Fortryk - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Fortryk - Inatsisartut

Vi vurderer ligeledes i Atassut, at Landstingets lyst til at bidrage til erhvervet generelt er god.

Fordi hvis kikker vi på Landstingets nuværende finanslov og finanslovsforslaget til næste år,

så fremgår det klart, at Landstinget velvilligt gerne vil være med til at konsolidere

turismeerhvervets økonomiske grundlag, blandt andet ved at give mulighed for tilskud og lån

på området. Dette er rigtig godt, men langt fra nok.

For det gode økonomiske råderum, er ikke det eneste faktor for at intentionerne om at skabe

solid turismeerhverv, der fortsat er i udvikling.

En meget vigtig forudsætning for at turismeerhvervet kan udvikles på solidt grundlag er, at

markedsføringen af Grønland er klar, synlig og optimal.

Turisterne rejser ikke alene for at kunne se, men de rejser i høj grad også efter oplevelser, som

ikke kun består af private turisttilbud. Men de vil også gene have indblik i vores levevis, vores

natur, samt vores kulturelle værdier.

Fællesværdierne, og tilbudene for turisternes oplevelser i vort land, skal koordineres, og så

vidt som muligt bestå af enestående tilbud, aktiviteter og oplevelser. Det kan dreje sig om

overnatning, oplevelser, attraktioner, bespisning af grønlandske specialiteter, transport, naturog

kulturtilbud m.m.

Vi mener i Atassut at, forudsætningen for at disse tilbud af oplevelser kan være en succesfuld

oplevelse, for den enkelte turist eller turistgrupperne, er det en forudsætning, at det offentlige

og private turistaktører i fællesskab og tæt samarbejde, sikrer optimale betingelser.

Derfor er det vigtigt at man i fællesskab koordinerer de forskellige tiltag af tilbud. Og vi er i

Atassut fortrøstningsfulde over, at man i Grønland ikke blot satser på koordinering på centralt

hold, men at man også satser på koordinering i de forskellige destinationer.

Men lige så vigtigt det er at koordinere indsatsområderne indenfor turismen, er det er

ligeledes lige så vigtigt at man i fællesskab sikrer optimal markedsføring og salg af

turismetilbud. Og vi mener i Atassut, at man må satse langt mere på markedsføringen, uanset

om det drejer sig om det offentlige, herunder Hjemmestyret og kommunerne, vort lands

More magazines by this user
Similar magazines