Fortryk - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Fortryk - Inatsisartut

ådgivning. Yderligere formodes det at denne inddragelse af brugerne i forvaltningsprocessen

vil kunne bidrage til at skabe større forståelse og accept for nødvendige forvaltningstiltag.

Landsstyret finder det ligeledes relevant at inddrage befolkningens traditionelle viden –

oparbejdet gennem generationer - omkring miljøfænomener, ikke mindst set i lyset af de

klimaændringer der har så stor indflydelse på vores dagligdag. Denne traditionelle viden vil

således kunne bidrage til en større forståelse af de sammenhænge, hvori klimaforandringer

foregår.

Landsstyret er derfor positivt indstillet overfor at undersøge mulighederne for at foretage en

systematiseret og koordineret indsamling af brugerobservationer samt traditionel viden, og

vurdere hvordan man kan sikre at disse kan anvendes i forvaltningen. De relevante

direktorater og Grønlands Naturinstitut vil i nær fremtid derfor tage initiativ til at vurdere

mulighederne for at arbejde videre med en systematisering af brugerobservationer til

anvendelse i forvaltningen, samt forskningen.

Og det var forslaget fra Atassut gruppen. Tak.

Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut.

Og det er så Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø. Og nu går vi over til Partiernes

overførere først Kim Kielsen, Siumut.

Kim Kielsen, Siumuts ordfører.

Fra Siumut har vi følgende bemærkninger til beslutningsforslaget, som er fremført af

Atassut´s landstingsgruppe.

For det første mener vi, at almene viden og videnskabelig viden skal adskilles.

Ved den almene viden har folk over tid observeret og iagttaget forskellige fænomener i

naturen som de mener er gavnlige for forskningen – hvilket nogle også kan, men i de fleste

tilfælde vil den videnskabelige indsamling af viden foregå på andre måder.

Forskere indsamler data ved anvendelse af systematiske undersøgelser og procedurer samt

tidsrum af forskellige fænomener i naturen, herunder bidrager også fangere, fiskere og

borgere i tæt samarbejde med forskerne med deres oplysninger efter anviste

More magazines by this user
Similar magazines