Fortryk - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Fortryk - Inatsisartut

ørredelve og andre. Dette vil vi ikke omtale yderligere. Men vi vil blot henvise til

behandlingen af punkt 62, fredag den 6. oktober 2006.

Med disse bemærkninger tager vi Landsstyrets Turismepolitiske Redegørelse 2006 til

efterretning fra Inuit Ataqatigiit. Tak.

Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Det var Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit. Nu er det Thomas Kristensen, Atassut.

Thomas Kristensen, Atassuts ordfører.

Tak. Efter at vi fra Atassut med stor interesse har gennemgået og vurderet nærværende

turismepolitiske redegørelse 2006, skal vi hermed fremkomme med følgende bemærkninger

til denne:

Først og fremmest vil vi gerne bringe vort tak til Landsstyret for den grundige redegørelse,

der klart fortæller om hvilke indsatsområder Landsstyret gerne vil viderebygge indenfor

turismepolitikken.

Det forhold at borgere fra resten af verden mere og mere er interesseret i at besøge vort land

som turister, skal vi benytte os godt af som et samfund, og betragte dette som en god

mulighed for erhvervsudvikling på området, og vi må i fællesskab arbejde for at betingelserne

for erhvervet er optimale.

Turismeoperatørerne i Grønland bliver flere og flere, og de er godt i gang med at specialisere

sig indenfor de produkter, de gerne vil udvikle. Men såfremt de skal have optimale forhold for

at kunne udvikle sig, er det en forudsætning at de har gode lovgivningsmæssige rammer samt

gode økonomiske muligheder.

Det offentlige og turistaktørerne i fællesskab.

Det er vigtigt at man, i forbindelse med udviklingen og nyskabelsen af turismeerhvervet, i

fællesskab og i samarbejde udvikler mulighederne Vi mener i Atassut, at Grønlands Turist og

Erhvervsråd, og dens konsolidering, er en god, solid og troværdig grundlag for at kunne skabe

dynamisk udvikling indenfor turismeerhvervet, der også kan sikre at det grønlandske samfund

får optimal udbytte af erhvervet.

More magazines by this user
Similar magazines