Fortryk - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Fortryk - Inatsisartut

Det var Gudmand Rasmussen, Atassut. Og nu er det Marie Fleischer 3. gang for en kort

bemærkning. Og efterfølgende skal vi have en afstemning. Medlemmerne bedes indtage deres

pladser.

Marie Fleischer, Demokraternes ordfører.

Ja, grunden til, at jeg kommer op til talerstolen, er at Landsstyremedlemmet for Erhverv

sagde, at jeg ligesom ikke har stillet nogle spørgsmål.

Jeg skal præcisere, at i mit indlæg, så sagde jeg, at med hensyn til branding, så spurgte jeg,

hvor lang sagen er nået med hensyn til branding. Og omkring afslutningen af mit indlæg, så

spurgte jeg om, hvilke planer man har med hensyn til, at tidligere så har turismeerhvervet fået

tilskud fra AEB-midler, men nu har man fået dem udelukket. Hvordan deres muligheder med

hensyn til at kunne gå videre, rent uddannelsesmæssigt. Og derfor med hensyn til mine 2

spørgsmål, fordi han allerede har givet tilsagn om, så må jeg også kunne regne med, at jeg

ville få besvarelserne skriftligt. Tak.

Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Og dermed tager man jo heller ikke nogen

beslutninger under sådan nogle redegørelser. Og de udmeldinger af samtlige partier, som også

kom til Landsstyret i hænde meget synligt, der må man gerne undersøge nøjere fra

Landsstyret.

Og med hensyn til de spørgsmål som i dag ikke blev besvaret, så blev det nævnt fra

Landsstyret, at de vil have tid til dem, og Landstingsmedlemmerne har jo muligheder på

hvilken som helst, at hvis de synes, at de ikke har fået fyldestgørende besvarelser på deres

spørgsmål, så kan de stille disse skriftligt eller anmode om skriftlige besvarelser.

Og dermed er vi igennem med dette dagsordenspunkt. Vi har så 2 afstemninger. Det er 2.

behandlinger. Det er punkt 49 og 50.

I den forbindelse så skal jeg udtale med hensyn til dagsordenspunkt 49. Det er forslag til

Landstingslov om kommerciel og forskningsmæssig anvendelse af biologiske ressourcer. Det

er afstemningstema ved 2. behandling, og forslaget blev efter 1. behandling, eller det var

Landsstyremedlemmet for Erhverv og Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, der har

More magazines by this user
Similar magazines