Fortryk - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Fortryk - Inatsisartut

hele året. Mærke vintertusmørket, kulde, nordlys, snestorm, fænomener som ikke kan opleves

i andre lande, må vi også reklamere for.

Hvis vi skal kaste et tilbageblik på handlingsplanen for turismen 2003 til 2005, de tre vigtige

år, kan det siges, at målet har været en udvikling af et bæredygtigt turismeerhverv, samt en

bæredygtig økonomi. Målet for turismen har været, at antallet af turister skulle øges med 3 til

6 procent i løbet af disse tre år. Og dette mål kan siges at være opnået, idet turisterne er øget

med 6 procent i løbet af disse år. Dog er der ikke tal for, hvor gavnlig turismen har været rent

økonomisk for vort land.

Det har ellers været målsætningen for vort lands økonomi, at der for 2005 skulle være

indtægter på 560 mio. kr., samt at dette skulle indebære 1.000 arbejdspladser. Men der er ikke

dokumentation for disse målsætninger, bortset fra en indtægt for afgifter for

krydstogtturismen på 5 mio. kr. Og derudover er der ingen dokumentation for, hvor mange

penge der er blevet tjent, og hvor mange arbejdspladser som turismen har kastet af sig.

Derfor finder Inuit Ataqatigiit det ønskeligt fra Landsstyret og GTE-bestyrelsen, at der bliver

udarbejdet materiale vedrørende oplysninger om den økonomiske gevinst, samt oplysning

med hensyn til beskæftigelsesmæssig gevinst.

Vi vil gerne få afdækket, hvor meget vi indtil videre har fået tjent for de mange penge, som vi

har fået afsat over Landskassen, samt hvor mange arbejdspladser de turistmæssige tiltag har

medført. I forhold til oplysninger om turisme, bør vi vide hvad pengene, som investeres til

turismen, går til, hvor stor omsætningen er i vort land, hvor meget der tjenes på turisterne,

hvem der har gavn af turismen, og så videre.

Med hensyn til handlingsplanen for de næste fire år, finder Inuit Ataqatigiit væsentligt, at

transporten til og fra vort land bliver struktureret tilfredsstillende. Udenrigsbeflyvningen bør

udvikles. I dag bliver der kun udført flyvninger til og fra Danmark, og fra og til Island. Det

bør være muligt at komme direkte til vort land fra flere lande, ligesom det er muligt at gøre

det fra Danmark, Færøerne og Island. Disse lande bør være mulige, for at de bliver tilbudt

som mellemstationer, for at komme til og fra resten af verden. Vi bør have en målsætning om,

at udvikle og samarbejde om transport og varer og personer, til gavn for alle.

More magazines by this user
Similar magazines