Fortryk - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Fortryk - Inatsisartut

Nu om dage er det ikke et fremmed syn, at der udefra er stor interesse i at forske i Grønland,

blandt andet fordi vores miljø i det arktiske er meget sårbart, når større miljøforureninger

forekommer, har det oftest større og mærkbare konsekvenser i miljøet, for dyrene og ikke

mindst menneskene i Arktis.

Derfor er vi i ATASSUT af den holdning, at tiden er inde til at, borgerne i vort land får

muligheden for at viderebringe deres observationer af natur-, miljø-, eller dyrefænomener til

et centralt organ - for at den forskelligartede viden og kendskab fra borgerne kan være med til

at få en medindflydelse indenfor forskningen og ikke mindst sikre, at vore efterkommere kan

få nytte af den viden, samt at der ikke går noget viden tabt i fremtiden.

Tak.

Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut.

Og det er så Thomas Kristensen, Atassut, der her har fremlagt forslaget. Og nu er det

Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø.

Asii Chemnitz Narup, Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø, Inuit Ataqatigiit.

Tak.

Landsstyret takker hermed ATASSUT’s landstingsmedlemmer for forslaget om, at

Landsstyret skal arbejde for en Landstingsbeslutning om et dataindsamlingssted for

observationer af forskellige natur-, miljø- eller dyrefænomener.

Landsstyret kan oplyse, at der alleredepå nuværende tidspunkt foretages dataindsamling, der

omfatter brugernes observationer af forskellige natur-, miljø- eller dyrefænomener, på flere

forskellige måder. Herunder kan der skelnes mellem mindst tre forskellige former for

registrering og anvendelse af brugernes observationer:

• Brugerviden studier.

• Anvendelse af brugeres lokalkendskab og færdigheder.

• Brugerobservationer i forbindelse med fangsten.

Brugerviden studier søger ofte at afdække overleveret og akkumuleret lokal viden om arter og

økosystemer (også kaldet traditionel viden). Formålet hermed er dels at registrere og bevare

denne viden for eftertiden og dels at anvende den i forbindelse med planlægningen af

More magazines by this user
Similar magazines