhverv i Grønland føres ud i

More magazines by this user
Similar magazines