Fortryk - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Fortryk - Inatsisartut

livet. Jeg nævnte i foråret, at Landsstyret ved flere lejligheder – senest på GTE’s

generalforsamling – har udtrykt sin tilfredshed med den indsats, som medarbejdere, direktion

og bestyrelse i GTE har ydet. Jeg kan udstrække denne ros til også at omfatte

destinationssamarbejderne.

Jeg skal ikke her komme nærmere ind på detaljerne i den positive udvikling, der er beskrevet i

redegørelsen. I stedet vil jeg beskæftige mig med de udfordringer, turismeerhvervet står

overfor de kommende år. Jeg vil samtidig sige, at jeg håber, at det er disse udfordringer, som

den efterfølgende debat kommer til at handle om. Det vil give GTE, Erhvervsdirektoratet og

Landsstyret det bedste grundlag for at fastlægge handlingsplanen for de kommende fire år.

I redegørelsen har Landsstyret listet en række indsatsområder, der skal sikre de bedst mulige

rammebetingelser for erhvervet. Disse indsatsområder er inden for følgende områder:

Infrastruktur

Kompetenceudvikling og arbejdsmarkedsforhold

Produktudvikling

Modtageapparatet - regional og lokal forankring

Markedsføring

Strukturovervågning og analyse

På et nyligt afholdt topmøde for turisterhvervet, var det i høj grad også disse områder,

erhvervet fokuserede på. På nogle områder har Landsstyret hovedansvaret; på andre områder

er det turisterhvervet selv, der først og fremmest må løfte opgaverne.

Fra næste sommer begynder Hurtigruten at besejle Grønlands vestkyst med et krydstogtskib,

hvor passagererne flyves til og fra Grønland. Jeg synes, dette er en spændende udvidelse af

turismeaktiviteterne, og jeg hilser Hurtigruten velkommen på det grønlandske marked. Men

det stiller også yderligere krav til modtagefaciliteter og tilbud om oplevelser, udflugter mm.

for krydstogtgæsterne.

En anden positiv nyhed er, at der alligevel bliver flyforbindelse mellem Island og

Sydgrønland i sommermånederne. I modsætning til tidligere er det nu på kommercielle vilkår.

Det vil sige, at Hjemmestyret ikke stiller en såkaldt underskudsgaranti sammen med den