Fortryk - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Fortryk - Inatsisartut

Der er på kysten opnået forskellige erfaringer omkring servicering og driften af turismen, for

nogen er det gået godt og for andre mindre godt, det er derfor nødvendigt at opsamle disse

erfaringer.

Vi er vidende om at ca. 15.000 turister ankommer til Kulusuk og Tasiilaq om året. Vi finder

det mærkeligt at disse tal end ikke medtages under turismestatistikken.

Uddannelsen til turistguide og outfitter der blev kørt frem til 2003 er nu stort set ikke kørende,

vi vil gerne vide grundene hertil. Vi mener at folk med interesse i at beskæftige sig med

sådanne erhverv er støtte værdige.

Det er nødvendigt at skabe en erfaringsudveksling mellem de forskellige turistaktører,

ligeledes er en løbende gensidig orientering mellem turistaktørerne nødvendigt, for at kunne

støtte op for hinanden, derfor er der behov for en løbende opkvalificering af aktørerne. Det er

ligeledes meget nødvendigt at opsamle de gode oplevelser turisterne melder tilbage på, det er

sådanne redskaber der er behov for i udviklingen af turisterhvervet.

Derfor vil vi kræve at turister skal udfylde skemaer og aflevere deres evaluering af deres

oplevelser tilsat forslag til forbedringer.

Der er stadig for mange udefra, som servicerer turisterne, når man træder ind på hoteller og

sømandshjem lægger man mærke til at det er danskere der arbejder på disse steder, driften

varetages ofte af danskere, vi har ligeledes erfaret at der hentes arbejdskraft udenfor landet til

serviceringen af turisterne, i redegørelsen er det ligeledes nævnt at der ikke blandt

lokalbefolkningen er incitament til at arbejde indenfor turistbranchen og at der ikke indenfor

den nærmeste fremtid stadig vil være nødvendig med tilkaldt arbejdskraft indenfor erhvervet.

Danske retter optræder ofte på menuen og det er meget sjældent at vi finder grønlandske retter

på menuen. Ydermere vil vi fra Siumut kræve at lokale varer serveres, da disse madvarer end

ikke tilbydes i mange restaurationer.

Der er derfor nødvendigt at få vendt dette, således at flest muligt af lokalbefolkningen

kommer i beskæftigelse indenfor turisterhvervet, ligeledes at der i videst mulig omfang

tilbydes grønlandske retter på de fleste spisesteder, Siumut mener at vi ikke bør skamme os

over de grønlandske retter men bør være stolte over disse. Ligeledes mener vi i Siumut at det

bør være nogle af de krav der stilles ved veterinærgodkendelse af spisestederne. Turisterne

More magazines by this user
Similar magazines