Fortryk - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Fortryk - Inatsisartut

så er det andre spørgsmål, som man har lovet at afgive en skriftlig besvarelse, og så er nogle

af dem ikke blevet besvaret. Men jeg håber alligevel, at de spørgsmål der er fremsat her i

salen, vil blive besvaret skriftligt.

Endvidere vil jeg også lige komme ind på, indenfor turismen og indenfor turismearbejdet.

Selvfølgelig så er der flere partier som har efterlyst, og som vi fra Kattusseqatigiit Partiiat har

sagt i vores indlæg, at uddannelserne indenfor turisme, kurserne indenfor turismebranchen,

således at vi bedre kan udnytte den lokale befolkning. Det skal tages alvorligt.

Vi er bekendt med, at vi i disse år, og frem til 2010, så er der afsat bevillinger, og mange af

disse bevillinger vedrører uddannelserne. Og vi husker vel nok også, at da vi behandlede

finanslovsforslaget første gang, så har Kattusseqatigiit Partiiat blandt andet skrevet, at der skal

udarbejdes klare retniningslinier for uddannelserne.

I disse uddannelsesplaner kan man blandt andet spørge, hvor mange midler der kan bruges

frem til 2010, og hvor mange af disse kan bruges til turismefremme og uddannelser til

turistguider. Hvor mange der bliver færdiguddannet pr. år. Kan det besvares? Det vil være

interessant, hvis vi allerede nu kan få vished om, med hensyn til status quo for

turismeuddannelserne, og hvor længe disse uddannelser skal vare. Hvis jeg vil blive en

turoperatør, hvor længe skal jeg have en uddannelse? Hvornår får jeg mit bevis? Og hvor stor

en arbejdsbyrde kan jeg regne med? Det er alle disse spørgsmål, som branchen ligesom

efterlyser, utvivlsomt. Vi kan ikke bare sige, at det er kommunernes opgaver.

Med hensyn til den centrale styring, og selv om vi altid ikke går ind for den, så må de centrale

myndigheder ligesom have kendskab til, hvad der sker rundt omkring i landet, og så være

med til denne form for planlægning.

Vi begår fejl alle sammen. Når vi så har begået en fejl, så kan vi eventuelt gå ind for at få lidt

pisk. Og man skal heller ikke være bange for at indrømme sine fejl, derfor skal der være et

godt samarbejde, og så skal man også kunne påpege andre, i forbindelse med sådan et

samarbejde. Og jeg har ingen problemer med at blive påmindet om mine fejl. Tak.

Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut.

More magazines by this user
Similar magazines