download pdf - Roskilde Festival

roskilde.festival.dk

download pdf - Roskilde Festival

THE

camp

codEX

2012 vErsion

En dialogsøgEndE campingguidE til

vErdEns mEst krEativE campistEr


indholds-

fortEgnElsE

VISION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

THE CAMP CODEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

KoM GoDT inD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

LEJrEn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

DrEAM CiTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

DELTAG! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

nATUrEn Er Din vEn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

LYDEn AF rosKiLDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

sTrØM & nET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

MAD & DriKKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3


FoTo: AnDrEAs KArAnTzAs

4


vision

Roskilde Festival vil gerne gøde den

spirende kreativitet, der blomstrer frem

ude på campingpladsen blandt festivalens

mange fantastiske camps.

Dette er dog ikke nogen let opgave, da der er mange forskellige hensyn at tage stilling til, når man vil skabe

den ultimative roskilde Festival-lejr . som festival er der visse brand- og lydhensyn, som vi bliver nødt til at

rette os efter . Festivalen er beriget med en begavet og kreativ skare af deltagere, der oprigtigt ønsker at

være med til at skabe en fed festival – ikke bare for sig selv, men også for alle andre festivaldeltagere . Det er

en mangfoldig og farverig flok, der hvert år slår sig ned på festivalens marker, og der er mange forskellige

behov og ønsker; behov og ønsker der til tider overlapper og andre gange går imod hinanden . For festivaldeltagerne

gælder det ikke kun om at holde den største fest, men også om at skabe den stærkeste,

vildeste og mest fantastiske oplevelse for både dem selv og andre festivaldeltagere . De vil rykke

grænser, som normaliteten sætter for dem resten af året . Det er et publikum, som er mere end blot

et publikum – de er deltagere, og vi er som festival virkelig stolte og berigede af at have dem .

roskilde Festival Camp Codex er en dialogsøgende campingguide, hvor festivalen og festivaldeltagerne

i fællesskab arbejder med de muligheder og udfordringer, der findes på roskilde Festival . vi

vil gerne hylde de skabende og kreative lejre på grænsen mellem det gale og geniale . sAMTiDiG skal

der også være plads til den mere afdæmpede nabolejr, der skal være fokus på det grønne idégrundlag,

festivalen ønsker at være funderet i og en række helt konkrete og praktiske spilleregler, som en

stor international begivenhed med 130 .000 deltagere er underlagt .

Kodekset tager udgangspunkt i og udvikler sig på baggrund af JErEs behov, idéer og tanker og er

ikke mejslet i sten . Det er nærmere en proces, hvor vi sammen med jer løbende evaluerer, korrigerer

og perfektionerer kodekset fra år til år . vi vil gerne dialogen, for den er nødvendig for, at vi sammen

kan danne fodslag for den udefinerbare “orange Feeling”, som især roskilde Festivals lejre er garant

for .

roskilde Festivals deltagere er de sande eksperter, når det handler om campinglivet på festivalen og

om at skabe orange Feeling . Camp Codex version 2012 er udviklet på baggrund af meget kvalificerede

inputs fra festivalens fantastiske og dedikerede deltagere både gennem de inputs, der kommer i

løbet af året og resultaterne af Camp Codex-workshoppen i oktober 2011, hvor der blev arbejdet med

at forbedre campingoplevelsen yderligere, udpeget områder hvor vi som festival kan gøre det endnu

bedre, og hvor der blev diskuteret konkrete løsningsforslag . roskilde Festivals Camp Codex skal hele

tiden udvikle sig og forbedres, så det hvert år kan leve op til de muligheder og udfordringer, campinglivet

på festivalen byder på . Har i allerede nu indskud og betragtninger til kodekset, eller synes i,

at lejrlivet er det fede, men at vi kunne gøre det endnu federe ”hvis bare . . .”, så send gerne en e-mail

til camp@roskilde-festival .dk og følg med på vores hjemmeside efter festivalen, hvor vi igen i år inviterer

DiG med til at evaluere tiltagene og derved definere festivalens fremtid .

5


thE

camp codEX

På de næste sider har vi prøvet at samle ALT, hvad du har brug for at vide for at få en fed oplevelse på roskilde

Festival . Der er særligt fokus på lejrlivet og det, der ligger ved siden af de oplevelser, der venter dig foran scenerne .

vi bygger rammen – i skaber maleriet, magien bag The orange Feeling kommer nemlig fra jer . Læs derfor denne

guide som en række af muligheder . vi har ingen interesse i at skabe regler og regulativer, der ikke kommer fra

jeres behov, og som ikke hjælper jer til at få en federe festival . Uden jeres respekt og forståelse er en regel eller en

norm ikke det papir værd, den er skrevet på .

Ånden bag The Camp Codex:

· Del hvad du har uden at forvente det

mindste igen

· Hav tillid til, at andre vil dig det godt

· Læn dig frem og deltag

· Hold dine øjne åbne og dit sind frit

· Dyrk legen og inviter andre med - ikke

kun dem du kender

· Overrask dig selv

· Mød udfordringerne på din vej med et

knus og et smil

nogle af punkterne i guiden afsluttes med et punkt, der hedder “orange Feeling” . Det er idéer til små ekstra

stykker ren festivalkærlighed, du kan byde ind med, men som ingen forventer af dig . Derudover vil du også

finde små bokse med Workshop-inputs til Camp Codex 2012 .

7


FoTo: KLAUs ELMEr

8

Input fra workshop

· På Camp Codex workshoppen diskuterede deltagerne mulighederne for at gøre indgangsbooking-systemet

endnu bedre . vi arbejder derfor på at tydeliggøre, hvor de forskellige indgange er placeret . Man kan dog

stadig ikke være garanteret en bestemt plads, da hele campingområdet skal være åbent for alle, uanset

hvor man kommer ind .


kom godt ind

roskilde Festivals campingplads er kæmpestor, og

der skal nok blive plads til alle . Det er klart, at nogle

gerne vil bo et helt særligt sted, og der kan alle jo

ikke bo . Men giv lige festivalkortet et kig . vi laver

om hvert år, og der vil igen i år være nye tiltag rundt

omkring på campingområderne . så prøv noget nyt

og bliv positivt overrasket . Der er plads nok til alle .

2012-kort

IndgangsbookIng

vi gentager naturligvis succesen med indgangsbooking

til campingområderne i år . Du kan på

forhånd booke den indgang, du vil ind ad . På den

måde kan vi bedre tilrettelægge kapaciteten, så alle

kommer hurtigt ind . Campingpladsen åbner lørdag

d . 30 . juni kl . 18 .00 . Fra dette tidspunkt kan du

komme ind og slå dit telt op og få armbånd på .

Tag det roligt, der vil også være plads til din lejr,

selvom i ikke kommer ind som de allerførste . og

husk: Uanset hvilken indgang i bruger, kan i slå lejr

op i alle områder . Læs mere på

www .roskilde-festival .dk/praktisk

Kan jeg reservere en plads

til min lejr på campingpladsen?

som udgangspunkt er det ikke muligt at reservere

plads . Det skal være lige for alle . Der er dog nogle få

undtagelser . Lejre, som er officielle ’Green Camps’,

får reserveret en plads, hvorfra de vil sprede den

Orange Feeling

gode grønne energi . i Dream City vil det ligeledes

være muligt at få reserveret en plads til dig og din

lejr . Her er kravet dog, at i skal bidrage til livet i

Dream City . For at få reserveret en plads i Dream

City skal jeres lejr bidrage med jeres helt egen måde

at gøre livet i Dream City til en endnu bedre oplevelse

. vil i bygge en frisørsalon, så jeres naboer altid

kan komme ind og få klippet den hotteste festivalfrisure,

eller vil i inspirere til en mere bæredygtig

festival gennem teater og musik? Det er kun jeres

lejrs fantasi, der sætter grænserne . Du kan selvfølgelig

også flytte ind i område P på normale vilkår .

Hvis du og din lejr har lyst til at blive en del af Dream

City, skal i uploade jeres ide på dc .roskilde-festival .

dk .

i begge tilfælde gælder det, at reservationen er

grundet praktiske omstændigheder . Læs mere om

disse initiativer i kodekset og på

www .roskilde-festival .dk

CampIngmulIgheder

roskilde Festivals campingplads er enorm . Derfor har

vi også skabt åndehuller og lavet forskellige områder,

så du kan finde lige præcis det, der matcher

jeres lejr . vi har en hel række forskellige typer af

camping: normal, silent & Clean, Get A Tent, Get A

Place, MC-Camp, sleep-in-busser og Caravan .

Læs mere om campingområderne på

www .roskilde-festival .dk/praktisk/camping

· Hjælp din nabo med at slå telt op – ryk evt . en meter, så der er plads til hans eller hendes telt, også selvom

personen først er dukket op fire dage inde i festivalen, og du har ligget i kø i lang tid for at få de fedeste

pladser . så får du garanteret et ekstra kram og muligvis også nogle nye venner .

· inviter to nabolejre på en øl, efter i har slået pløkkerne i jorden .

9


FoTo: KATrinE JEnsEn

10

lEJrEn

Campingpladsen er opdelt i områder, hvor

festivaldeltagerne bor, hviler, mødes og fester . i

centrum for hvert område er en plads – en agora .

Her kan du lave mad, hente information i servicetårnene,

få hjælp og hygge . Der vil også være gratis

garderobe og forskellige boder med mad og drikke,

kiosker osv . Derudover har flere af agoraerne

temaer som f .eks .: Art City, Poor City, Game City,

street City, Cinema City, swim City, silent & Clean

og Dream City . Find mere information på

www .roskilde-festival .dk, så i ved, hvor i gerne vil

slå pløkkerne i eller kig i programmet, når du får

det i hånden .

Hvor stor må min lejr være?

Der er selvfølgelig ikke nogen begrænsning på,

hvor mange mennesker der må bo i din lejr . Men

da selve campingområdet ikke er uendeligt stort,

og rigtig mange gerne vil bo så tæt på scenerne

som muligt, så tænk på din nabo, når du anlægger

lejrens “fællesområde” . roskilde Festival har som

en af få festivaler altid tilladt pavilloner og andre

overdækninger, selvom det nogle gange kan knibe

med pladsen . vi synes, at det er vigtigt at have et

godt fælles samlingssted for lejrene . Dette fungerer

dog kun, hvis i viser hensyn til hinandens pladsbehov,

også ud fra områdets “tætpakkethed” . selvom

der ikke er nogen fast begrænsning på, hvor stort

et fællesområde må være, så brug gerne følgende

En lille bemærkning fra dine med-campister:

som tommelfingerregel:

· Maks . 3x3 meter (størrelsen på en normal hvid

pavillon) fællesområde pr . 20 beboere i lejren .

servicevagterne har dog altid lov til at begrænse et

fællesområde, hvis de finder det nødvendigt .

vi skal jo finde plads til alle .

Du må gerne medbringe en pavillon

Det er forbudt på alle andre festivaler - det ved

vi . Men vi vil gerne holde fanen højt . Medbring

gerne en pavillon til jeres fællesområde - som

udgangspunkt én pr . lejr (se dog ovenstående

tommelfingerregel, hvis i er mange) . Pavilloner

genererer rigtig meget affald, når de bliver efterladt

på campingområderne . vi har forsøgt os med

Pavillon-pant, men det har vist sig ikke at fungere

efter hensigten . Det gør dog ikke problemet mindre

alvorligt, og du kan derfor aflevere ødelagte

pavilloner i de skraldebiler, som dagligt kører rundt

på campingområderne . Læs mere om aflevering af

affald i afsnittet Naturen er din ven .

det er fedt at bygge lejr

Den kreativitet, mange af festivalens deltagere

lægger i konstruktionen af deres lejr, er enorm og

noget at det, der er med til at gøre festivaloplevelsen

ekstra mangfoldig og farverig . Grundet

plads- og brandhensyn er der dog visse regler, som

vi skal rette os efter:

Det er ikke ok at “låne” ting fra andre lejre – selvom det er for sjov . Folk bliver oprigtigt kede af at få stjålet

deres palmer og gummibåde .

Input fra workshop

· Det er enormt vigtigt, at man viser hensyn til hinanden bl .a . ved at rykke sine telte lidt sammen, så der

er plads til nabolejren . Der var enighed om, at de lejre som kommer først naturligvis skal have de bedste

pladser – men vis lidt orange Feeling og hjælp med at skabe plads til dine naboer . Udnyt muligheden for

at møde en masse nye mennesker og gå forrest for at skabe et godt og orange naboskab .


Må medbringes i normale campingområder:

· Almindelige letvægtscampingmøbler

· Klapborde

· små strand- og klapstole

· Liggeunderlag

· Hvide pavilloner

· skumgummimadrasser

· Bannere, flag, pynt, potteplanter, mærkelige

anlæg osv . Kun fantasien sætter grænser – blot

det hører i kategorien “mindre, lette materialer”

og du slæber det med hjem igen eller afleverer

det til renovation

Medbring ikke dette:

· Møbler fra dagligstuen, f .eks . lænestole, sofaer,

sofa- og spiseborde

· større byggematerialer

· Generatorer og hårde hvidevarer

selvom ovenstående kan lyde begrænsende for

kreativiteten, så er der mange muligheder for

fantasifulde installationer . Farver, flag og mindre

installationer kan sætte kulør på en ellers trist

pavillon, ligesom lysinstallationer kan tiltrække

mennesker om natten og lign . Brug rammerne

kreativt og tænk ud af boksen .

Al beboelse af telte er tilladt, dog må de af sikkerhedshensyn

ikke være over 2,5 meter høje . Det lyder

måske af lidt, men festivalen har dette grundet sit

store fokus på sikkerhed .

Den Gyldne Tipi Regel

servICevagten er dIn ven

De orange servicevagter er der for at passe på jer -

alle sammen . ikke for at overvåge eller kontrollere

jer eller være besværlige . selvom det nogle gange

betyder, at de må påtage sig “kedelige” opgaver

som at slukke nogle hyggelys, dæmpe en fest eller

flytte nogle telte, så er de der for JEr . Bliv ven med

dit servicetårn og opsøg dem, hvis du har brug for

hjælp, vejledning eller bare en hyggelig snak .

sponsorer/kommerCIelle

samarbejdspartnere og lejre

roskilde Festival er meget tilbageholdende med

”alt det dér sponsorhalløj” . vi gør det under meget

strikse former, hvor en virksomhed kun kan være

med, hvis det giver bedre muligheder og service for

publikum – og hvis de skal være med, er det dyrt, så

de kan være med til at sikre, at billetprisen fortsat

bliver holdt nede .

Det er mange kede af, da de jo gerne vil flashe deres

logo via flag, balloner og andet halløj til dig - så de

tænker “vi kan da bare liste os ind via nogle lejre .

så koster det ikke noget, og vi kan gøre lige, som vi

vil” . Det siger vi “nej tak” til .

Kan i få noget til lejren af en god ven, mors firma

eller andet, så fint nok – men drop alt med uddeling,

reklame, flag, bannere osv . vil sprutfirmaet hjemme

på vejen eller din fætters nabos fars verdensomspændende

konglomerat gerne medvirke, så henvis

dem til os, så det bliver til alles bedste .

Undtagelse: vi elsker tipier, så hvis du ønsker at medbringe din tipi på festivalen, så må du gerne dette, blot

den primært bruges til overnatning og har en maks . højde på 4 meter .

Orange Feeling

· Efterlad området som du fandt det . Tag de ting med hjem, du har bragt til pladsen, smid dem ud eller

aflever dem til genbrug – f .eks . pavilloner og bilbatterier .

· Giv et kram til en forbipasserende orange servicevagt .

11


12

DEsiGn: Jón inGi HALLGríMsson


drEam citY

Dream City er et helt nyt tiltag på roskilde Festival,

som skal give verdens mest kreative campister endnu

bedre mulighed for at udfolde deres drømme på

festivalen . Dream City er en by på roskilde Festivals

campingplads, hvor festivaldeltagerne kan bygge

og skabe lige nøjagtig det, de drømmer om - til

gavn og glæde for alle festivalens deltagere . Dele

af campingområde P (East) bliver under festivalen

transformeret til en fantastisk by med bygningsværker,

kunstværker og events planlagt og skabt

af festivaldeltagerne . Du kan også flytte ind i P på

normale vilkår og deltage i de mange spændende

happenings og workshops i Dream City .

På Dream Citys hjemmeside dc .roskilde-festival .dk

har festivaldeltagere siden starten af marts kunnet

uploade deres ideer til projekter, som de vil udføre

i Dream City på sommerens festival . Her kan de i

samarbejde med andre festivaldeltagere udvikle

ideerne, inden de til sidst sikkerhedsgodkendes, før

de bliver realiseret i Dream City .

Input fra workshop

Orange Feeling

de tre dogmer

Fællesskab, kreativitet og gode ideer er nogle af

nøgleordene i Dream City . roskilde Festival stiller

byggepladsen til rådighed, festivaldeltagerne skaber

indholdet bygget på deres kreativitet, gode ideer og

fællesskab . Der er som udgangspunkt ingen regler

for, hvad der kan lade sige gøre i Dream City – det er

festivaldeltagernes kreativitet, som sætter grænsen .

vi bliver dog nødt til at sikre os, at ingen kommer

til skade, og at alle får den bedst mulige oplevelse .

Derfor har Dream City tre dogmer, som du skal

respektere:

· Du må ikke efterlade noget i Dream City, når

festivalen slutter . Alt, hvad der bliver bragt ind i

Dream City skal også tages med ud igen .

· Din drøm skal komme alle til gode . Den må ikke

kun være for dig .

· Det skal være sikkert . Dream City handler om

drømme, ikke om uheld .

Har du andre spørgsmål til, hvordan du bliver en del

af Dream City, kan du læse mere på hjemmesiden

eller sende en e-mail til

dreamcity@roskilde-festival .dk

· Det var et stort ønske på workshoppen, at festivalen skulle skabe bedre rammer for publikums ideer,

kreativitet og events . Dream City er første skridt i retning af at give festivaldeltagerne endnu bedre

muligheder for at skabe festivalen nøjagtig, som de drømmer om . Det sted hvor nye ideer opstår og leves

ud i det enorme fællesskab, roskilde Festival er .

· slip dine drømme løs . Del dem med dine medfestivalister og i fællesskab kan i skabe en fantastisk

oplevelse for jer selv og resten af roskilde Festival .

· Læn dig fremad og vær med til at skabe en unik oplevelse på roskilde Festival 2012 og tilføj en helt ny

dimension til The orange Feeling .

13


14

dEltag!

Læn dig fremad med åbne arme og deltag . roskilde

Festival er en kæmpestor legeplads, hvor du kan

dyrke det fantastiske lejrliv med både nye og gamle

venner . Det er verdens bedste mulighed for at lave

den mest geniale, skægge og nytænkende lejr . En

af de fedeste ting ved lejrlivet på festivalen er, når

du inviterer andre festivaldeltagere med i din leg –

og det er der rig mulighed for på festivalen, både i

det små og i det lidt større . Her er blot et par af de

initiativer, din lejr kan være en del af, hvis du vil dele

lige præcis det, du er god til med en masse andre

festivaldeltagere:

Camp of the year

Planlægger du og dine venner den fedeste roskildelejr?

Tilmeld jer konkurrencen om at blive “Camp of

the Year 2012” og vind den ærefulde vandrepokal,

billetter til roskilde Festival 2013 og en plads i festivalens

glorværdige lejrhistorie .

Tusindvis af lejre fylder hvert år campingarealerne

med fester, kreative aktiviteter, sjove lege, tossede

traditioner, skæve temaer, bizarre kostumer og kærlighed

. Alle lejre er fede, men kun én kan bryste sig

af den ærefulde titel “Camp of the Year” .

Under festivalen drager vores lejreksperter ud på

campingområdet for at finde de bedste lejre . Hver

dag kåres “Camp of the Day”, som vinder omtale i

festivalavisen orange Press og automatisk kvalificerer

sig som kandidat til titlen “Camp of the Year

2012” .

Alle dagsvinderne bedømmes af et kyndigt dommerpanel,

der vurderer klassiske lejrelementer såsom

aktiviteter, fester, tema, gadgets, lir, stemning og

Input fra workshop

sammenhold . Dertil lægges der særlig vægt på lejrens

evne til at inddrage andre festivalgæster .

Den endelige vinderlejr kåres lørdag 7 . juli kl . 12 .00 .

Få JErEs lejrnavn på vandrepokalen ved siden af de

tidligere års vindere: Where is The Love (2006), Den

svedig Kalkun (2007), Top Gun Camp (2008), Camp

Find Holger (2009) og Camp Crazy Legs (2010 og

2011) .

Tilmeld jer ved at sende en mail til

coty@roskilde-festival .dk

Camp Event-kalender

– JErEs aktiviteter i den officielle app

roskilde Festival er rig på oplevelser . Lige så vigtig

som musikprogrammet og de mange aktiviteter,

roskilde Festival arrangerer, er de spontane og

kreative events, som festivaldeltagerne arrangerer .

Det kan være alt fra fester og undergrundscirkus til

olympiader, optog osv . selvom man med sikkerhed

støder på en masse fantastiske events og oplevelser

blot ved at gå rundt på campingpladsen, kan vi gøre

det endnu nemmere for dig at finde hen til alt det

fede og ikke mindst give dine egne geniale indslag

mest mulig synlighed .

i den nye officielle roskilde Festival-app bliver der

mulighed for, at du kan oprette dine egne events

og finde andre festivaldeltageres events . ved at

markere en event som ’favorit’-event flyttes den

automatisk over i din personlige ”My roskilde”kalender;

et andet element i app’en, som holder styr

på alle dine mange gøremål under festivalen, hvad

end det er koncerter eller en kæmpe publikumsskabt

flashmob på campingpladsen .

· Deltagerne på Camp Codex-workshoppen efterspurgte bedre og lettere tilgængelig information om

publikum-events . Eks . blev det foreslået, at man kunne lave opslagstavler, hvor publikum kunne informere

hinanden om events osv .

· i år er der derfor endnu større fokus på at gøre kontakten imellem publikum så nem som muligt . vi har

derfor valgt at lave en ’digital opslagstavle’, hvor publikum kan dele og finde events rundt omkring på

hele pladsen . Dette bliver en del af roskilde Festival 2012s officielle app .


Input fra workshop

· Flere deltagere på workshoppen efterspurgte bedre muligheder for, at festivaldeltagerne kan lave

arrangementer . som en del af Clean out Loud bliver Dream City din legeplads, og kun fantasien sætter

grænser for, hvordan du og din lejr kan lave arrangementer og events med fokus på en ren og bæredygtig

festival – og feste med god stil .

Orange Feeling

· Tag en ramme øl under armen og besøg mindst én fremmed lejr om dagen .

vær gavmild . Lyt til dem, lær dem at kende og få nye venner .

selv når app’en er offline, er det stadig muligt at

oprette nye events samt se nyoprettede events .

På den måde er man hele tiden oppe på beatet i

forhold til fede publikums-events . Find den nye app i

Google Play eller App store .

Hjemmelavede flyers, Facebook-grupper, bannere og

farverige lysinstallationer fungerer dog stadigvæk

også rigtigt godt .

green Camps

i 2012 har du mulighed for at sætte grønne fodspor

på roskilde Festival for at sprede budskabet om

bæredygtighed og god grøn bevidsthed .

Green Camps er grønne ambassadører rundt omkring

på campingområdet .

som Green Camp har i kunstnerisk frihed, men der

er dog visse dogmer, som skal overholdes for at

kvalificere sig til Green Camps:

1 Hold jeres lejr ren og efterlad jeres lejrplads lige

så ren, som i fandt den .

2 Lav aktiviteter under festivalen, der sætter fokus

på jeres grønne tankegang

3 synliggør at jeres lejr er Green Camp

4 Ha’ det sjovt – det er jo roskilde Festival

Der vil blive udvalgt nogle officielle Green Camps

på baggrund af de ansøgninger, vi modtager . Årets

Green Camps vil blive fordelt ud over hele campingområdet,

så flest muligt kan komme til at mærke

den gode grønne energi, som Green Camps spreder .

Der vil blive reserveret plads på campingområderne

til årets officielle Green Camps . Der kan maks . bo 25

personer i en Green Camp .

som Green Camp bliver jeres grønne indsats dækket

af festivalens medier – så det gælder om at vise, hvor

fedt det er at være grøn .

Du kan læse mere om Green Camps på

www .facebook .com/greenfootsteps

dream CIty og Clean out loud

i 2012 forvandles område P for første gang nogensinde

til Dream City . i Dream City går fest, sammenhold

og oprydning hånd i hånd . Dette initiativ

drives af Clean out Loud, som sidste år samlede over

1500 mennesker i et fællesskab med fokus på en

bæredygtig og ren festivalkultur og fantastiske og

kreative måder at feste på .

Clean out Loud er et samarbejde imellem roskilde

Festival, roskilde Festival Højskole og vallekilde

Højskole med det formål at vise vejen for en mere

bæredygtig festival, hvor man ikke smider skrald på

brandvejene, men derimod bor lækkert og festligt .

Clean out Loud består af en masse forskellige grupper,

som vil lave forskellige arrangementer og events

i Dream City med fokus på en bæredygtig og mere

ren festival, hvor man rydder op efter sig selv . Du

kan også blive en del af denne bevægelse og være

med til at gøre skrald sjovt og måske også fremprovokere,

at andre fester med stil .

Hvis du og din lejr vil være med til at ændre mentaliteten

på festivalen og starte en ny og bæredygtig

måde at gå på festival, kan i gå ind på Clean out

Loud, hvor i kan beskrive jeres ide og tilmelde jer .

i kommer til at;

· være med til at starte en ny og bæredygtig måde

at gå på festival

· Deltage i skabelsen af festivalen ved at byde ind

med sjove aktiviteter

· Bo lækkert og have det sjovt samtidigt

· Få nye “Clean out Loud”-venner

· opleve en masse fede aktiviteter lavet af de andre

deltagere overalt i Dream City

15


FoTo: EMMA LinCoLn

16

naturEn

Er din vEn

skrald og affald er desværre stadig et sørgeligt slutbillede

på roskilde Festival . i nogle af campingområderne

er det f .eks . kun halvdelen af teltene, der

bliver taget med hjem igen, og det skaber bunker af

affald .

vi er ærgerlige over at bruge oceaner af tid og kroner

– som vi må flytte fra fede aktiviteter og musik

– til at rydde op og samle ind og komme af med alt

det affald bagefter .

Derfor håber vi vildt meget på, at din lejr vil give en

hånd . Det er lynhurtigt klaret, hvis hver lejr løfter sin

lille del . så hjælp festivalen og ryd op i din egen lejr

inden du forlader pladsen og brug enten opstillede

containere til restaffald eller doner dit campingudstyr

til de organisationer som samler sammen .

kom nemt af med dIt skrald

Det skal være nemt at komme af med sit skrald . Derfor

vil der i år være endnu flere skraldebiler, der hver

eneste dag vil køre rundt på campingarealerne, så

du nemt og hurtigt kan komme af med dit skrald .

Du kan til hver en tid også komme af med din

skraldesæk ved tårnene, hvor der er opstillet containere

. ved tårnet kan du også få udleveret røde

affaldsposer til brug i lejren .

HUSK

skrald er faktisk det, der udgør den største brandfare på campingpladsen .

Teltene smelter bare, hvis der går ild i dem .

Orange Feeling

mIndre metal

Metal og batterier, som efterlades, når du tager

hjem, ødelægger vores fine campingplads . Giv

derfor en hånd til miljøet og aflevér dine brugte

batterier, din ødelagte radio eller lommelygte og dit

overskudsmetal (konservesdåser mv .) til de rare iron

Maidens og Battery Boys, der går rundt på campingområdet

og samler ind . Du er desuden mere end

velkommen til at aflevere brugte batterier i garderoberne

eller tårnene .

rullende skraldespande

i kampen for at eliminere skrald på campingpladsen

vil der i år være 13 skraldebiler, der kører rundt

på campingområderne . Hvert område har en bil

tilknyttet, som kører rundt i samme område hele dagen,

hvor skraldemedarbejderne og de ansvarlige i

tårnet sammen vil finde ud af, hvor der er mest brug

for den .

skraldebilen er din rullende skraldespand, som gør

det nemt for dig at komme af med både skrald og

ødelagte telte, pavilloner, campingstole osv ., som

bliver sorteret ved containerne .

· Hvis din nabolejr er kæntret i skrald og kaos, så hjælp dem med at få den op at stå igen .

Det kan være, at de giver en dans og en øl .

· Hvis du er ryger, så brug et lommeaskebæger . Det tager en krig at samle de millioner af skodder op,

som hvert år askes på festivalens grønne plæner – de skal nemlig ALLE samles op, og med håndkraft –

ét efter ét .

· Doner din sovepose til en hjemløs på festivalens opsatte opsamlingssteder .


lYdEn af

roskildE

Musik og lyd er en stor del af festivaloplevelsen –

dette burde ikke komme bag på nogen . Både den der

strømmer ud fra scenerne og den der fra farverige

anlæg løfter festerne .

Det kan siges ret simpelt: Du må forvente, at campingpladsen

er fyldt med fester, galskab og LYD det

meste af døgnets 24 timer . sandsynligvis især når du

gerne vil sove, og især fra den nabolejr der i forvejen

er irriterende . samtidig kan du være sikker på, at

der er en hel masse omkring dig i nattens mulm og

mørke, som gerne vil sove, når du gerne vil holde fest .

· Hvis du godt kan lide at sove roligt, så husk at

medbringe ørepropper eller placer din lejr i område

J (silent & Clean), der er et særligt campingområde,

hvor der opfordres til et renere campingliv og ro om

natten uden larmende fester og høj musik .

· Hvis du godt kan lide at fyre den af, så lad være

med at gøre det samme sted hele ugen igennem,

alle nætter . skab åndehuller .

hjemmebyggede anlæg er fantastIske

Hvert år kommer der flere og flere unikke anlæg på

festivalen . Med hjul, uden hjul, farverige, transparante,

gigantiske, pelsede, kisteformede, drinksbryggende

eller på anden måde unikke anlæg . Det

er kreativt, og det er FEDT! samtidigt tiltrækker det

mennesker til festen og skaber centrum .

vi har dog i de sidste par år erfaret en tendens til at

anlæggene på campingområderne spiller højere og

højere, samtidig med at festerne på camping bliver

flere og flere . Det sidste er superfedt, men kan det

godt ende med at blive en spiral af larm, som i sidste

ende kan genere både andre festivaldeltagere og

festivalens naboer – og da vi i dag får stor forståelse

Kl . 00 .00 - 08 .00 84 dB(A)

fra naboerne, så de ikke står stramt på gældende lovgivning

på området, så vil vi ekstra gerne vise hensyn

til netop dem . De skal trods alt høre på os mange år

endnu . i stedet for at komme med en løftet pegefinger

vil vi hellere lægge op til jer oGsÅ at tænke i andre

baner end “max . lydstyrke”, når i bygger anlæg .

Bryd ud af rammerne og tweak de andre features .

F .eks .:

· Byg det vildeste tema rundt om anlægget

· Lav det til en maskine der kan producere drinks,

man kan spille spil på, kan flyve eller er fyldt med

festival-overlevelsesudstyr

· Fyr det op med lys (lys tiltrækker mennesker)

· Lav den fedeste playliste

· Konstruer festivalens mest energivenlige anlæg

· osv .

faCts tIl nørden

Målt i over 5 minutter må musik ikke spilles over

84 dB(A) (afhængig af lokale forhold og nærmeste

bebyggelse) mellem midnat og kl . 08:00 i perioden

lørdag den 30 . juni til onsdag den 4 . juli .

i perioden torsdag den 5 . juli til søndag den 4 . juli,

må der ikke spilles over 84 dB(A) (afhængig af lokale

forhold og nærmeste bebyggelse) mellem 04:00 og

08:00 .

Andre tidspunkter må musikniveauet ikke overskride

94 dB(A) (afhængig af lokale forhold og nærmeste

bebyggelse) .

lørdag d. 30/6 - torsdag d. 5/7 -

onsdag d. 4/7 søndag d. 8/7

Kl . 04 .00 - 08 .00 84 dB(A)

Andre tidspunkter 94 dB(A) 94 dB(A)

17


FoTo: siMon CAsPErsEn

18

må jeg hIve mIt band Ind på CampIngområdet

og spIlle et par numre?

Ja, selvfølgelig må du det . Hvis de har billet og det er

på campingområdets præmisser . Drop scenen og lydudstyret

– fyr den af akustisk med fokus på hyggen .

Mange mennesker samlet på ét sted på campingpladsen

giver bare væltede telte, folk der falder over pløkker

og alt for få drikkevarer . så tænk i stedet i de små

og pludselige optrædener, hvor fem nordmænd, en

australier og fire svenskere får en musikalsk oplevelse

for livet .

Orange Feeling

· overrask dine naboer ved at spille en sang, du ved, de vil kunne lide, i stedet for at drive dem til vanvid i et

rekordforsøg på at spille det samme nummer 1001 gange, før festivalen slutter .

· råb af dine lungers fulde kraft, når du kan høre “skååååååål!!!”-råbet komme bølgende hen over campingområdet

(det skal opleves) .


strøm & nEt

Der er meget lidt strøm på en mark, og vi rejser jo

til det forjættede festivalland sammen for at udfordre

os selv . Derfor må et mål for enhver lejr være at

skabe det fede uden strøm . og så alligevel …

få WIfI på årets festIval

som noget nyt tilbyder vi i år wifi til alle festivalgængere

. Tiltaget er sat i søen for at styrke og opgradere

netmulighederne og aflaste telefonnettet under

festivalen .

i år har vi valgt at tilbyde internet via wifi til alle

festivalgængere, som ønsker at være online under

festivalen . Wifi-ordningen er indtil videre en forsøgsordning

og vil dække bestemte dele af festivalområdet

med maksimalt 20 .000 brugere efter først-tilmølle-princippet

.

35 kroner for hele festIvalen

ordningen koster 35 kroner og varer i hele festivalperioden

i følgende områder: BYcenter East/West,

Pavilion, ovalen/Gloria og alle Agoraer .

For at komme på wifi-nettet i de pågældende områder

skal du tilslutte sig det åbne trådløse net – Festivalnet

. Her kan du så bagefter via et web-interface

få mulighed for at købe adgang samt logge på med

føromtalte indkøbte adgang .

flere sendemaster og bedre netværk

Udover wifi-ordningen har vi samtidig samarbejdet

med alle de store teleselskaber om at optimere og

udbygge mobildækningen og sendekapaciteten på

Orange Feeling

årets festival . Det betyder bl .a . flere sendemaster

ved både festivalpladsen og campingområdet, som

sikrer et bedre og mere stabilt netværk .

se hvor områderne med wifi ligger på kortet her .

Der findes desuden en internetcafé ved Port 10, hvor

der er gratis adgang . Caféen åbner lørdag 30 . juni

kl . 18 .00 og har efterfølgende åbent fra kl . 08 .00 til

02 .00 hver dag resten af festivalen .

batterIer

selvfølgelig er det ok at medbringe bilbatterier

eller andet batterihalløj for at klare til dagen og

vejen, hvis kreativiteten ikke rækker til solceller eller

muskelpower . Men pas på! Bilbatterier er fyldt med

syre og skal behandles med omtanke . Du kan få

ladet dine batterier op hos os . Det koster 150 kr . og

kræver samtidig at du slipper et depositum på 250

kr . ved første opladning . når festivalen slutter, kan

du vælge enten at tage batteriet med hjem eller

aflevere det med tilhørende kvittering og derved få

de 250 kr . retur . Bilbatterier efterladt på den bare

mark er ikke godt for hverken grundvandet, flora

eller fauna .

hvor?

Bilbatterier o .l . kan indleveres til opladning (eller

renovation) i BYcenter East og West, Agora G og

Agora L .

Mobiltelefoner og andet småt kan indleveres til

opladning i alle garderober (pris 10 kr .) – husk egen

oplader .

· Har du en lækker maskine, der laver strøm fra sol, regn, tis eller øl – så tilbyd lidt strøm til naboen .

· En våd avis med øl i og herefter lagt i den bagende roskildesol har til enhver tid været en af de mest

effektive ølkølere – udvikl selv videre…

19


20

mad

& drikkE

Der er ikke noget federe end at invitere nabolejren

på brunch, og brunch kan nemt vare hele døgnet .

Festivalen har et forrygende madudbud, men derfor

er det jo stadig fedt at agere mesterkok og invitere

12 forskellige nationaliteter på julefrokost eller bare

den mest gennemførte festivalgryde med spaghetti .

Der er bare det, at der ikke er meget plads til feltkøkkenet

og det store piskeris blandt de mange telte

– og en primus i teltet er et no-go, den futter både

teltet, soveposen og hårene på armen af . Derfor har

vi lavet ”kogeøer” ved hver agora . Her er fællesgrill

og god plads til din sublime kokke-primus-opstilling .

og så er det verdens bedste mulighed for at lave

fællesspisning med den nabolejr, du ikke kender

endnu .

Du må medbringe alle de madvarer, du vil, og vi har

et supermarked på pladsen til indkøb af egne ingredienser

.

så husk at lokalisere kogeøerne og pas på enhver

form for ild . vi har fået lov at ligge supertæt i telt,

men derfor er enhver form for brug af åben ild

henvist til kogeøerne – både stearinlys, primusser og

eventuelle flammekastere .

rEGEL nUMMEr ÈT

AL brug af åben ild uden for de dertil indrette områder

er ABsoLUT ForBUDT og sinDssYGT FArLiGT .

Et teltområde kan nedbrænde på ingen tid .

Orange Feeling

drInks?

Du må gerne drikke dine egne drikkevarer på campingarealerne

. Del gerne ud af dem til andre . Da

drikkevarer har en tendens til at komme i emballage,

har vi et sindrigt pantsystem . Du kan selv gå til en

pantbod, du kan forære alt panten til en fattig

tysker eller tage imod vores turkise pantsamlere

med åbne arme . Pantindsamlingen udføres i år af

fire forskellige humanitære organisationer . Du kan

også smide din pant i de turkise kupler og luger du

finder på festivalen . sådan kan du altså både rydde

op efter dig selv og støtte danske organisationers

humanitære arbejde mod fattigdom og ulighed .

Fattigdom og ulighed findes desværre alle steder,

og rundt omkring os er der folk med meget lav eller

ingen indkomst, som man hutle sig igennem tilværelsen

. For dem er pantsystemet på roskilde

Festival en guldgrube – hvilket betyder, at pantsamlere

fra bl .a . nordafrika, den fattigste del af

Europa eller Asien nemt kan samle pant svarende

til en månedsløn i løbet af festivalen . De har behov

for det, og jeres pant giver dem smør på brødet . så

hjælp dem gerne . vær den imødekommende lejr

og sig fra, hvis noget er irriterende og skab en god

dialog mad pantsamlerne . Kamppladser og had er

der nok af i verden – lad os undgå det på roskilde

Festival .

· Giv jeres 34 kasser øl til pantindsamlingen . Kig efter de turkisfarvede indsamlere og pantkupler .

· Hjælp en roma og andre fattige med et smil – og panten fra gårdsdagens fest .


vær med tIl at udvIkle

camp

codEX

versIon 2013

send forslag til camp@roskilde-festival .dk

21

More magazines by this user
Similar magazines