Fortryk - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Fortryk - Inatsisartut

ør rejse stolte fra landet med gode kulturelle minder, hvor de er blevet serviceret af

lokalbefolkningen, hvor de har mødt landets befolkning, hvor det har været på besøg i et

grønlandsk hjem, medbringende husflidsarbejdet osv. osv.

Det er glædeligt at dette også lykkes nogle steder, som for eksempel i forbindelse med anløb

af kysttogtskibe i Qaqortoq, hvor lokalbefolkningen inddrages i arbejdet, hvor der opfordres

til deltagelse i at skabe oplevelser for turisterne, derfor mener Siumut at det er sådanne

erfaringer der bør spredes til andre steder på kysten.

Siumut fremlagde beslutningsforslag ved forårssamlingen om, at pålægge Landsstyret til at

skabe initiativer for inddragelse Grønlands lokalbefolkning mere i turismeerhvervet, samt få

skabt interesse for erhvervet i lokalbefolkningen.

Videruddannelser indenfor turisme må genopstartes, og vi mener at det er bidende nødvendigt

med en struktureret turismeuddannelsesinstitution. Under Vest Nordisk Råds møde i

Maniitsoq her i foråret tilbyd Islændingene deres samarbejde, og da dette burde med

fremstrakt hånd af vores land, skal Landsstyret iværksætte opnåelsen heraf.

Erhvervsdrivende indenfor fangst og fiskeri, og i øvrigt lønmodtagere, skal have mulighed for

at supplerer indtægterne gennem turisterhvervet, de hindringer der er lagt for dette kræver

Siumut fjernet hurtigst muligt, og det er at man skal have mindst 50 % af sin indkomst

gennem fangst og fiskeri for at kunne opnår fangstbevis som erhvervsjæger, dette er

undertrykkende for den enkeltes rettigheder ved erhvervsvalg, som ikke hører hjemme nogen

steder. Derfor kræver vi at Landsstyret tager initiativer til af få denne lovgivning fjernet til

vintersamlingen.

Det er nødvendigt at vi får personbefordringen med skibe og med fly tilrette meget bedre end

det er i dag, vi må kunne komme til bygderne på en mere fleksibel måde, disse er også

berettiget til at kunne få del i turisterhvervet, bygderne og fåreholderstæderne er trækplaster

for turisterne og mulighederne for at kunne udnytte dette hilser vi velkommen fra Siumut.

I Siumut mener vi at det er nødvendigt at højne serviceniveauet i lufthavnene for rejsende og

turister ligeledes i dag er lufthavnene lukkede om søndagen og det der ikke længere

hensigtsmæssigt, folk ønsker at rejse, når de har fri i weekenderne og der bør skabes

muligheder herfor.

More magazines by this user
Similar magazines